Foto: Armin Šator, Aldin Imamović i Sanel Krčalo

Početkom juna na adresu Federalne uprave policije (FUP) poslane su preporuke Institucije Ombdusmena za ljudska prava BiH sa utvrđenim nezakonitostima vezanim za konkurs za prijem 88novih policajaca u FUP, čime je faktički još jednom potvrđeno pisanje Inforadara kroz serijal tekstovapočevši od 1. novembra prošle godine.

Preporuke su donesene na osnovu žalbi trojice od četiti najbolja kandidata koji su zbog namještenog konkursa skinuti sa spiska.

Foto: Faksimil dijela Preporuke Ombudsmena za ljudska prava BiH

Podsjećamo, Sanel Krčalo, Aldin Imamović i Armin Šator krajem oktobra prošle godine, kada su objavljeni šifrirani rezultati, nisu se pronašli među primljenim kandidatima. Oni su angažirali advokate te kasnije podnijeli zajedničku tužbu protiv odgovornih. Žalbe su 1. februara ove godine uputili i instituciji ombudsmena.

IMENA KANDIDATA SKRIVENA, OBJAVLJENA ŠIFRAMA

Četiri mjeseca poslije, ombudsmeni za ljudska prava utvrdili su da je FUP malverzacijama i namještaljkama na konkursu doveo do „pravne nesigurnosti“ kandidata koji su učestvovali u konkursu.

Riječ je, naime, u konkursu koji je trajao gotovo godinu i po te je obilovao nepotizmom, rodbinskim i stranačkim zapošljavanjem. U pitanju je zapošljavanje 80 policajaca u početnim činovima, i to 40 za Sektor uniformisane policije, a 40 za Specijalnu policijsku jedinicu, te još 8 mlađih inspektora.Odluku je 15. oktobra prošle godine potpisao v.d. direktora FUP-a BiH Ensad Korman.

Nikad nije objavljen zvanični spisak s imenima, već su 88 odabranih predstavljeni šiframa, iako zakon pripisuje transparentnost. Također, spiskovi s imenima i prezimenima morali su, osim na web-u, biti vidljivi i na Oglasnoj ploči u FUP-u, te biti dostavljeni svim organizacionim jedinicama.

Aldin Imamović, magistar odbrane i sigurnosti, za naš portal je još početkom decembra prošle godine, govoreći o spiskovima bez njegovog imena, istakao kako su pravnici potvrdili da su njihove odbijenice neutemeljene te kako je riječ o presedanu „jer se nikada nije desio slučaj niti u jednom MUP-u da se na ovakav način neko degradira i skida s liste.“

Kako smo ranije objavili, bez valjanog pravnog objašnjenja s liste primljenih su izbrisana četiri najbolja kandidata, među kojima su i trojica podnositelja žalbi. Oni su prošla sve faze testiranja ostvarili najbolje rezultate.

Foto: Armin Šator, Aldin Imamović i Sanel Krčalo

Kao razlog diskvalifikacije ovim kandidatima je „pravno“ osporeno to što će po konkursu na koji su se prijavili u prvoj polovini 2020., u avgustu 2022., dakle gotovo dvije i po godine kasnije, kada je prvobitno bilo planirano da zasnuju radni odnos, napuniti 35 godina života. Ovo je postignuto na način da su ih namjernim odugovlačenjem konkursa doveli „u zonu 35 godina“, koliko je prema zakonu dozvoljena starosna dob za prijem u redove federalne policije.

Međutim, Inforadaru je potvrđeno iz više izvora da su na prethodnim konkursima u FUP-u primani kandidati i ove starosne dobi.

U svojoj preporuci Ombudsmeni BiH ističu:

„Podnositelji žalbe su ispunjavali sve opće uslove, posebno u odnosu na pitanje gornje granice u pogledu životne dobi od 35 godina starosti. Dakle, u momentu raspisivanja konkursa, dana 3.6.2020. godine, podnositelji žalbe su nedvojbeno ispunjavali opće uslove, uspješno su završili testiranje i našli se na listama uspješnih kandidara“, kaže se u preporuci Ombdusmena BiH, s opaskom da je konkursna procedura nedopustivo trajala skoro godinu i po.

ROĐACI, BRATIĆI I DJECA ZVANIČNIKA POLICIJE

Dakle, na osnovu procjene s liste su skinuti ovi časni mladi ljudi koji će krajem avgusta napuniti 35 godina. Da sve nije do detalja isplanirano govori i činjenica da se taj rok mogao produžiti za još dva mjeseca. Policijska akademija FMUP-a mogla je pomjeriti prijem kadeta za februar ili mart što bi automatski produžilo rokove u 2022. godine. U međuvremenu, kao što smo pisali, rokovi su ponovo pomjeren i prijem kadeta je sa 13.12.2021. pomjeren  na 20.12.2021. zbog izvodjenja gradjevinskih radova na objektu PA FMUP-a.

To je automatski značilo da će dodjela diploma biti najranije završena 30.8.2022. godine. To je značilo da, ako neki kandidat 24.8.2022. godine napuni 35 godina, biće eliminisan sa spiska, iako je, kako je rečeno, spisak već bio konačan. Dakle, predsjednik konkursne komisije Ibro Bešlija, a što su Ombdusmeni BiH i konstatovali, namjerno je odužio cijelu proceduru.

Foto: Policijski odbor za žalbe prethodno odbio sve i jednu žalbu!

Ovim je potvrđeno i kontinuirano istraživanje Inforadara koji je je već u prvoj priči od 1. novembra prošle godine, saznajući tada iz više nezavisnih izvora iz FMUP-a, pojasnio kako su i na koji način nezakonito korigirani spiskovi i da se stalno tražila mogućnost ubacivanja djecepojedinih uposlenika FUP-a bliskih upravi i pojedinih visokorangiranih uposlenika drugih sigurnosnih službi u BiH, pa i djece pojedinih članova Komisije.

Ranije smo pisali da je među primljenim kao mlađi inspektor i drugi sin Mustafe Hujdurovića, inače načelnika Jedinice za profesionalne standarde FMUP-a, koja upravo treba kontrolirati zakonit rad ove institucije. Na ranijem konkursu je primljen i drugi, odnosno prvi Hujdurovićev sin, i to na poziciju mlađeg inspektora za istraživanje ratnih zločina.

Pod šifrom primljenih se pojavio i Admir Bećirević, favorit SDA. Bećirević je bivši uposlenik Općine Stari Grad koji je zloupotrijebio bolovanje jer je tokom  kampanje na prošlim općim izborima 40 dana vozio kombi za potrebe izborne kampanje SDA, i ujedno obavljao poslove tjelohranitelja pojedinih kandidata. U isto vrijeme Bećirević se u Općini vodio na bolovanju.

Inforadar, nakon skoro tromjesečnog istraživanja, krajem januara ove godine je  objavio i priču o tome da je „sređeno“ i primanje prvih rođaka visokih funkcionera. Riječ je o bratiću direktora Policijske akademije FMUP-a Damira Veje, te prvom rođaku iz Breze pomenutog predsjednika konkursne Komisije Ibre Bešlije, inače člana i Policijskog odbora. Podsjećamo da je Veju sredinom juna federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara suspendovao na osnovu saznanja i teškoj povredi službene dužnosti. Vejo je osumnjičen za postavljanje uređaja za praćenje ispod službenog automobila federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Nermina Džindića.

Foto: Damir Vejo (gore) i Ibro Bešlija

Iako je u ovom slučaju Bešlija izuzet u postupanju Policijskog odbora koji je odlučivao o žalbama na ovom konkursu, u startu se javila sumnja u nepristranost Komisije za fizička testiranja kandidata. Naime, članove Komisije birao je sam Bešlija i izabrao svoje prijatelje da vrše testiranje fizičke spreme kandidata i gotov spisak na potpisivanje poslao direkoru policije FMUP-a Ensadu Kormanu.

Osim toga, sljedeći nedopustivi potezi bili su da morfološka mjerenja nije obavljao ljekar, nego članovi Bešlijine komisije. Na ljekarsku provjeru pojedini kandidati su dolazili mimo predviđenog rasporeda, a neki od kandidata naknadno su donosili nalaze ljekarskih pregleda iz privatnih klinika.

S tim u vezi Ombudsmeni zaključuju kako su prekršena prava podnositelja žalbe, da razlozi eliminiranja iz konkursne procedure nisu dovoljno argumentirani i obrazloženi, te da je potrebno da javni organ poduzme efikasne mjere u cilju otklanjanja povreda podnositelja žalbe. Pozvali su FUP da ponovo razmotre žalbu podnositelja i u roku 15 dana izvijeste o postupanju po Preporuci.

Pretspotavljamo da se to neće desiti, ali sasvim je izvjesno da će se odgovorni morati pojaviti pred kantonalnim tužiteljima u Sarajevu koji, su kako smo početkom jula izvjestili, nakon pisanja Inforadara formirali predmet pod oznakom T090 0 KTAK 0172970 21.

OSTAVITI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Unesite Vaše ime