Senat UNSA: Konakovićeva diploma nije sporna, za Sebiju Izetbegović se formira komisija

Senat Univerziteta u Sarajevu (UNSA) danas je na vanrednoj sjednici raspravljao o diplomama generalne direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebije Izebegović i lidera Naroda i pravde Elmedina Konakovića.

Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo daje mogućnost da UNSA oduzme javnu ispravu, u ovom slučaju diplomu, ukoliko se ispostavi da je ona nezakonito stečena, a također može poništiti i odluke o izboru za akademska zvanja.

Na vanrednoj sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu, rektor Rifat Škrijelj je rekao kako je 35 diploma falsificirano izvan Univerziteta te dalje pojasnio kako su te diplome proslijeđene na procesuiranje nadležnim institucijama.

Senat Univerziteta u Sarajevu je zaključio, a rektor poslije naglasio, da diploma Elmedina Konakovića nije sporna te da ne sadrži nikakve nepravilnosti, a zbog dalje analize diplome Sebije Izetbegović koja je postdiplomski studij započela u Hrvatskoj, a nastavila i završila u Sarajevu, Senat Univerziteta je zatražio od Medicinskog fakulteta u Sarajevu da formira ad hoc komisiju koja bi još jednom istražila i pregledala dokumentaciju Sebije Izetbegović, zbog određenih nepravilnosti koje je utvrdio Senat, prenosi TV Sarajevo.

Vanredna sjednica Senata UNSA održana je danas, a imala je samo dvije tačke dnevnog reda: usklađivanje Senata sa novim Zakonom o visokom obrazovanju i reviziju diploma.

Izvor: Klix

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI