Delegacija EU: Tim Vlade KS za borbu protiv korupcije izuzetan primjer za ostatak zemlje

Predstavnici Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalnog predstavnika EU u BiH (EUSR BiH) boravili su danas u prvoj zvaničnoj posjeti novoformiranom Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo. Posjeti su prisustvovali i predstavnici Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine (APIK BiH).

Ovim povodom održan je i zajednički sastanka kojem su prisustvovali i članovi Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije.

„Korupcija se spominje u gotovo svim strateškim dokumentima Evropske unije, a od BiH se očekuje da pokaže čvrstu implementaciju antikoruptivne politike. Borba protiv korupcije prožima sve sektore, a u BiH su vidljivi njeni endemični primjeri koji su veliki teret za državu i građane, zbog kojeg se gube značajna finansijska sredstva. Ured mora nastaviti borbu protiv korupcije, odnosno borbu protiv korumpiranih političara i privrednika, a u ovoj borbi ne smije biti političke podjele. Veliki je problem u tome što građani ne razumiju efekte korupcije, kao što su privilegije u zdravstvu za bogate, nezakonito zapošljavanje, zloupotrebe u pravnom sistemu i zataškavanje krivičnih djela, itd. Međutim, možda najštetniji efekt korupcije jeste odlazak mladih, obrazovanih i sposobnih ljudi, koji za svoj odlazak krive prije svega korupciju. Evropska unija će obezbijediti ekspertne timove koji će zajedno sa lokalnim tijelima i Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije raditi na analizi trenutnog stanja i kapaciteta, na osnovu čega će biti sačinjene adekvatne preporuke. Ova ekspertna misija će biti realizovana u narednom periodu, a to je prilika i za Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo i za APIK da učestvuju u reviziji strategija i implementaciji akcionih planova koji iz njih proističu“, kazao je šef Odjela za vladavinu prava EUSR BiH Richard Wood te najavio kako će provođenje ovih preporuka biti uzeto u obzir prilikom razmatranja aplikacije BiH za pridruživanje EU.

Naglasio je i kako se od BiH očekuje da u narednom periodu vrlo intenzivno radi na Zakonu o sukobu interesa, kao i problemu finansiranja političkih stranaka i problemu izostanka čvrste političke podrške u borbi protiv korupcije. I političari i građani moraju znati da je vladavina prava imperativ, a formiranje Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo predstavlja uspostavu standarda u sistemskoj borbi protiv korupcije, koji bi trebali slijediti svi.

Nakon okončanja sastanka, u svom obraćanju predstavnicima medija Wood se, između ostalog, zahvalio Vladi Kantona Sarajevo, APIK-u i svima ostalim koji učestvuju u radu Tima za borbu protiv korupcije, jer pružaju izuzetan primjer i uspostavljaju visok prag za ostatak zemlje.

Podsjetio je i na značaj koji EU pridaje agencijama za borbu protiv korupcije na državnom, entitetskom i svim kantonalnim nivoima, jer milione eura je već uložila i dalje ih se ulaže u sve sektore bh. društva kako bi se pospješila borba protiv korupcije.

„Borba protiv korupcije je na čelu svih aktivnosti koje EU pruža u podršci BiH“, potcrtao je Wood te kazao kako je današnji sastanak protekao u vrlo iskrenoj i korisnoj diskusiji svih učesnika.

Zamjenik ravnatelja APIK-a BiH Dragan Slipac je istakao kako je u BiH korpucija nažalost postala vrijednost, način življenja.

„Ipak, svjesni smo činjenice da progres prema EU i pridruživanju ne može bez učinkovite borbe protiv korupcije. To od nas traži EU i mnoge međunarodne organizacije, a kada govorimo o progresu u borbi protiv korupcije mi obično kažemo kako smo donijeli strateška dokumenta, da smo formirali tijela na svim razinama, međutim ono što EU od nas očekuje je odgovor na pitanje šta smo od toga proveli“, rekao je Slipac.

Šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS Erduan Kafedžić je kazao kako uspješnost u borbi protiv korupcije ovisi o opredjeljenosti svih aktera društveno-političkog života.

„Vlada Kantona Sarajevo je prva, poštujući Zakon o osnivanju APIK-a te preporuke date u stručnim analizima i izvještajima o borbi protiv korupcije, prepoznala značaj institucionalizacije i kreiranja uslova za neovisno i samostalno djelovanje tijela za borbu protiv korupcije te napravila značajan iskorak formiranjem Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalititetom“, naglasio je Kafedžić.

Dodao je kako novosnovani Ured, prvi ove vrste na području BiH, ima jaka uporišta u radu Tima Vlade KS za borbu protiv korupcije, čije aktivnosti će naslijediti, kao i uspostavljene kanale komunikacije kako sa tijelima i institucijama osnovanim za borbu protiv ove društvene pošasti, policijskim agencijama i tužilaštvima različitih nivoa, nevladinim i privatnim sektorom, tako i sa akterima iz međunarodne zajednice, a čiji doprinos i podrška su od iznimne važnosti u njegovom budućem radu i djelovanju.

Podsjećamo da je Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS nedavno formirala Vlada Kantona Sarajevo donošenjem Uredbe o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI