Hari Mata Hari će za novogodišnji koncert dobiti 234 hiljade KM

Hajrudin Varešanović, popularni Hari Mata Hari, nastupit će u novogodišnjoj noći u centru Sarajeva, a organizator će za njegov koncert platiti vrtoglavih 200.000 KM, dok će se ostatak iznosa namiriti iz sponzorskih ugovora.

Grad Sarajevo, koji je zvanični organizator javnog dočeka Nove godine, prihvatio je ponudu firme Armena S d.o.o. Sarajevo koja je imala ekskluzivno pravo, odnosno punomoć, da zastupa Harija Mata Harija kao glavnog izvođača za dan 31. decembar 2018. godine.

“Ponuđač je dostavio cijenu početne ponude u iznosu od 234.000 KM sa PDV-om, što znatno premašuje osigurana budžetska sredstva za ovu nabavku”, navodi se u odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem pregovaračkog postupka.

Nakon obavljenih pregovora s predstavnikom ponuđača dogovoreno je da ponuđač po mogućnosti dostavi cijenu konačne ponude u skladu s raspoloživim budžetskim sredstvima u budžetu Grada Sarajeva, a ostatak nedostajućih sredstava namiri iz sponzorskih ugovora.

Također je dogovoreno da Grad Sarajevo preuzme obavezu osiguranja ekipe hitne medicinske pomoći i vatrogasne brigade, kao i organizacije vatrometa te fizičkog osiguranja samog događaja, odnosno da angažuje zaštitarsku agenciju i osigura pokretne toalete.

Ponuđač, u ovom slučaju firma koja zastupa Harija Mata Harija, je dana 12. novembra ove godine dostavila konačnu ponudu s ponuđenom cijenom od 170.940,00 KM bez PDV-a, odnosno 199.999,8 KM s PDV-om.

Komisija za javnu nabavku je sačinila Zapisnik o ocjeni ponuda i dala preporuku gradonačelniku da se ugovor o pružanju usluga “Organizacija dočeka Nove 2019. godine u gradu Sarajevu” dodjeli ponuđaču Armena S d.o.o. Sarajevo, što je na kraju i prihvaćeno.

Klix

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI