APSURDNE SITUACIJE U BRČKO DISTRIKTU: U pet godina isplaćeno više od 11,5 miliona KM sudskih presuda

„Imamo apsurdne situacije, recimo da imamo zaposlenike javne uprave, Vlade, koji moraju da tuže Vladu, tu istu u kojoj rade da bi ostvarili neka svoja prava što se tiče plata, prekovremenog rada i ostalih nekih neizmirenih obaveza prema njima“, kazao je u razgovoru za InfoRadar opozicioni zastupnik u Skupštini Brčko distrikta BiH Boro Ristić (SP).

U posljednjih pet godina isplaćeno je više od 11,5 miliona KM sudskih presuda na štetu Brčko distrikta BiH po svim osnovama, zaključno sa 2022. godinom. Ovo se odnosi i na javna preduzeća, fondove, zavode i JZU.

Prema podacima Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, nisu vršene isplate sudskih presuda iz sredstava rezervi, nego isključivo iz sredstava planiranih budžetom za te namjene. Tako je 2018. godine isplaćeno 2.421.659,64 KM, 2019. godine 2.849.846,10 KM, 2020. godine 1.566.795,97 KM, 2021. godine 1.233.705,17 KM i 2022. godine 1.956.992,36 KM. Ukupno 10.028.999,24 KM. Kada se na ove cifre dodaju sudske presude koje su u posljednjih pet godina isplatili javna preduzeća, fondovi, zavodi i JZU, ukupna šteta za građane Distrikta iznosi više od 11,5 miliona KM.

„Imamo apsurdne situacije, recimo da imamo zaposlenike javne uprave, Vlade, koji moraju da tuže Vladu, tu istu u kojoj rade da bi ostvarili neka svoja prava što se tiče plata, prekovremenog rada i ostalih nekih neizmirenih obaveza prema njima“, kazao je u razgovoru za InfoRadar opozicioni zastupnik u Skupštini Brčko distrikta BiH Boro Ristić (SP).

JP Komunalno Brčko u posljednjih pet godina po osnovu sudskih presuda isplatilo je 737.889,85 KM. Većina predmeta odnosi se na isplatu štete nastalu od pasa lutalica.

Foto: Odgovori nadležnih institucija

„Također je apsurdna situacija da imamo da Komunalno preduzeće tuži Vladu, da im isplate sredstva koja stvarno treba, koja su obavezani da im isplate, i to je sad na jednoj od posljednjih faktura bilo oko 400.000 KM. Vlada je isplatila Komunalnom preduzeću, to je vezano za Azil, za pse lutalice, odvoz smeća itd. U isto vrijeme dok JP Komunalno traži da proširi Azil, ne dobijaju sredstva za to. Vlada im je odobrila sredstva i nabavila spalionicu animalnog otpada. Ta ista Vlada sad ne daje dozvolu za upotrebu i ta mobilna spalionica stoji, koja je najmodernija, ima sve filtere, može u pola grada da se postavi, instalira, da radi i da se ne osjeti bilo šta. A imamo s druge strane situaciju da su psi lutalice oštetili službena vozila Vlade Brčko distrikta i Vlada sad tuži Komunalno za te pse lutalice. I tu smo negdje u nekom začaranom krugu“, navodi Ristić.

Pored toga, ističe da je do sada isplaćeno više od 200.000 KM sudskih presuda na štetu Distrikta zbog nezakonitih smjena tri bivša direktora JP Komunalno Brčko i bivšeg direktora Fonda zdravstvenog osiguranja.

Ristić smatra da je krajnje vrijeme da Pravobranilaštvo Brčko distrikta BiH reaguje, jer se radi o ogromnoj šteti za građane ove lokalne zajednice. Predstavnik ove institucije trebao bi biti prisutan na jednoj od narednih sjednica Skupštine.

„Kako bi mi razmatrali da vidimo šta su oni poduzeli po pitanju toga. Ja ću svakako tražiti njihovu odgovornost u Pravobranilaštvu, tražiti od Tužilaštva da pokrene istrage, da li tu ima nekih talova, da li tu ima neke veze, pa ćemo vidjeti šta se sve dešavalo“, zaključuje Ristić.

Iz nevladinog sektora upozoravaju da je najveći problem u javnoj upravi i javnim preduzećima, nepostojanje principa odgovornosti i disciplinskih postupaka prema onima koji su svojim neznanjem ili nesavjesnim radom krivi za svaku od presuda donesenih protiv Brčko distrikta BiH.

„Novac koji plaćaju poreski obveznici zbog tuđih propusta je veliki skandal i smatramo da bi se sudski organi vlasti morali uključiti, ustanoviti zloupotrebe službenog položaja i nesavjesno upravljanje koje nanosi štetu budžetu“, naglašava za InfoRadar predsjednik UG „Demos“ Brčko Božidar Jović.

Na prošloj redovnoj sjednici Skupštine Distrikta razmatran je Dokument okvirnog budžeta za period od 2024. do 2026. godine. U poglavlju pod nazivom „Problematika potrošnje u javnom sektoru“ navedeno je da su sredstva za sudske presude i rješenja, sudska i vansudska poravnanja u 2024. i 2025. godini planirana u iznosu od 3.151.017 KM, dok su u 2026. godini planirana u iznosu od 2.044.065 KM. Procentualno učešće u 2024. godini  iznosi 1,05%, u 2025. godini 1,01% i u 2026. godini 0,63% od ukupno planiranog budžeta.

Podsjećamo da je Komunalno Brčko bilo u fokusu  istražnih organa, nakon što su se mediji bavili nizom spornih radnji u ovom javnom preduzeću. Policija je prošle godine izvršila pretrese prostorija Komunalnog s ciljem pronalaska i oduzimanja određene dokumentacije i predmeta koji bi poslužili u dokazivanju krivičnog djela “Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI