I pored mnogobrojnih dokaza OJT Istočno Sarajevo obustavilo istragu za kriminal u JKP “Sokolac”

Piše: Sanja Vasković (Spin-portal)

Tužiteljke Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo Halida Vrabac i Anica Vukadin i pored očiglednih mnogobrojnih dokaza obustavile su istragu protiv bivšeg direktora JKP “Sokolac” Dejana Tomića za zloupotrebu službenog položaja, gdje se sumnjičio da je omogućio nabavljanje roba i usluga bez sprovođenja postupka javne nabavke, kupovinu opreme i mašina bez evidencije, te da je drugim pravnim licima omogućio protivpravnu korist od 1,2 miliona maraka. Zašto je za tužiteljke OJT Istočno Sarajevo kršenje Zakona i procedura i nanošenje štete javnom preduzeću odobreno, i pod čijim uticajem donose odluke? Da li je od samog početka u pitanju politički obračun? 

Direktor JKP “Sokolac” Dejan Tomić rukovodio je javnim preduzećem na Sokocu kao da je dio njegove privatne svojine. Tomić je prevazišao i učestalu pojavu namještanja tendera tako što  tendere uopšte nije ni raspisivao, pa je, na osnovu internih pravilnika sklapao ugovore sa dobavljačima.

Tako je u periodu od 2016. do 2021. nabavljao drvne sortimente od JPŠ “Šume RS”, ad Sokolac i ŠG “Romanija” Sokolac. U ovom periodu sklopljeno je 26 ugovora sa ovim dobavljačima ukupne vrijednosti oko 600.000 KM.

Nabavka energenata, primjerak

Dalje, nizali su se sklopljeni ugovori, za drvne sječke i drobljenje iste zadužena je bila “Stolarija” Podromanija DOO koja je u ovom periodu od JKP “Sokolac” zaradila 461.150 KM,  “Ogrev” je dobio 23.000 KM, “Energotehnika” Doboj 32.432 KM, “Montenegros” doo Rogatica 12.000 KM, “Jahorina auto” 7.020. KM, “Silvermedium” Banja Luka 14.040 KM, “Prunus” Kakanj 10.465 KM. Sve na osnovu izbora direktora kome će dati javni novac. Tomić je samoinicijativno zaključivao ugovore sa određenim preduzećima za vršenje radova i usluga, mimo predviđenih procedura.

Jedan od računa

Oprema i mašine koje je direktor Tomić kupovao od različitih privatnih firmi nije zatečena u JKP “Sokolac” na dan popisa od strane komisije u novembru 2021. godine, niti je knjigovodstveno evidentirana. Sve ovo trajalo je godinama, čime je nanesena šteta javnom preduzeću u iznosu od 46.371 KM.

Bez Odluke o iznosu sredstava za reprezentaciju novac je trošen u sokolačkim gostionicama, konobi “Kum”, pečenjari “Peđa”, mesari “Pečo” i drugim što je ovo javno preduzeće, odnosno građane, koštalo 5.364 KM za samo tri godine.

Novi nadzor smijenio starog direktora

O nedomaćinskom trošenju javnog novca koje je direktor davao podobnim firmama za cijenu koje su one diktirale, za sve godine rukovođenja ovim javnim preduzećem ne bi se znalo da nije došlo do promjena u organima vlasti. Imenovanjem novog nadzornog odbora JKP “Sokolac” na čelu sa Mladenom Odovićem počelo je “češljanje” ovog javnog preduzeća. Odović je na sjednici Nadzornog odbora tražio dokumente o poslovanju preduzeća, koje nadležni nisu dostavili, a direktor Tomić sjednici nije ni prisustvovao.

Spriječen da radi u skladu sa zakonom, odnosno bez uvida u poslovanje javnog preduzeća JKP “Sokolac”, Odović je do podataka o malverzacijama u sokolačkom preduzeću dolazio preko prijateljsko- poznaničkih veza.

“Obaviještavam vas da postoji osnov sumnje da je od strane uprave preduzeća počinjeno više nezakonitih radnji, čime je počinjenjo više krivičnih dijela iz oblasti privrednog kriminala. Tim radnjama je otuđeno cca 2 500 000 KM, iz čega proizilazi da je oštećen budžet SO Sokolac, kao i budžet RS”, obavijestio je Odović tužilaštvo.

Nakon saznanja da direktor JKP “Sokolac” ne provodi postupke javnih nabavki te postupa suprotno Statutu i Zakonu o javnim preduzećima RS, Nadzorni odbor na čelu sa pomenutim predsjednikom Mladenom Odovićem na sjednici održanoj krajem septembra 2021. smijenio je direktora Dejana Tomića.

Odluka o razrješenju direktora

Naredba o obustavi istrage je proizvoljna i nezakonita?

Na redu je bilo nadležno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu.

Nakon pokretanja istrage kojom bi se utvrdilo da li je došlo do zloupotrebe službenog položaja i da li je Dejan Tomić omogućio drugim licima protivpravno sticanje koristi,  Okružno javno tužilaštvo naprasno je donijelo Oduku o obustavljanju istrage.

“Analizom svih prikupljenih dokaza pojedinačno, a i u međusobnoj korelaciji nisu utvređene okolnosti koje pružaju potreban stepen sumnje da je osumnjičeni zaista i počinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret. Ovakvo stanje stvari prvenstveno proizilazi iz činjenice nedostatka kritične mase dokaza odgovarajuće kvalitete i dokazne snage koji bi stanje stvari u dovoljnoj mjeri razriješili za viši stepen sumnje tj. osnovanu sumnju potrebnu za optuženje”, navodi se u odluci o obustavljanju istrage.

Ni svih 1 704 dokaza koliko ih je priloženo Tužilaštvu nisu bili dovoljni da se istraži poslovanje ovog javnog preduzeća, štaviše, tužilaštvo se stavilo u ulogu suda prejudicirajući da dalje optuženje sumnjičenog “rezultiralo bi zasigurno negativnom sudskom odlukom, odnosno oslobađajućom presudom”.

Vještak ekonomske struke kojeg je angažovalo Tužilaštvo, Milimir Gutić, nalazom koji i laicima izgleda nevjerodostojnim s obzirom da ne analizira sporni period, pravda kršenje Zakona u isto vrijeme potvrđujući da Tomić zaista nije raspisivao tendere i slično, bilo je dovoljno da tužilaštvo poklekne.

Tako je, na primjer, Gutić utvrdio  da je postupak javne nabavke provedan u dva slučaja, koja uopšte nisu ni bila predmet prijave, dok je, apsurdno, naveo da ostale javne nabavke nisu bile predmet praćena Agencije za javne nabavke, što je i logično s obzirom da Tomić nije ni raspisivao tendere. Kao obrazloženje zaobilaženja Zakona navodi se da direktor nije bio u obavezi raspisivati tender s obzirom da su JPŠ “Šume” ad Sokolac i ŠG “Romanija” jedini isporučioci drvnih sortimenata, iako iste nemaju monopol. Samo na području opštine Sokolac postoje javna i privatna preduzeća koja bi mogla vršiti isporuku drvnih sortimenata. I dok tužilaštvo pravda Tomića da je “morao” kupovati sortimente na Sokocu, i zbog lakšeg transporta, druga javna preduzeća koja se bave istom vrstom djelatnosti, kao Toplane Pale svake godine uredno su raspisivale tender. Za Tomića i nabavka goriva išla je po njegovoj odluci.

Činjenica da ni vještak ni tužilaštvo nisu uzeli u razmatranje nabavke za period kada je Tomić bio na mjestu direktora postavlja pitanje da li je riječ o slučajnom ili namjernom propustu.

Tužilaštvu nije bilo sporno ni to što Tomić nikada nije poslao PDV prijavu, a kazne za takav nemar plaćalo je javno preduzeće, iako su prekršajne prijave za ovo krivično djelo stizale na njegovo ime.

Vještak je činjenicu da se oprema i mašine nabavljene od strane JKP “Sokolac” ne nalaze u preduzeću obrazložio da materijal ne treba biti evidentiran zato što se radi o opremi koja je odmah ugrađivana u mašine.

Brojni su paradoksi. Umjesto da utvrdi zašto JKP “Sokolac” nije imao Odluku o reprezentaciji pa je sredstva trošio po sokolačkim restoranima, tužioci navode da su računi o reprezentaciji zapravo pokazali skromnost rukovodstva ovog javnog preduzeća jer su mjesečno trošili oko 300 KM, što je prihvatljivo.

U odluci je nabrojan veliki broj razloga kojim je nadležno Tužilaštvo obrazložilo svoju odluku o nepokretanju istrage, pa se i u pojedinim dijelovima potvrđuju očigledne nezakonite radnje i propuste u radu direktora Tomića u kojim ne vide ništa sporno.

Zbog ovakve odluke Tužilaštva oštećena strana, tačnije JKP “Sokolac” na čelu sa novim direktorom Bojanom Samardžijom podnijela je prigovor Glavnom republičkom tužiocu.

“Imajući u vidu da je iz prijave i pratećih spisa očigledno da se radi o krivičnom djelu i da postoji osnovana sumnja da je prijavljeno lice učinilo krivično djelo, te da ne postoje okolnosti koje isključuju krivično gonjenje, predlažemo da glavni republički tužilac donese rješenje kojim se prigovor usvaja”, navedeno je u ovom dokumentu.

Prigovor glavnom republičkom tužiocu

Tuziteljke Halida Vrabac i Anica Vukadin prijavljene VSTS-u zbog nemara ili nepažnje u vršenju službenih dužnosti

Na ovakve odluke reagovali su iz JKP “Sokolac”. U Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu dostavljena je obimna materijalna dokumentacija, koju, tvrde oštećeni, tužiteljka nije ni pogledala već je naredila vještačenje. Sve ovo je razlog da o profesionalnosti tužiteljki razmatra viša instanca.

“Iz ovoga možemo zaključiti da je nalaz vještaka na kojem se zasniva mišljenje OJT proizvoljan i nepotpun, a da su tužiteljice Halida Vrabac i Anica Vukadin ovim pokazale nemar i nepažnju u vršenju službenih dužnosti jer su olako prihvatile Nalaz i mišljenje vještaka te zaključile da navedena preduzeća imaju monopol čime su ozbiljno prekršile službenu dužnost i dovele u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost, profesionalnost i kredibilitet tužilaštva”, dio je obimne prijave u kojoj se dodaje i da se tužilaštvo oglušilo o navode da je Dejan Tomić onomad odnio i službeni pečat preduzeća, što je, kako navode, još jedno u nizu krivično djelo.

Politička pozadina procesa

Kada je Policijska uprava Istočno Sarajevo u maju 2022. godine obavijestila javnost o pokretanju istrage vezano za malverzacije u javnom preduzeću u Sokocu, Tomić je za portal Capital izjavio da  se radi o političkoj farsi i da mu je sve “spakovano” i namješteno.

“Nema to nikakvog osnova, tu se radi samo o političkim previranjima i lažima. Nemam nikoga u vidu i neću nikoga da optužim, ali vjerujem da će Tužilaštvo to da istraži. Mene su smijenili bespravno i na posao me vratio sud. Vjerovatno će i ova presuda biti u našu korist kao i ranije, a sve to pokazuje da je ovo politička igra i ništa drugo”, kaže Tomić najavljujući još tada da će angažovati i vještaka ekonomske struke.

Dejan Tomić, foto: Capital

Zašto je došlo do previranja baš u ovom javnom preduzeću, odnosno zašto je ovo jedan od rijetkih primjera gdje Nadzorni odbor zaista radi svoj posao revidirajući odluke o trošenja novca javnih preduzeća može se pojasniti različitim političkim opcijama direktora i predsjednika Nadzornog odbora.

Naime, načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica je iz redova SDS-a, odakle je i Tomić, koji je ujedno bio i kandidat na izborima ispred ove stranke, dok je skupštinska većina predvođena SNSD-om.

“Formiranjem skupštinske većine koju čine SNSD, DEMOS, US i nezavisni odbornik dolazi do isteka mandata nadzornih i upravnih odbora u javnim ustanovama na području opštine Sokolac. Posle provedene konkursne procedure 5. jula 2021. godine formiran je nadzorni odbor JKP Sokolac”,objavljeno je na stranici DEMOS-a Sokolac kada je zvanično započeo “rat” vlasti i opozicije u ovoj opštini.

“Riječ je o pokušaju Demos-a da ostvari punu kontrolu nad radom preduzeća, a samim tim da privatni interes potpuno prevlada u njihovu korist, još uvijek ne uspijevaju jer ne kontrolišu načelnika opštine pa im smeta”, kaže izvor SPIN Info upoznat sa političkom situacijom na području Sarajevsko- romanijske regije.

Kako će rezultirati ovaj proces zavisiće očigledno od odnosa moćnika u Istočnom Sarajevu, a ne stvarnih dokaza o (ne)postojanju kriminalnih radnji u jednom od javnih preduzeća.

Zbog brojnih afera vezanih prije svega za rad VSTS-a , postavlja se pitanje imaju li građani adekvatan pravosudni sistem i vladavinu zakona, i čiji će interesi i uticaj biti presudni za donošenje odluka koje se tiču života svih građana BiH.

 

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI