Impressum

Izdavač: Udruženje za medijski aktivizam
Skenderpašina 1
Sarajevo, BiH

inforadar.ba@gmail.com

Urednik: Adis Šušnjar

Redakcija: Adis Šušnjar, Amra Brkić-Čekić, Mirnes Bakija.

Stalna i povremena saradnja: Ljupko Mišeljić, Svetlana Cenić, Slavo Kukić, Sead Pašić, Fatima Memić, Boro Kontić, Erduan Katana, Vehid Šehić, Helena Puljiz (Zagreb), Maja Bjelajac, Sanela Karaica, Faruk Šehić, Velimir Ilić (Beograd), Dino Mustafić, Dejan Kožul (Beograd), Rajna Radosavljević, Nedžis Halilović, Nina Hadžić, Elvir Bucalo, Srđan Puhalo, Danica Vulić, Hamza Višća, Nenad Veličković, Nikola Morača, Esad Bajtal, Neven Anđelić (London), Adnan Čerimagić (Berlin), Fatima Memić, Džan Helać, Neda Vukadin, Dejan Lučka.

 

Udruženje za medijski aktivizam (UMA) osnovano je u martu 2018. godine s ciljem da doprinese ostvarivanju prava javnosti na informiranost o bitnim pitanjima iz društveno-političkog života i unapređenju demokratskih vrijednosti, kritičkog mišljenja, slobode govora, otvorene i odgovorne komunikacije. Udruženje se zalaže za razvoj medija i promociju nezavisnog, profesionalnog, istraživačkog i kritičkog novinarstva. Portal Inforadar.ba projekat je Udruženja za medijski aktivizam.