FADIL ZNA: Sve laži federalnog premijera!

Piše: A.AVDIĆ
Direktor FIA-e je lažov. Direktorica Energoinvesta, također, laže. Lažu Federalno pravobranilaštvo i Ured za zakonodavstvo. Općinski sud u Sarajevu obmanjuje javnost. Sudski vještaci koje je angažovala BH Pošta izmišljaju. Službene novine Federacije su falsifikat. Registar vrijednosnih papira objavljuje netačne infomacije. Zakon o organizaciji organa uprave FBiH ne poznaje elemente „korporativnog upravljanja“. I Služba za zajedničke poslove FBiH ne govori istinu. Laže opozicija. Laže Žurnal. I klix je, prije nego se popravio, lagao.
Svi lažu, samo jedan čovjek ne. Zove se Fadil Novalić.
Jutarnji sati,  tačno 8 sati i 16 minuta, 28. 11. 2016. godine. Portal klix.
Direktor FIA-e: Kćerku Fadila Novalića sam zaposlio bez konkursa, ali prema zakonu“, glasio je naslov teksta u kojem je sagovornik bio Esad Mahmutović, direktor Agencije koja je zaposlila Adu Novalić.
Petak, 3. avgust 2018. godine, isti portal, tema ista, sagovornik premijer Fadil Novalić.
„Potpuno je transparentno zaposlena, bio je konkurs, prijavila se i prošla kao najbolji kandidat“, kazao je Novalić.
Direktor FIA-e, dakle, laže. I pojma nema o korporativom poslovanju. Kćerka Ada Novalić se, uredno, kao “imalac dokumentacije” prijavila na konkurs kojeg nije bilo, nakon čega je kao jedini kandidat proglašena najbolje rangiranim kandidatom. Tata je tvrdio da „detalje zapošljavanja nije znao“ (portal depo.ba, 1.12.2016. 12.48), ali se danas ipak prisjetio da je sve bilo na osnovu konkursa. Jer Fadil zna. Za razliku od direktora FIA-e.
I slučaj kupovine zgrade za Vladu FBiH pokazao je da jedino premijer Novalić govori istinu. Portal klix, 1. avgust 2018. godine.
„Istina je da je Energoinvest kao prodavac za sve prostore koji su predmet kupoprodaje, a koji su pod hipotekom, obezbijedio od banaka-povjerilaca pismene saglasnosti za kupoprodaju“, kazala direktorica Energoinvesta Bisera Hadžialjević.
Dva dana kasnije, na istom portalu, premijer Novalić je, upitan o kupovini zgrade Energoinvesta za smještaj Vlade FBiH, kroz smiješak odgovorio: „Energoinvest nema hipoteka“.
Direktorica Energoinvesta, dakle, laže. Hipoteke koje je pominjala ne postoje. Fadil zna. On je čovjek iz realnog sektora i poznaje „korporativno poslovanje“. Desetak ZK izvadaka iz Općinskog suda u Sarajevu u kojima su, u rubrici „teretni list“, upisane hipoteke – nisu relevantni. Fadil je relevantan. I samo on govori istinu, jer poznaje „operativno poslovanje“. Ne vrijedi ni Finansijski izvještaj Energoinvesta, u kojem, u posljednjem pasusu stranice broj 12 piše da je „trenutno većina neretnina, postrojenja i opreme, te investicijskih nekretnina založena kao instrument osiguranja po kreditima i garancijama kod komercijalnih banaka“. Jer kad premijer Novalić kaže da „nema hipoteke“, onda nema hipoteke. Jebo sudski registar. I Pravobranilaštvo FBiH, i Ured za zakonodavstvo koji je u svom dopisu od 10. jula ove godine naveo da kupovina zgrade od Energoinvesta nije u skladu sa članom 115. Zakona o organizaciji organa uprave FBiH.

„Sve je po zakonu“. I tačka. Tako kaže Fadil Novalić, pravni ekspert, čovjek iz privrede, premijer, poznavalac korporativnog poslovanja, stručnjak za operativno poslovanje, grafolog, ekspert za falsifikovanje. Jednostavno – imalac znanja. Za razliku od novinara Žurnala koji su samo „imaoci dokumentacije“.
„Falsifikovane“, pojasnit će premijer Novalić.
„Ja želim vjerovati da nisu imali lošu namjeru, ali činjenica je da su napravili jednu štetu“, kazat će premijer osvrćući se na pisanje Žurnala o tome da je BH Pošta trebala kupiti zgradu čiji je suvlasnik njegova kćerka Ada.
Ako u ovoj kupovini nema ništa sporno, zašto je onda Vlada povukla BH Pošti prethodnu saglasnost za kupovinu zgrade?
Prema sudskom registru, važećem, naravno, suvlasnici zgrade UTL-a u Vogošći su – TMD Gradačac i TMR Sarajevo. Prema sudskom registru, onom koji je i sam premijer Novalić dostavio novinarima, suvlasnici TMR-a su Ada Novalić i premijerovi saradnici Samir Iskrić i Nermin Džindić. Ne treba biti poznavalac „korporativnog upravljanja“ da bi se zaključilo da je i Ada Novalić suvlasnik zgrade koju je Pošta namjeravala kupiti od UTL-a.
„Samo 9 posto“, ustvrdit će premijer Novalić na press konferenciji, čiji je video dostupan na portalima bliskim Vladi.
Vlasnik ostalog djela zgrade UTL-a je gradačačka porodica Hanić. Članovi te iste porodice Hanić suvlasnici su, zajedno sa Adom Novalić komplanije TMD MIBO Brčko, registrovane u ulici Ciglana br. 12, sa ID brojem 4600077998005. Upravo tu kompaniju premijer Novalić je pominjao na konferenciji za medije kao „suvlasnika zgrade koju je Pošta namjeravala kupiti“, što je provjerljivo u na snimku.
Da je porodica Novalić „osiromašena“ tokom Fadilovog mandata, dokaz je i firma NT-Watt d.o.o. Novi Travnik. Vlasnici ove kompanije su Šaban Rizvić i Fadil Novalić. Sjedište kompanije je u krugu BNT-a TMH Novi Travnik, a Šaban Rizvić je istovremeno i član NO ove državne kompanije. Na tu poziciju ga je imenovao njegov partner Fadil Novalić. Godine 2015. firma NT-WATT imala je ukupni promet od 8271 KM. Poslovala je sa gubitkom od 29 hiljada maraka.
Sljedeće godine ista firma je već imala promet od 31 hiljadu maraka, dok je 2017. godine promet porastao na 153 hiljade maraka sa ukupnom dobiti od 10 hiljada maraka. Podaci dostupni na online registru akta.ba. Firma TMR čiji je suvlasnik kćerka premijera Novalića 2015. godine prometovala je ukupo 308 hiljada maraka. U drugoj godini premijerskog mandata prihod je bio 449 hiljada maraka, dok je 2017. godina završena sa 541 hiljadom maraka prometa i ukupnom dobiti od 41 hiljadu maraka.
Podaci za najveću kompaniju TMD MIBO Brčko nisu dostupni javnosti. No, ovi koji su dostupni su provjerljivi. Koliko god ih Novalić nazivao falsifikatima.
Izvor: Žurnal

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI