Dom zdravlja Banjaluka traži milionski kredit da isplati plate

Dom zdravlja Banjaluka planira da se zaduži dva miliona KM kako bi isplatio plate radnika za decembar prošle godine, saznaje CAPITAL.

Piše: V. P. (Capital)

Odluka o ovom kreditnom zaduženju je upućena Upravnom odboru ove ustanove na saglasnost, a UO bi ovo pitanje trebalo da razmatra na sutrašnjoj sjednici.

U tom dokumentu je navedeno da se radi o dugoročnom kreditu koji će biti iskorišten za isplatu dijela bruto plate i ostalih ličnih primanja za decembar 2023. godine, u visini od dva miliona KM.

Kredit bi trebao biti obezbijeđen po efektivnoj kamatnoj stopi do 5,36 odsto sa rokom otplate od 36 mjeseci.

Grad Banjaluka nije obezbijedio dodatna finansijska sredstva, a na dan 04.01.2024, godine duguje Domu zdravija ukupno 550.000 KM“, precizirano je u odluci uz napomenu da je Grad Banjaluka usvojio budžet za 2024. godinu, koji za ovu ustanovu predviđa 5,7 miliona KM, ali da taj dokument još uvijek nije objavljen na web stranici Grada Banjaluka.

Takođe je navedeno da je Fond zdravstvenog osiguranja u januaru ovoj ustanovi doznačio 2,4 miliona KM te da su sredstva Fonda iskorištena za isplatu bruto plata i ličnih primanja za novembar.

Osim toga navedeno je da je bruto plata radnika od 2022. godine više puta povećavana te da su troškovi medicinskog i nemedicinskog materijala, električne energije i ostall troškovi povećani.

„Kreditom od 2.000.000 KM uspjeli bismo da riješimo probleme tekuće likvidnosti, a pokrili bismo i dugovanja prema radnicima“, precizirano je u odluci uz napomenu da bi sredstva za vraćanje kredita bila obezbijeđena iz tekućeg poslovanja, a mjesečna rata bi iznosila najviše do 60.000 KM.

Todorović na godišnjem odmoru

Redakcija portala CAPITAL je kontaktirala direktoricu ove ustanove Nevenu Todorović kako bi dobili pojašnjenje za ovo zaduženje, odnosno u kojoj mjeri je na to uticala situacija oko ne usvajanja rebalansa budžeta Grada Banjaluka.

U kratkoj poruci Todorović je napisala da se nalazi na godišnjem odmoru te da joj treba više vremena kako bi odgovorila.

Uputila nas je na službu za kontakte sa medijima ove ustanove, koja nije odgovorila na pitanja redakcije CAPITAL do objave ovog teksta.

Šta je bilo sa rebalansom budžeta?

Podsjećamo, rebalans budžeta grada za 2023. godinu nije usvojen do kraja prošle godine što je stvorilo brojne probleme u funkcionisanju grada, između ostalog, i Doma zdravlja koji nije dobio povećanje sredstva od 1,5 miliona KM kako bi izmirio obaveze.

Očigledno je da je to stvorilo rupu u budžetu ove ustanove koji uprava Doma zdravlja želi da zakrpi kreditom.

Rebalans budžeta nije usvojen do kraja prošle godine zato što je sadržavao kredit od šest miliona KM, koji je predložila administracija gradonačelnika Draška Stanivukovića iz kojeg su se, između ostalog, trebala izdvojiti sredstva i za Dom zdravlja.

Sa tim planom se nije slagala većina u Skupštini grada koju predvodi SNSD uz obrazloženje da Stanivuković kreditom želi da „pokrije nenamjensko trošenje novca“.

Zbog toga je nedavno predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković podnio krivičnu prijavu protiv Stanivukovića, a u prijavi je navedeno da je gradonačelnik nenamjenski u prošloj godini potrošio oko 16 miliona KM.

Priča oko rebalansa je nastavljena i u 2024. godini, iako je prema mišljenju Ministarstva finansija RS prekoračen zakonski rok u kojem je bilo moguće usvojiti taj dokumenat, a to je kraj prošle godine. To nije spriječilo gradsku administraciju da ponovo uputi u skupštinsku proceduru rebalans budžeta grada za 2023. godinu uz obrazloženje da je taj dokumenat moguće usvojiti do kraja januara ove godine. Ovo pitanje se nalazi na dnevnom redu vanrednog zasjedanja Skupštine grada koje je trebalo biti nastavljeno danas, ali nije održano zbog nedostatka kvoruma.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI