Prvostepena disciplinska komisija za tužioce Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u predmetu protiv Mahmuta Švrake, glavnog tužioca Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske, donijela je Odluku kojom je utvrđena disciplinska odgovornost imenovanog.

Izrečena je disciplinska mjera premještanje sa mjesta glavnog tužioca Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske na mjesto tužioca Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske.

Odlučujući po disciplinskoj tužbi Ureda disciplinskog tužioca (UDT) VSTV-a BiH protiv tuženog, Prvostepena disciplinska komisija VSTV-a BiH donijela je odluku kojom je utvrđena disciplinska odgovornost tuženog zato što je propustio postupiti u skladu sa relevantnim odredbama pravilnika o TCMS-u i zaključku Vijeća od 17. i 18. decembra2014. godine, kojim VSTV BiH “zadužuje glavne tužioce u BiH da u svojim institucijama obezbijede dodjeljivanje predmeta svim tužiocima putem TCMS-a”.

Također je propustio poduzeti potrebne radnje sa ciljem otklanjanja eventualnih tehničkih prepreka za dodjelu predmeta automatskim sistemom odabira, čime je počinio disciplinske prekršaje “nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti” i “propuštanje, iz neopravdanih razloga, da postupi u skladu s odlukama, naredbama ili zahtjevima Vijeća” Zakona o VSTV-u BiH.

Osim toga, navodi se da je tuženi, suprotno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka BiH, propustio da pokrene postupak personalnih sigurnosnih provjera uposlenika Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske te je propustio postupiti u skladu sa zaključkom VSTV-a BiH od 17. jula 2019. godine, kojim “se obavezuju sve pravosudne institucije u BiH da hitno provedu sve obaveze i mjere propisane Zakonom o zaštiti tajnih podataka BiH”, iako je u donošenju navedenog zaključka učestvovao lično kao član VSTV-a BiH.

Time je počinio disciplinske prekršaje “nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti” i “propuštanje, iz neopravdanih razloga, da postupi u skladu s odlukama, naredbama ili zahtjevima Vijeća” Zakona o VSTV-u BiH.

Tuženom je za navedene disciplinske prekršaje izrečena navedena disciplinska mjera: Premještanje sa mjesta glavnog tužioca Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske na mjesto tužioca Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske.

Protiv odluke Prvostepene disciplinske komisije može se uložiti žalba Drugostepenoj disciplinskoj komisiji VSTV-a BiH.

Izvor: Klix

OSTAVITI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Unesite Vaše ime