IZGRADNJA MUZEJA 505 VITEŠKE BRIGADE: Poslovi vrijedni tri miliona ponovo dodijeljeni firmi Kov-grad

Bez obzira na upozorenja federalnih revizora da Općina Bužim pogoduje firmi Kov-grad ova firma nastavlja nizati uspjehe na općinskim tenderima. Bez konkurencije

Piše: A. Omerović (Žurnal)

Oko 87 posto svih nabavki Općine Bužim u prošloj godini zaključeni su firmom Kov-grad iz Bužima. Na svim tenderima ova firma bila je jedini ponuđač. Ta praksa nastavljena je i u 2023. godini. Polovinom septembra ove godine Općina Bužim objavila je odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Izgradnja objekta Muzeja 505 viteške brigade – III faza“.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 02-04-759-4/23 od 15.09.2023. – Izgradnja objekta Muzeja 505 viteške brigade – III faza i dodjeljuje se ponuđaču ,,KOV- GRAD” d.o.o Bužim, od 11.09.2023.godine, za ponuđenu cijenu od 1.571.883,87 KM bez PDV-a, ukupno 1.839.104,13 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču”, navedeno je u odluci.

Kao i na prethodna dva tendera za izgradnju Muzeja i na ovom pristigla je samo jedna ponuda.  Na tenderu za nabavku radova na izgradnji Muzeja iz novembra prošle godine jedini ponuđač bila je firma KOV-grad. Vrijednost tendera bila je 643.338 KM sa PDV-om. Mjesec dana kasnije, na tenderu za nabavku radova na izgradnji Muzeja II faza Kov-grad ponovo je bio jedini ponuđač. Vrijednost tendera iznosila je 589.680 KM sa PDV-om. Tako je Kov-grad za tri tendera za izgradnju Muzeja 505 viteške brigade dobio 3.072.122 KM sa PDV-om.

Polovinom oktobra ove godine iz Općine Bužim obavijestili su javnost da je firma Kov-grad ponovo bila jedini ponuđač na tenderu za rekonstrukciju puteva na području ove općine. Vrijednost ugovora iznosila je blizu240 hiljada maraka.

Osim toga, pisali smo ranije da je od početka godine ista firma dobila poslove vrijedne tri miliona maraka od Općine Bužim. Na svim tenderima ova firma bila je jedini ponuđač. Pisali smo ranije da u Općini Bužim ne vide ništa sporno u činjenici da firma u vlasništvu stranačkog kolege načelnika dobija unosne poslove od Općine.

Podsjetimo da je i finansijska revizija Općine Bužim potvrdila ranija pisanja Žurnala o namještanju tendera firmi „KOV- GRAD“ iz Bužima koja je u vlasništvu stranačkog kolega načelnika ove Općine. To je bio jedan i od razloga zbog čega je Općina Bužim od federalnih revizora dobila mišljenje sa rezervom.

Prema pregledu provedenih postupaka za 2022. godinu, federalni revizori su utvrdili da firma „KOV- GRAD“ učestvuje u ukupnoj vrijednosti zaključenih ugovora Općine sa 87 posto. Revizori su ranije utvrdili jednostavan princip kojem je općina u tehničkoj dokumentaciji stavljala ograničavajuće uslove poput vlasništva nad opremom i asfaltnom bazom.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI