Do kraja ljeta poskupljuje gas – Spašavanje Energoinvesta preko leđa građana

Piše: Rubina Čengić

Od 1. jula ili do kraja ljeta će gas poskupjeti, potvrđeno je iz Energoinvesta.

No neizvjesno je koliko će biti poskupljenje i šta će sve biti uračunato u krajnju cijene koju će plaćati građani jer je, nakon 1. aprila 2021. i prebacivanja transporta gasa za BiH na takozvani turski tok, potpisan sporazum između Ministarstva energetike u Vladi FBiH, BH-Gasa i Energoinvesta kojim se razdvajaju poslovi unutar gasnog sektora i Energoinvestu dodjeljuje posao nabavke. Kako je Energoinvest već nego vrijeme u dosta lošoj finansijskoj  situacija, pitanje je kako će izvršavati svoje obaveze prema isporučiocu jer prema uobičajenim standardima regulacije tržišta, koje u BiH još nisu definisane za gas,  kupac uvijek mora imati na raspolaganju najmanje miliona KM kako bi na vrijeme izvršio obaveze prema isporučiocu i pokrio eventualna dugovanja svojih kupaca ili mora postojati rezervni nabavljač. Primjera radi, ovaj problem je u Hrvatskoj riješen tako da posao nabavke gasa obavlja tamošnja Elektroprivreda.

Do zaključenja ovog teksta nismo uspjeli razgovarati s resornim ministrom Nerminom Đindićem, ali izvor blizak Vladi FBiH ukazuje na određene nejasnoće i moguće propuste vezane za taj sporazum.

„U noći s 31. marta na 1. april 2021. godine, kada je BiH s mađarskog gasovoda prešla na turski koji je u vlasništvu Gasproma, ruski gas je poskupio za 80 dolara ili 55  posto, a kako BiH više nema skoro nikakvu mogućnost da gas nabavlja drugim kanalima – poskupljenje za građane je sasvim izvjesno, samo je pitanje hoće li to biti u julu ili na kraju ljeta i koliko jer i Energoinvest mora nešto zaraditi, a kako BH-gas postaje distributer – mora se i njima nešto platiti. Bojim se  da je ovo sve napravljeno da se spašava Energoinvest“, tvrdi izvor blizak Vladi u FBiH. Naglašava da je razdvajanje poslova između BH-gasa i Energoinvesta sporazumom sporno jer još uvijek nije usvojen zakon o gasu i nije određen regulator što će najvjerovatnije, kada do toga dođe, biti FERK ili Regulatorna komisija za energiju u FBiH.

„Sve s tim sporazumom je sporno jer prvo mora biti utvrđen regulator tržišta, to bi valjda trebao FERK, i oni određuju tarifu za BH-Gas i eventualnu proviziju za Energoinvest, a ovako kako su to sada zamislili nije dobro jer, između ostalog, Energoinvest nije solventan za ovaj posao. Šta ako im u jednom trenutku zbog dugova budu blokirani računi ili im banka novac za gas povuče za neka druga dugovanja? Šta ako im neko od velikih kupaca ne plati na vrijeme? Ovdje postoji realna  mogućnost da se u nekom lošem trenutku pojavi neka sasvim nova firma“, pojašnjava  naš sagovornik blizak Vladi FBiH.

Ekonomski analitičar Admir Čavalić cijeni da je moguće da ovo ekonomsko pitanje postane političko s ciljem spašavanja “Energoinvesta”.

„Može se desiti da Energoinvest dobije značajniju učešće u cijeni i da se s ekonomskog polja pređe na politiku napravi politika odluka da se pomogne toj kompaniji i da u tom slučaju najveću štetu plaćaju građani“, kaže Čavalić.

Naime, indikator.ba, pozivajući se na revizorski izvještaj za 2020. koji je napravila  revizorska kuća “Merfi” iz Sarajeva,  piše da su akumulirani gubici Energoinvesta iskazani na dan 31. decembra 2020. godine premašili ukupni upisani kapital u iznosu od 2,2 miliona KM, a tekuće obaveze društva premašuju tekuću imovinu za 50,6 miliona KM.

“Nismo se mogli uvjeriti u pretpostavke korištene u pripremi poslovnih projekcija Društva. Stoga nismo dobili razumno uvjerenje da je upotreba pretpostavke neograničenog poslovanja u pripremi ovih nekonsolidiranih finansijskih izvještaja prikladna, stoji u izvještaju”, prenosi indikator.ba detalje iz revizorskog izvještaja.

Dodatna opterećenja

Dodatno opterećenje za cijenu gasa bi mogao biti dug prema mađarskom distributeru FGSZ koji traži odštetu od 23 miliona dolara zbog  jednostranog raskida ugovora. Naime, FBiH se obavezala da će do 2023. koristiti mađarski gasovod za dogovorenu količinu gasa, potpisnici tog ugovora iz FBiH su BH-Gas i Energoinvest, Mađari su dali i takozvani ljetni popust koji je na ukupni period do 2023 oko 40 miliona dolara, a Vlada FBiH je dala garanciju da će ostati na mađarskom gasovodu do 2023.

Iz BH-gasa kažu da pitanje važećeg ugovora s mađarskim transporterom nije riješeno i da je ugovor je još uvijek na snazi.

“Kako bi od 01.07. svi poslovi uvoza prirodnog gasa trebali biti u ingerenciji Energoinvesta očekuje se da će oni aktuelizirati ovo pitanje i da će ono biti riješeno na prihvatljiv način od sve tri kompanije. Kao što smo u više navrata upozoravali -ovaj ugovor s FGSZ nosi odredbu koja predviđa plaćanje raskidne klauzule od 23 miliona dolara i rješenje ovog pitanja je od izuzetnog značaja za kompletan gasni sektor u FBiH. BH-Gas je suzdržan po pitanju prelaska na turski tok, a vrijeme će pokazati šta je bilo povoljnije odnosno šta će na kraju plaćati potrošači gasa”, stoji u odgovorima iz BH-gasa.

Iz  Energoinvesta potvrđuju da su u martu 2021. godine obavijestili  mađarskog transportera da je došlo do promjene transportne rute zbog uslovljavanja Gasproma.

“Obavijestili smo ih da postoje svi elementi više sile koji su prezentirani mađarskom transporteru. Spor s mađarskim transporterom se ne isključuje ali u smjeru našeg zahtjeva za povrat više naplaćenih sredstava za transportne troškove na koje, saglasno regulativi Evropske Energetske Zajednice, nisu imali pravo, a koje su neodgovornim odnosom BH-gasa godinama naplaćivali”, pojašnjavaju iz Energoinvesta.

Podsjećanja radi, zbog ovog spora je BH-gas Tužilaštvu kantona Sarajevo podnio krivičnu prijavu protiv Energoinvesta. U Tužilaštvu ne žele govoriti o tome u kom pravcu ide istraga jer je u pitanju živ predmet.

A do 30-og juna nije realizova ni sporazuma između Ministarstva, BH-Gasa i Energoinvesta.

“BH-Gasa je ispunio  sve obaveze koje je Vlada FBiH odredila. Potpisan je Sporazum s Energoinvestom i dostavljena tarifa za transport gasa prema resornom ministarstvu na odobrenje. Pripremljen je ugovor o transportu za transport gasa kroz sistem kojim upravlja BH-Gas, ali ga je u ovom trenutku nemoguće potpisati jer cijena transporta još nije odobrena. BH-Gas je spreman da odmah nakon odobrenja tarife koja će omogućiti BH-Gas-u održavanje postojećeg sistema i razvoj projekta Južne interkonekcije potpiše ugovor o transportu s Energoinvestom i raskine sve ugovore koje imamo s potrošačima.”, pišu u odgovorima iz BH-Gasa.

Iz Energoinvesta pak tvrde da su oni svih prethodnih godina bili jedini uvoznik gasa za BiH i da je Sporazum izvršavanje evropskih obaveza.

“Zakonska regulativa svih zemalja Evrope zahtjeva striktno razdvajanje uloge snabdjevača, što je u ovom slučaju Energoinvest, od operatora transportnog sistema, što je od osnivanja jedini zadatak BH-Gasa. Nažalost BH- Gas je prethodnih godina uspio preuzeti kontrolu obje ove funkcije, uprkos Uredbi koja još od 2007. godine jasno razdvaja ove dvije funkcije. Zahvaljujući upornosti Uprave Energoinvesta i insistiranju na konačnoj primjeni navedene Uredbe, Vlada FBIH nije imala izbora nego da donese zaključke o obaveznoj primjeni Uredbe koja je već odavno na snazi. S tim u vezi može se reći da su odnosi u gasnom sektoru konačno regulisani, a time i odnosi između učesnika u poslovima s gasom. Nadležnost za određivanje tarife za operatora transportnog sistema ima Federalno ministarstvo energetike, rudarstva i industrije i ista treba biti određena do kraja juna 2021. godine”, pišu iz Energoinvesta.

U Uredbi  iz  2007. godine stoji da su dobavljači gasa Energoinvest i BH-gas zajedno.

“Do ispunjenja uslova iz člana 30. Stav  1. i 2. za obavljanje poslova vezanih za snabdijevanje gasom potrošača u FBiH određuje se privredno društvo “Energoinvest” d.d. Sarajevo i “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo. Ako dođe do funkcionalnih promjena u organizaciji sadašnjeg stanja vezanog za snabdijevanje potrošača gasom iz stava 1. ovog člana, Ministarstvo može odrediti subjekt koji će obavljati poslove vezane za snabdijevanje potrošača. Izuzetno od člana 41. st. 1. i člana 45. stav 1. u smislu pravnog razdvajanja i čl. 48., 49. i 50. u smislu računovodstvenog razdvajanja vertikalno integriranog subjekta, privredno društvo “BH-Gas”d.o.o. Sarajevo će svoje obaveze ispuniti u prelaznom periodu ne dužem od pet godina”, stoji u Uredbi koja je posljednji akt vezan za gasni sektor u FBiH koji je usvojen na zakonit način. (uredba-o-organizaciji-gasa.pdf (fmeri.gov.ba))

Zastupnica u Parlamentu FBiH i članica parlamentarne Komisije za energetiku Sanela Klarić kaže da ni Komisija ni parlament FBiH u proteklim mjesecima nisu raspravljali o odnosima Energoinvesta i BH-Gasa ili budućnosti snabdijevanja gasom i njegovoj cijeni.

Ideja je bila s Energoinvest ostane u poslu s gasom da bi imao određeni prihod od toga, a sada dolazimo u situaciju da im je samo to posao”, kaže Klarić i naglašava da je neprihvatljivo da se dva javna preduzeća ponašaju na ovakav način.

Energoinvest je sa 67 posto u vlasništvu FBiH dok je 33 posto kompanije privatni vlasništvo, a BH-Gas je  u cijelosti vlasništvo FBiH i djeluju u istom sektoru, odnosno njima upravlja isto ministarstvo.

I na kraja o cijeni.

„Od jula gas od ruskog dobavljača poskupljuje za 10 do 15 posto u odnosu na postojeću cijenu…  Cijena prirodnog gasa u drugom kvartalu 2021. godine porasla je za 28 % u odnosu na cijenu iz prethodnog kvartala”, kažu u Energoinvestu i naglašavaju da su od 1. aprila 2021. godine transportni troškovi smanjeni za približno 25% zahvaljujući čemu nije odmah došlo do poskupljenja gasa prema krajnjim korisnicima.

“Zahvaljujući toj i činjenici da je Energoinvest preuzeo  kontrolu cijena gasa za potrošače u Federaciji BiH nije došlo do promjene cijene gasa prema potrošačima uprkos navedenom povećanju cijena energenata. Nažalost nastavak trenda rasta  berzanskih cijena energenata se očekuje i u narednim kvartalima 2021. godine”, stoji u pisanim odgovorima iz Energoinvesta.

I iz BH gasa potvrđuju da su cijene porasle.

“U skladu s formulom za obračun cijene došlo je do poskupljenja gasa od Gazprom Exporta. Pored ovog povećanja došlo je i do korekcije cijene zbog prelaska na takozvani turski tok. BH-Gas u ovom trenutku ne želi davati informacije  o iznosima tih povećanja jer poslove uvoza bi od 01.07.2021. godine trebao preuzeti Energoinvest i sva odgovornost po tom pitanju će biti u njihovoj isključivoj nadležnosti. Ovaj kvartal je bio prelazni i BH-Gas nije mijenjao cijene gasa prema distributivnim kompanijama”, stoji u odgovorima iz BH-Gasa.

Čavalić smatra da u kraćem roku ne bi trebalo doći do značajnih promjena, ali da dugoročno gledano postoji opasnost da ruska kompanija diktira cijenu.

„Dakle postojanje  monopola jeste problem,  ali BiH sada više ne može uraditi ništa po tom pitanju jer smo, što se tiče tokova, odsječeni od drugih i nemamo alternativu. S promjenama na globalnom tržištu i prelaskom ruske kompanije na takozvani turski tok, za čije korištenje Gasprom ima ekskluzivno pravo, postoji rizik, ali gledajući naša Istorijska iskustva s Rusijom – to ne bi trebalo  da brine. Ovo je geopolitičko pitanje  zbog zaobilaženja Ukrajine, može imati ekonomske konotacije zbog cijene plina , ali je dobavljač isti, samo koristi drugi kanal distribucije i ne vjerujem ni da bi se oni igrali cijenom. Problem kod nas jeste sukob između BH- Gasa i Energoinvesta koji prebacuju lopticu s jednih na druge“, kaže Čavalić.

Naime, raskidom ugovora s mađarskim distributerom BiH se dovela u mogućnost da bude žrtva monopolom jer je ovim potezom ugrožena izgradnja  južne interkonekcije, odnosno novog gasovod iz EU preko Hrvatske kod Zagvozda preko Mostara i Travnika do postojećeg  sistema BH-Gasa. JUžnu interkonekciju u BiH zagovaraju SAD i EU kao jedinu garanciju pristupa BiH otvorenom ili  evropskom tržištu gasa.

Na pitanje šta je sa smanjenjem cijene koja je obećana prilikom prelaska na turski tok, odgovor je  da upravo zbog toga nije došlo do povećanja cijene u aprilu.

“Naravno da je tačno to što je direktorica govorila da je nabavna cijena gasa preko Turskog Toka jeftinija za 25% u odnosu na dopremu gasa transportom preko Mađarske i Srbije. Upravo zbog toga nije došlo do povećanja cijene gasa prema kupcima u aprilu 2021.“, pišu iz Energoinvesta podsjećajući da je već tada gasa od Gazproma poskupio za 28 posto.

Interview.ba

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI