Sebiji više ni sud ne može pomoći – evo zašto

Vijest da je Senat Univerziteta u Sarajevu prije nekoliko dana ponišito zvanje Sebije Izetbegović za magistra nauke izazvala je veliki broj reakcija.

Senat je usvojio analizu Komisije koja je prikupila dokumentaciju o školovanju Sebije Izetbegović s posebnim osvrtom na njen postdiplomski na Medicinskom fakultetu.

Ispitne obaveze

Podsjetimo, Senat je ocijenio da “nije ispunila sve ispitne obaveze na postdiplomskom studiju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu”. Odluku Senata treba provesti Medicinski fakultet.

Odluka je donesena nakon što Komisija nije mogla potvrditi da je Izetbegović dio ispita položila na postdiplomskom studiju u Zagrebu, te da su joj ti ispiti priznati u Sarajevu gdje je nastavila studij.

“Ja sam kao rektor odlučio da dam kratko saopćenje. Odluka koju ću vam pročitati glasi: na osnovu člana 61 Zakona o visokom obrazovanju, Senat UNSA je razmatrajući analizu Komisije u predmetu provjere isprave vezane za postdiplomske studije prof.dr. Sebije Izetbegović od 23. februara na 34. vanrednoj sjednici održanoj danas usvojio analizu komisije.

Zadužuje se rektor Univerziteta da donese rješenje kojim se poništava upis u matične knjige Medicinskog fakulteta na ime Izetbegović Sebija koja je odbranila magistarsku tezu i time stekla naučni stepen magistra, jer nije ispunila sve obaveze na Medicinskom fakultetu na način koji je propisan i prema propisima koji su bili na snazi. Zadužuje se stručna služba UNSA da u Službenim novinama KS oglasi ništavnim predmetni upis. Zadužuje se Medicinski fakultet da pristupi reviziji matičnih knjiga i evidencija”, kazao je Škrijelj.

Naknada za duševnu bol

Međutim, zanimljiv je bio dio izjave rektora Škrijelja koji kaže da se postupak može sada samo pokrenuti pred sudom u Sarajevu.

“Odluka je stupila na snagu danom donošenja. Ali se može pokrenuti postupak pred sudom u Sarajevu u roku od 30 dana”, kazao je Škrijelj.

Pitali smo prim. dr. Ednana Drljevića, šefa Infektološkog odjeljenja u Općoj bolnici u Sarajevu, šta bi mogla značiti odluka suda u ovom slučaju. Kazao nam je da odlukom suda može dobiti samo primjera radi naknadu za duševnu bol. Međutim, to joj titulu ne može vratiti.

”Univerzitet nije u sistemu sudstva. Univerzitet daje i oduzima titulu. Senat Univerziteta ju je izopćio iz svoje akademske organizacije i Sebija Izetbegović se ne može više nikad vratiti. Ona, ako dokaže na sudu i ako joj sud to dosudi, može dobiti, recimo, naknadu za duševnu bol. Međutim, ni sud niti neka druga institucija joj ne može vratiti titulu”, kazao nam je Drljević.

Bitno je napomenuti da je doktor Drljević specijalizaciju i magistarski studij prije rata završio u Zagrebu i da je ista procedura vrijedila početkom 1990-ih godina.

Izvor: raport.ba

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI