Neformalna grupa građana “Građanska inicijativa za dostojanstvenu Bosnu i Hercegovinu” koja broji više od 40.000 članova, obratila se političkim strankama, liderima i ključnim nosiocima izvršne vlasti u BiH s namjerom da im skrene pažnju na probleme i izazove ekonomske i svake druge posljedične krize koja je predvidiva za kraj 2022. godine ali i narednih godina.

“Smatramo da je politički korektno skrenuti Vam pažnju da ovogodišnji Opšti izbori kalendarski ulaze u vjerovatno jednu od najtežih poslijeratnih zima u BiH. Svaki dan bilježimo kontinuirani rast cijena osnovnih životnih potrepština, a već sada plaćamo astronomske cijene energenata. Dakle, nema dileme – dočekat ćemo tako hladnu zimu sa premalim primanjima i penzijama, što bi Vas trebalo ozbiljno usmjeriti da svoje političko i javno d  jelovanje fokusirate na probleme ‘običnih građana’ umjesto da izbornu utrku (kao i obično) potrošite na međusobna prepucavanja i verbalna nadmetanja sa svojim konkurentima”, navodi se u obraćanju građanske inicijative.

Uz napomenu da nas u decembru 2022. “neće ugrijati ni najveći politički skandal kojeg potpalite, da našu djecu neće zaposliti ni najjači TV dueli sa Vašim protivnicima, da cijene hrane neće oboriti Vaša najbolja retorika, Vaše najzgodnije slike na bilbordima, Vaši izborni slogani, reklame i hvalospjevi”, iz inicijative zahtijevaju najvažnije korake koje treba poduzeti da bi se ublažile posljedice predstojeće ekonomske krize:

-Pokrenuti programe za ublažavanje krize i zaštitu standarda stanovništva u okolnostima ekstremno visoke inflacije cijena prehrambenih proizvoda i energenata, kao i mjera ublažavanja posljedica enormnog porasta režijskih troškova.

-Aktivirati programe za masovnije pokretanje domaće proizvodnje hrane.

-Pokrenuti projekte otvaranja posebnih prodavnica u ruralnim i gradskim područjima za penzionere i socijalno ugrožene osobe, sa subvencioniranim i kontrolisanim cijenama namirnica.

-Pojednostaviti proceduru da mladi i nezaposleni mogu pokrenuti svoj posao za 24 sata, da mogu otvoriti obrt ili firmu za 24 sata i da u tom jednom danu mogu sve obaviti na samo jednom šalteru;

-Formirati tehnološke parkove i IT centre (koji su više puta najavljivani), ponuditi mladim kadrovima što privlačnije aranžmane za njihovo učešće. · Javnim novcem dodatno platite mentore iz visokoobrazovnih ustanova i iz akademske zajednice, za podršku pri pokretanju «start-up» projekata za mlade i nezaposlene.

-Pokrenuti projekte izgradnje vjetroelektrana i foto naponskih (solarnih) polja, projekte ekološke i energetske samostalnosti domaćinstava, poduzmite mjere zaštite okoliša i zaštite naših rijeka, zabranite dalju izgradnju mini HE i agresivnu sječu šume – posebno u dijelovima BiH koji se reklamiraju kao turističke destinacije.

-Aktivirati strateške dokumente o razvoju industrije i poljoprivrede ka što bržoj implementaciji; Napravite posebne pakete poticajnih mjera za masovnu obradu neobrađenih/zapuštenih poljoprivrednih površina.

-Pokrenuti programe podsticaja za domaća i inostrana ulaganja u proizvodne kapacitete, reducirajte parafiskalne namete i abnormalne administrativne obaveze (umjesto «E-Vlada», mi i dalje imamo samo «E-pješak» javne usluge), uvažavajući činjenicu da tržnih centara, praznih stambenih zgrada i praznih hotela imamo za izvoz.

“Građanska inicijativa za dostojanstvenu Bosnu i Hercegovinu” najavila je povezivanje sa što većim brojem društvenih grupa i organizacija civilnog društva.

“Kroz takvu mrežu organizacija koja će najvjerovatnije brojati preko 200.000 članova, bilježit ćemo Vaše svakodnevne izjave, obećanja i programe, te ih ocjenjivati ili kao ‘šuplja priča’, ili kao ‘samoživo dizanje tenzija’ ili kao konkretan iskorak u korist ‘obične građanke i običnog građanina i privrede’”, navodi se u obraćanju ove inicijative.

OSTAVITI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Unesite Vaše ime