Oborili cijenu, pa pobijedili na tenderu „Autoputeva“

Nakon godinu dana žalbi, obaranja nabavki i izmjena tenderske dokumentacije, „Autoputevi Republike Srpske“ dodijelili su posao tehničkog nadzora nad izgradnjom autoputa Rača-Bijeljina vrijedan 4,4 miliona KM firmama „Radis“ iz Istočnog Sarajeva, „Safege“ iz Beograda i Nanta.

Piše: Bojana Ninković (Capital)

Interesantno je da je nabavka za ovaj posao raspisana još krajem oktobra prošle godine i da je procijenjena vrijednost nabavke iznosila čak osam miliona KM nakon čega je uslijedilo šest ispravki tenderske dokumentacije i brojne žalbe.

Na kraju je proces okončan dodjelom ugovora pomenutoj grupi ponuđača koja se obavezala da će taj posao uraditi za duplo manje novca od procijenjene vrijednosti nabavke.

Zanimljiva je posljednja žalba koja je došla upravo od grupe ponuđača koja je pobijedila na tenderu.

Naime, pomenuta grupa je iako su pobijedili na tenderu, Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine (KRŽ BiH) uputila žalbu protiv odluke „Autoputeva“ da ponudu grupe ponuđača „Arhitektonsko građevinski institut“ Novi Sad, „Vikoti Mernok Iroda Kft“ Budimpešta, „Urbis centar“ Banjaluka i „Grid“ Banjaluka proglasi prihvatljivom.

Oni su u svojoj žalbi naveli da je grupa ponuđača čija je ponuda ocijenjena kao prihvatljiva učestvovala u e-aukciji, te da je njihova ponuda bila drugorangirana u tom postupku.

Tvrde da su „Autoputevi“ nekvalifikovanoj grupi ponuđača dozvolili da učestvuje na e-aukciji, te da im je time mogla biti nanesena šteta.

Kancelarija za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine je odbila žalbu ove grupe ponuđača tvrdeći da nemaju aktivnu legitimaciju, te da im nije nanesena šteta.

U KRŽ-u pojašnjavaju da bi postojala aktivna legitimacija da moraju biti ispunjena dva uslova i to da žalilac ima ili je imao pravni interes za dodjelu ugovora, ili da učini vjerovatnim da mu je u konkretnom postupku nabavke prouzrokovana šteta zbog postupanja ugovornog organa.

„Žalilac je izabran kao najpovoljniji ponuđač, te mu je dodijeljen ugovor u javnoj nabavci, tako da se u ovom kontekstu ne može govorit o subjektu koji ima interes za dodjelu ugovora“, istakli su u KRŽ-u.

Navode da ova grupa ponuđača nije argumentovana dokazala ni da im je mogla biti nanesena šteta.

„Nije dovoljno da se žalitelj samo pozove na vjerovatnost nastanka štete, kao što je konkretan slučaj nego to treba  i da dokaže“, naglašavaju u Kancelariji.

Interesanto je da i u KRŽ-u upozoravaju da grupa ponuđača koja se žalila niti jedan razlog za postojanje eventualne štete ne veže direktno za cijenu, kao bitan element budućeg ugovora, a koju je žalilac umanjio u postupku e-aukcije za 52,5 odsto.

„Dakle, dobrovoljnim spuštanjem cijene u postupku e-aukcije, žalilac je umanjio cijenu do iznosa po kojem može izvršiti ugovor, što je dovoljno kao argument da šteta ne postoji u konkretnom slučaju, a pri tom, kako je već navedeno, nisu dokazali ni postojanje štete“, zaključili su u Kancelariji.

Važno je napomenuti da u odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača stoji da je vrijednost najviše prihvatljive ponude, odnosno ponude koju je pobjednička grupa smatrala nekvalifikovanom iznosi 4,6 miliona KM sa PDV-om.

Takođe su istakli da je bila neprihvatljiva ponuda grupe ponuđača koju predvodi „Routing“ iz Banjaluke.

Podsjetimo, CAPITAL je ranije objavio da će dionicu autoputa Vukosavlje-Rača, od Rače do Bijeljine, vrijednu 302 miliona KM, projektovati i graditi firme „Integral inženjering“ Laktaši „Srbijaautoput“ Beograd i „IG“ Banjaluka.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI