Impressum

Izdavač: Udruženje za medijski aktivizam
Skenderpašina 1
Sarajevo, BiH

Glavni i odgovorni urednik: Almedin Šišić

Email: info@inforadar.ba

Izvršni urednik: Adis Šušnjar

Stalna i povremena saradnja: Gordana Katana, Svetlana Cenić, Slavo Kukić, Erduan Katana, Asim Mujkić, Maja Bjelajac, Velimir Ilić (Beograd), Dino Mustafić, Dejan Kožul (Beograd), Rajna Radosavljević, Elameri Škrgić-Mikulić, Nedžis Halilović, Nina Hadžić, Elvir Bucalo,  Srđan Puhalo, Danica Vulić, Hamza Višća, Nenad Veličković,  Danijal Hadžović, Nikola Morača,  Esad Bajtal, Neven Anđelić (London), Adnan Čerimagić (Berlin).