KORUPCIJA U SISTEMU JAVNIH NABAVKI: Izmjenama zakona uvode se oštrije novčane kazne, inspekcijski nadzor, te definisanje krivičnog djela

A.Šu.
Novi nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama je u proceduri i predviđa oštrije novčane kazne, inspekcijski nadzor, te definisanje krivičnog djela u oblasti javnih nabavki, saopšteno je danas na konferenciji za novinare Antikorupcijske mreže ACCOUNT i Agencije za javne nabavke BiH.

Predlaganjem konkretnih rješenja za izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama BiH,
te organizacijom edukacija za sudije i tužioce u cilju efikasnije primjene Zakona i
identifikovanja korupcije, Antikorupcijska mreža ACCOUNT je u saradnji sa Agencijom za
javne nabavke dala doprinos uspostavljanju transparentnijeg i odgovornijeg sistema javnih nabavki. Za ozbiljniji iskorak u borbi protiv korupcije, potreban je odlučniji iskorak
svih institucija sistema, poručeno je sa danas održane konferencije za medije.

“Agencija za javne nabavke, te pojedini predstavnici pravosudne zajednice, pokazali su da
postoje pojedinci koji žele da se bore protiv korupcije u javnim nabavkama. Nažalost,
potrebna im je jača podrška. I dalje javna sredstva kroz sistem javnih nabavki direktno
odlaze u ruke kriminalaca, na štetu cijelog društva. Nevladin sektor je uspieo da u Nacrt
zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama uključi konkretne pijedloge
kojima se prevenira korupcija. Nastavićemo da pratimo proces usvajanja legislative” –
kazao je Eldin Karić, direktor ACCOUNT-a.

“Nacrt zakona je u proceduri, tek treba da dođe do Vijeća ministara BiH, potom i u
Parlamentarnu skupštinu. U amandmanskoj fazi će se pokazati pravo lice, ko je za, a ko
protiv antikoruptivnih rješenja” – kazao je direktor Agencije za javne nabavke BiH Đenan
Salčin, te istakao:
“Zabrinjava obrazac ponašanja da je namještanje tendera, dostavljanje tenderske
dokumentacije, brat – bratu, otac – kćerci…postalo ponašanje koje je normalno. Agencija
će do kraja godine podnijeti 7-8 prekršajnih prijava, kako bi krenuli u kažavanje. Došlo je
vrijeme da država pošalje jasnu poruku da se koruptivni obrasci ponašanja neće tolerisati.”

O pravosudnoj praksi procesuiranja zloupotreba i korupcije u sistemu javnih nabavki
govori su Milica Pranjić, pravna savjetnica u Sudu BiH i Adnan Tulić, šef Odsjeka za
organizovani kriminal Tužilaštva USK.

“Sudska praksa je pokazala da nema dobrih i loših zakona, ključna je primjena zakona.
Analiza prakse Suda BiH je pokazala da u postojećem Zakonu o javnim nabavkama
postoji problem u sankcijama. Sud BiH cijeni da je predloženo uvođenje inspekcijskog
nadzora dobar korak. Kazna mora da postoji. Neko mora da zaštiti javni interes” – poručila
je Milica Pranjić.

Krivično djelo korupcije je po svojoj samoj prirodi teško dokazivo. Kad je riječ o javnim
nabavkama, većina koruptivnih djela se sagledava kroz prizmu zloupotrebe službenog
položaja.“Praksa je poražavajuća. Kod aktera korupcije u sistemu javnih nabavki ne
postoji strah da će se suočiti sa adekvatnim represivnim odgovorom pravosudnog sistema.
Stručna pravosudna zajednica se mora uključiti u izmjene i dopune zakona, te ponuditi
definiciju oblika krivičnog djela korupcije u javnim nabavkama” – poručio je Adnan Tulić.

Antikorupcijska mreža ACCOUNT i Agencija za javne nabavke su održale konferenciju za
medije u oblasti javnih nabavki povodom obilježavanja 9. decembra- Svjetskog dana
borbe protiv korupcije.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI