Impressum

Izdavač: Udruženje za medijski aktivizam
Skenderpašina 1
Sarajevo, BiH

Glavni i odgovorni urednik: Almedin Šišić

Email: info@inforadar.ba, almedinsisic1921@gmail.com

Izvršni urednik: Adis Šušnjar

Redakcija: Almedin Šišić, Gordana Katana, Adis Šušnjar, Maja Bjelajac

Stalna i povremena saradnja: Svetlana Cenić, Slavo Kukić, Adis Nadarević, Boro Kontić, Erduan Katana, Vehid Šehić, Helena Puljiz (Zagreb), Asim Mujkić, Maja Bjelajac, Sanela Karaica, Faruk Šehić, Velimir Ilić (Beograd), Dino Mustafić, Dejan Kožul (Beograd), Rajna Radosavljević, Nedžis Halilović, Nina Hadžić, Elvir Bucalo, Srđan Puhalo, Danica Vulić, Hamza Višća, Nenad Veličković, Nikola Morača, Esad Bajtal, Neven Anđelić (London), Adnan Čerimagić (Berlin).