Obećanja ludom radovanja: FBiH četiri godine bez kilometra autoputa

Izvor: Klix 27.1.2017.


Političari u FBiH najavljuju da će Bosna i Hercegovina biti veliko gradilište i da će se pokrenuti milijarde investicija, najavljuju izgradnju brzih cesta, izgradnju autoceste od Zenice do Doboja, projekat izgradnje tunela Prenj, dionicu autoceste Mostar sjever – Mostar jug i od Bune do Zvirovića.

No, trenutno je izgradnja autoceste potpuno blokirana. I dok je Srbija samo u 2016. u promet pustila 80 novih kilometara autoputa, sasvim je sigurno da FBiH u naredne dvije godine u promet neće pustiti nijedan novi kilometar autoputa. Tako će FBiH od 2015. do 2018. godine, u kojima su kao nikad najavljivani megaprojekti, u promet pustiti 0 kilometara autoputa.

Aktivna samo dva gradilišta

Kada je riječ o izgradnji autoceste, u ovom trenutku u našoj zemlji su aktivna samo dva gradilišta kod Zenice i to poddionica Drivuša – Klopče, dužine 2,32 kilometra i Klopče – Donja Gračanica dužine 5,8 kilometara.

Prva poddionica Drivuša – Klopče se počela graditi 10. oktobra 2014. godine, a planirani rok završetka izgradnje je 30. mart 2017. godine.

Međutim, sada je već izvjesno da navedena poddionica neće biti završena, jer je izgrađeno svega 30 posto.

Druga poddionica je u izgradnji od 1. juna 2016. godine, a svega 4,5 posto ugovora je realizovano, što znači da navedena dionica neće biti u prometu kako je planirano do 30. novembra 2018. godine.

Svi naprijed navedeni podaci mogu se pronaći i na zvaničnoj web stranici JP Autoceste FBiH.
 Kompanija Hering, izvođač radova na poddionici Drivuša – Klopče, javno ističe da je realizacija projekta 30 posto, a ne 91 posto, a isključivo zbog sporosti u donošenju operativnih odluka Uprave JP Autoceste FBiH ili čak uopće nedonošenja oduka.

Naprimjer, Izvođač je podnio zahtjev za izmjenu tehnologije za most Drivuša i vijadukt Perin Han. Na odluku o izmjenama izvođač je čekao duže od godinu dana, a predloženim izmjenama ostvarena ušteda za inevstitora je skoro 600.000 eura.

Na navedenom projektu, izvođač je ukazivao na mogućnost aktiviranja klizišta, na šta su se JP Autoceste FBiH oglušile sve do pokretanja klizišta početkom 2016. godine.

Tek tada su urađene mjere sanacije klizišta pa sada i izvođač i JP Autoceste FBiH potražuju plaćanje troškova nastalih sanacijom klizišta.

U toku je pokretanje procedure za izgradnju trećeg dijela Zeničke zaobilaznice Donja Gračanica – Tunel Zenica i dionice Buna – Počitelj. Za izgradnju ovih projekata, uprava ovog preduzeća je postavila nerealno visoke kriterije kojim su onemogućena učešća u izgradnji projekata domaćim kompanijama. Tek nakon obraćanja pojedinih potencijalnih izvođača JP Autoceste FBiH i finansijeru Evropskoj banci za obnovu i razvoj, korigovane su odluke, odnosno smanjeni su kriteriji i omogućeno je domaćim kompanijama da se prijave za nabavku radova za izgradnju dionica Donja Gračanica – Tunel Zenica i Buna – Počitelj.

LOT tebi, LOT meni

Vrhunac blokiranja izgradnje autoceste na jugu naše zemlje dogodio se na projektu dionice Počitej – Zvirovići za LOT 1 i LOT 2. Sredstva su osigurana još 2014. godine, a tenderska procedura traje pune dvije godine i nikada nije okončana.

Na LOT-u 2 dionice Počitelj – Zvirovići je na osnovu mišljenja “neovisnog finansijskog eksperta” uziman u obzir finansijski izvještaj iz 2015. godine, čime je kompanija koja je aplicirala za navedeni projekat i koja je imala najjeftiniju ponudu, a to je ponuda kompanije Hering, eliminisana, a predložen je Konzorcij sa čak 12 miiona KM skupljom ponudom.

U ovom trenutku istražni organ EIB-a vrši istraživanje o provođenju tenderske procedure i načinu dodjele ugovora. Neizvjesno je hoće li istražni organ banke reći u kojem smjeru da ide završetak tenderske procedure ili tender biti poništen i ponovo raspisan, što znači da još minimalno godinu dana neće početi izgradnja.

Grandiozno najavljivani projekti o izgradnji novih kilometara autoceste su u potpunosti blokirani. Preko dvije godine svega osam kilometara autoceste je u izgradnji.

Statut je tu da bi se mijenjao

Autoceste FBiH nemaju upravu imenovanu u punom mandatu još od odlaska Ensada Karića. Prvo je u dva navrata za v. d. direktora imenovan Jamsin Bučo, kao kadar SDA pa je potom za v. d. direktora imenovan Đenan Salčin, kao kadar SBB-a. No, nakon pet mjeseci SBB se predomislio i na funkciju v. d. generalnog direktora imenovao Adnana Terzića.

Kakvim se sve akrobacijama bavila vlast možda najbolje oslikava slučaj izmjene statuta.

Naime, kako je bilo planirano da Đenan Salčin bude imenovan za direktora u punom mandatu, Autoceste su morale mijenjati pravilnik, jer Salčin nije ispunjavao uvjete koji se odnose na staž na rukovodnim funkcijama.

Nakon višemjesečne procedure, taman kad je izmjena statuta okončana, SBB je odustao od Salčina. Tako je Vlada FBiH na istoj sjednici odobrila izmjene statuta i smijenila Salčina radi kojeg je statut i mijenjan. Novi izbor SBB-a Adnan Terzić ispunjava uvjete u svakom pogledu pa statut nije ni morao biti mijenjan.

Za to vrijeme SDA, SBB i HDZ lopticu odgovornosti uredno prebacuju u komšijsko dvorište.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI