Koordinaciono tijelo za Trgovsku goru o novim aktivnostima u borbi protiv izgradnje odlagališta

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac organizovao je danas u Sarajevu sastanak Koordinacionog tijela za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori.

Sastanku su prisustvovali ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik, predstavnici Ministarstva turizma i okoliša Federacije BiH, te članovi Ekspertskog i Pravnog tima za Trgovsku goru.

Sagovornici su razmijenili mišljenje o implementaciji Akcionog plana za provođenje geoloških, hidroloških i seizmoloških istraživanja na teritoriji RS i aktivnostima koje FBiH provodi na tom planu. Istaknuto je da institucije Republike Srpske na adekvatan način postupaju po definisanoj agendi Ekspertskog tima, te da je u toku priprema potrebnih istraživanja.

Dogovoreno da se od R Slovenije zatraži informacija o karakterizaciji otpada iz Nuklearne elektrane Krško, s obzirom na činjenicu da R Hrvatska to nije željela dostaviti BiH.

Košarac je informisao je sagovornike da na nedavno održanoj zajedničkoj sjednici Vijeća ministara BiH i Vlade Hrvatske u Zagrebu, hrvatska strana nije željela prihvatiti predloženi zaključak o formiranju zajedničkog radnog tijela čije uloga bi bila razmjena potrebnih informacija i dokumentacije.

S tim u vezi, zajednički zaključak je da Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH dostavi predložene zaključke Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, koje će, kao kontakt tačka, obnoviti zahtjev sa sastanke sa predstavnicima Sekretarijata ESPOO konvencije.

Zaključeno je da je neophodno ponovo ukazati na činjenicu da je Hrvatska na grub način prekršila ovu međunarodnu konvenciju, jer je odbila formiranje zajedničkog radnog tijela i razmjenu informacija.

Ukazano je na potrebu da BiH angažuje međunarodnu kancelariju za pravno savjetovanje u prekograničnom postupku procjene uticaja odlagališta na Trgovskoj gori na životnu sredinu, apostrofirajući činjenicu da je Republika Hrvatska već postupila na sličan način.

Dogovoreno je da Pravni tim u narednih 15-ak dana dostavi konkretan prijedlog Koordinacionom tijelu, nakon čega će on biti upućen nadležnim institucijama na razmatranje i usvajanje, s obzirom na činjenicu da će za angažovanje međunarodne kancelarije biti potrebno obezbijediti dodatna finansijska sredstva.

Zaduženo je Ministarstvo vanjskih poslova BiH da sačini listu diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH, koja će na aktivan način i u kontaktima sa međunarodnim zvaničnicima jasno predstavljati jedinstveni stav institucija na svim nivoima vlasti u BiH o neprihvatljivosti izgradnje spornog odlagališta na Trgovskoj gori.

Ministar Košarac je naglasio da je o toj temi prethodno razgovarao sa novoimenovanim šefom Misije BiH u EU, kao i sa šefom Delegacije EU u BiH.

Učesnici sastanka dogovorili su realizaciju narednih aktivnosti, s fokusom na izradu adekvatne studije o mogućim socio-ekonomskim i društvenim poremećajima usljed izgradnje spornog odlagališta.

Zajednička ocjena je da je u ovu aktivnost neophodno uključiti predstavnike akademske zajednice i univerziteta u RS i FBiH. Naglašeno je da će to, pored Koordinacionog tijela, Ekspertskog i Pravnog tima, biti dodatni stub u brobi protiv izgradnje spornog odlagališta.

Ministar Košarac je istakao posebnu zahvalnost predstavnicima civilnog društva i nevladinog sektora, koji daju doprinos aktivnostima nadležnih institucija u sprječavaju namjere Hrvatske da u neposrednoj blizini granice izgradi sporno odlagalište.

Usaglašeno je da početkom augusta bude organizovana zajednička posjeta jednoj od potencijalno ugroženih općina u BiH, saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

FENA

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI