Zatvara se konkurs: Kajganić, Janjić, Kajmaković i Šehović u trci za glavnog tužioca

Konkurs za izbor glavnog tužioca Tužilaštva BiH završava se danas, a prema saznanjima Patrije stigle su četiri prijave i to od v.d. glavnog tužioca Milanka Kajganića, tužilaca Tužilaštva BiH Miroslava Janjića i Diane Kajmaković i šefa detašmana FUP-a u Zenici Nermina Šehovića.

Milanko Kajganić je rođen u Doboju 16.11.1975. godine. U periodu od 16.06.1994. godine do 31.12.2006. godine je radio u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske na raznim poslovima. Od 01.01.2007. godine do 15.03.2014. godine je bio zaposlen u Specijalnom tužilaštvu u Banjaluci.

Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća je dana 06.03.2014. godine imenovan na poziciju tužioca u Tužilaštvu BiH.

Kajganić je za vršioca dužnosti glavnog tužioca Tužilaštva BiH na ovu poziciju imenovan 20. oktobra prošle godine nakon što je sa pozicije glavnog tužioca smijenjena Gordana Tadić.

Diana Kajmaković rođena je 1966. godine u Sarajevu gdje je diplomirala na Pravnom fakultetu. Pravosudnu karijeru je počela 1991. godine, radeći kao pripravnica u Općinskom sudu II u Sarajevu, a nastavila u Višem javnom tužilaštvu.

Od 1993. do 1995. bila je stručna saradnica u Općinskom tužilaštvu II u Sarajevu, a nakon toga i zamjenica općinskog tužioca.

Za tužiteljicu Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu imenovana je 2003. godine, a od 2008. tužilački posao obavlja u Državnom tužilaštvu.

Radi u Posebnom odjelu za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju. Za zamjenicu glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine imenovana je 2019. godine.

Miroslav Janjić rođen je u Sarajevu 1981. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2005. godine. Državni ispit je položio 2007. godine. Osnovno policijsko obrazovanje za stjecanje čina mlađeg policijskog inspektora stekao je 2007. godine. Pravosudni ispit je položio 2008. godine.

Do sada je obavljao sljedeće poslove: – pripravnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, – inspektor za suzbijanje krivičnih djela opšteg kriminaliteta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, – rukovodilac Grupe za upravno-pravne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, – stručni saradnik u Posebnom odjelu za ratne zločine u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, – tužilac u Odjeljenju za privredni kriminalitet u Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu. Za tužioca u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine imenovan je odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine od 20. 11. 2013. godine

Nermin Šehović, rođen je 26.05.1977. godine u Sarajevu. Kao najbolji učenik XXIII klase – generacije završio četverogodišnje obrazovanje u Centru za obrazovanje kadrova unutrašnjih poslova MUP-a R BiH, nakon čega je 2001. godine diplomirao ma Pravnom fakultetu u Sarajevu, a potom na istom fakultetu 2009. godine magistrirao, gdje je na katedri Građanskog prava, odbranio rad na temu ”Dokazna sredstva u parničnom postupku” te potom i na katedri Krivičnog prava, specijalizirao odbranom specijalističkog rada na temu: ”Vještačenje u istragama krivičnih djela protiv života i tijela – Studija slučaja u Kantonu Sarajevo”. 2020. godine na Pravnom fakultetu u Sarajevu odbranio doktorsku disertaciju na temu “Vještačenje u parnici”.

2001. godine, položio je pravosudni ispit pred Komisijom za polaganje pravosudnog ispita Ministarstva pravde BiH, a potom i advokatski ispit pred Komisijom za polaganje advokatskog ispita Advokatske komore F BiH.

Tokom svoje karijere završio je više domaćih i međunarodnih obuka visokog nivoa, među kojima je i FBI obuka.

Izvor: Patria

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI