EVROPSKA KOMISIJA POZVALA BH. LIDERE: Napustite retoriku podjela i nastavite s reformama

U Bruxellesu je danas održan 3. sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Europske unije i Bosne i Hercegovine. Izaslanstva EU i BiH su razmotrile političke i ekonomske prilike u BiH i razmijenile informacije u vezi s provedbom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u oblasti pravde, slobode i sigurnosti, trgovine, industrije, unutrašnjeg tržišta, socijalne politike, transporta, regionalnog razvoja, poljoprivrede i ribarstva. Europska komisija je pozdravila dostavu odgovora BiH na Upitnik, kao i pripremu akcijskog plana za provedbu Strategije reforme sektora pravde, zahvaljujući kojem je omogućeno precizno praćenje mjera u ovoj oblasti.
BAVITI SE PITANJIMA POMIRENJA
Komisija je također pozdravila pripremu amandmana na Strategiju za rad na predmetima ratnih zločina i pozvala vlasti u BiH da se bave pitanjima pomirenja. Istovjetno je ocijenjeno i usvajanje Strategije za borbu protiv organiziranog kriminala kao i skidanje BiH s liste Međudržavnog tijela za borbu protiv pranja novca. U tom domenu BiH, između ostalog, treba ojačati borbu protiv cyber kriminala. Europska komisija je pozdravila usvajanje revidiranog Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma i pozvala BiH da izdvoji dodatna sredstva za borbu protiv ranog napuštanja školovanja romske populacije, kao i za njihovo stambeno zbrinjavanje. Bh. izlaslanstvo izvijestila je o mnogim realiziranim zadaćama. Primjera radi, Visoko sudsko i tužilačko vijeće ažuriralo je listu koruptivnih kaznenih djela čiji je cilj jedinstven način zavođenja i praćenja ove vrste predmeta. Uprava za indirektno oporezivanje pustila je u rad e-portal za porezne obveznike čime je omogućeno elektronsko podnošenje prijava za porez na dodatnu vrijednost i prijava trošarina. Takođe je konstatirano da je suradnja policijskih agencija u BiH na operativnom nivou odlična.
NUŽNE POTPUNE MEDIJSKE SLOBODE
Zabilježen je napredak BiH u bilateralnim pregovorima o pristupanju Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. BiH je također pokrenula izmjene Protokola 7 uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, radi olakšavanja izvoza bh. vina na tržište Republike Hrvatske. Među aktivnostima koje BiH treba realizirati su: kreiranje odgovarajućeg sustava naplate RTV pretplate, provođenje GRECO preporuka, posebno onih u vezi s financiranjem političkih stranaka, jačanje financijskih istraga i tužilačkih kapaciteta u slučajevima trgovine ljudima, kao i imenovanje jedinstvene kontakt tačke za suradnju s EUROPOL-om. Europska komisija je zabrinuta što nema napretka u oblasti slobode izražavanja u odnosu na izvještaj iz 2016. i od BiH traži nultu toleranciju na ograničenja medijskih sloboda. Također je konstatirano da je sudjelovanje žena u političkoj areni u BiH i dalje nisko. Na sastanku je ponovljeno da će Komisija u pripremi mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo posebnu pažnju posvetiti implementaciji presuda Europskog suda za ljudska prava, kao i fenomenu ”dvije škole pod jednim krovom”.
EK-a je apelirala na BiH da napusti retoriku podjela i snažno nastavi s reformama, bez obzira što je izborna godina. Na današnjem sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje kojim su kopredsjedavali Edin Dilberović, direktor Direkcije za europske integracije Vijeća ministara BiH i Michela Matuella, šefica Jedinice za Albaniju i Bosnu i Hercegovinu u Generalnom direktoratu za politiku susjedstva i pregovore o proširenju u Europskoj komisiji potvrđen je i raspored održavanja 3. ciklusa sastanaka pododbora, priopćeno je iz Direkcije za europske integracije.
Odbor za stabilizaciju i pridruživanje je jedno od zajedničkih tijela EU i BiH uspostavljenih u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, a u svrhu praćenja njegove provedbe. Čine ga predstavnici Vijeća Europske unije i Europske komisije, kao i predstavnici Vijeća ministara BiH. Sastanci Odbora za stabilizaciju i pridruživanje se, u pravilu, održavaju godišnje.
Izvor: Bljesak.info

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI