OSCE poziva na kontinuiranu prekograničnu saradnju u zaštiti prava migranata

Radi osiguranja poštivanja i zaštite ljudskih prava migranata/izbjeglica i tražilaca azila, potrebno je kontinuirano raditi na unapređenju prekogranične saradnje između relevantnih aktera, naglašeno je u izvještaju pod nazivom „Monitoring rada granične policije u jugoistočnoj Evropi“, koji je nedavno objavio Ured OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), saopćeno je iz OSCE-a.

Ključni nalazi iz ovog izvještaja objavljenog u oktobru 2023. godine su uz podršku Misije OSCE-a u BiH predstavljeni danas predstavnicima nadležnih institucija i međunarodnih organizacija u BiH.

Prezentacija je imala za cilj da podstakne diskusiju, identifikuje i razmijeni najbolje primjere iz prakse nastale u specifičnim regionalnim kontekstima, kao i da pomogne u ostvarenju ciljanog bilateralnog pristupa u svrhu većeg stepena strateškog angažmana svih aktera, uključujući organizacije civilnog društva i međunarodna tijela.

– Misija OSCE-a u BiH podstiče i promoviše ‘koncept sveobuhvatne sigurnosti i upravljanja granicom’ koji podrazumijeva učešće svih tijela vlasti, sa fokusom na neophodnost međuresorne saradnje u ovom krajnje složenom i međusobno povezanom okruženju. Efektivna kontrola granica je u interesu ne samo Bosne i Hercegovine nego i svih susjednih država i regiona – rekao je Thomas Busch, zamjenik šefa Misije OSCE-a u BiH.

– Moramo nastaviti da radimo kako bi uspostavili mehanizame za praćenje stanja  u svrhu sprečavanja i rješavanja slučajeva kršenja ljudskih prava. To je od suštinskog značaja za omogućavanje djelotvornog upravljanja granicom i ostvarivanje prava migranata – dodao je.

Ova aktivnost dio je širih napora Misije OSCE-a u BiH usmjerenih ka pružanju podrške vlastima BiH u jačanju sigurnosti i upravljanja granicom, posebno uzimajući u obzir zaštitu i poštovanje prava svih ljudi koji prelaze državnu granicu, istovremeno svodeći na minimum sigurnosne prijetnje uzrokovane neregularnim migracijama.

FENA

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI