Ostaje li Kakanj bez pitke vode zbog rudnika u Varešu?

Piše: Azra Omerović

Polovinom januara ove godine na društvenim mrežama neformalna grupa građana Zaštitimo Mehorić-Kakanj objavila je dokument javnog preduzeća Vodokom iz Kaknja u kojem se traži postupanje Federalne uprave za inspekcijske poslove zbog pojave teških metala u vodi za piće.

 

Reagovali su iz Općine Kakanj navodeći da “voda jeste u opasnosti i vodi se pravna borba za očuvanje vodozahvata, ali se vrše i analize koje pokazuju da je trenutno voda ispravna za piće“.

Borimo se za vodu s vodozahvata Bukovica! Želimo sačuvati i kvalitet i kvantitet vode, zaštititi naše šume i planine. Proteklih mjeseci pokrenuli smo niz aktivnosti. Nastupamo institucionalno, bilježimo sve probleme, obraćamo se nadležnim inspekcijama i ministarstvima na višim nivoima… Ustrajni smo u borbi. Obratili smo se svim relevantnim institucijama. Vodokom, kojeg je Općinsko vijeće ovlastilo da prati stanje sa vodom, je pokrenuo i sudski spor“, rekao je načelnik Kakanja Mirnes Bajtarević.

Potreba da se vodi borba pa i sudski sporovi za vodu rezultat su, kako navode iz Općine Kakanj, aktivnosti oko otvaranja rudnika kompanije Adriatic Metals u Varešu. Rudnik se nalazi na granici između Općine Vareš i Općine Kakanj, u neposrednoj blizini izvorišta pitke vode kojom se snadbijeva Općina Kakanj.

Nakon objave dopisa na društvenim mrežama obratili smo se Općini Kakanj sa pitanjima šta su oni poduzeli po ovom pitanju. Uputili su nas na javno preduzeće Vodokom. Pitali smo i Vodokom Kakanj da li je Federalna uprava za inspekcijske poslove postupala po njihovom zahtjevu te šta su pokazale analize vode nakon pojave teških metala.

Skoro godinu dana od slanja dopisa iz Vodokoma nisu upoznati „da li je Federalna uprava za inspekcijske poslove postupala i provodila aktivnosti po predmetnom zahtjevu“ jer nisu dobili povratne informacije od ove institucije.

Što se tiče pojave teških metala u vodi za piće, iz Vodokoma su u odgovoru na Žurnalov upit naveli da im je dostavljena informacija iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u kojoj se između ostalog navodi da se “osnovano smatra da je kadmij prirodnog porijekla iz tla”.“

Od maja prošle godine u mjesečnim analizama uzorkovanja i analize vode rijeke Bukovice na prisustvo teških metala,  koje vrši firma Sistem Qalitas d.o.o. Pale, primijećene su određene oscilacije. Primijećene oscilacije u navedenom periodu (od maja do decembra 2023. godine)  kretale su se unutar dozvoljenih vrijednosti”, naveli su iz Vodokoma.

Pitali smo i Federalnu upravu za inspekcijske poslove da li su postupali po prijavi Vodokoma. Njihov odgovor, ako ga uopšte dobijemo, objavit ćemo naknadno.

Pitali smo i Zavod za javno zdravstvo ZDK da li su oni radili analize ispravnosti vode u posljednjih godinu dana na području Općine Kakanj, s obzirom da je javno preduzeće Vodokom Kakanj izrazio zabrinutost zbog prisustva teških metala u vodi za piće i šta je Zavod uradio po tom pitanju, Do objave ovog teksta nismo dobili odgovor.

Iz kompanije Adriatic Metals iako su danima obećavali dati odgovor na Žurnalov upit vezano za pojavu teških metala i tužbi protiv aktivista do objave ovog teksta nisu ga dostavili. Ukoliko dostave odgovor Žurnal će objaviti naknadno.

Iako u javnosti nije bilo konkretnijih informacija od strane nadležnih institucija kada je u pitanju prisustvo teških metala u vodi za piće, Općina Kakanj svoju zabrinutost za ovo pitanje uputila je svim nadležnim institucijama. Od Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, kantonalnih i federalnih inspekcija pa do firme Adriatic Metals, koja je dobila koncesiju za otvaranje rudnika u neposrednoj blizini izvorišta pitke vode za Općinu Kakanj.

Početkom novembra prošle godine načelnik Općine Kakanj uputio je dopis za hitno poduzimanje mjera i dostavljanje informacija vezanih za aktivnosti kompanije Adriatic Metals na granici između Općina Kakanj i Vareš.

U dopisu je navedeno da se od početka izvođenja eksploatacionih radova od strane kompanije Adriatic Metals BH i njenih kooperanata, Općina Kakanj suočava sa brojnim problemima i izazovima a posebno kada je u pitanju vodosnadbijevanje stanovnika Kaknja.

Kontinuirani monitoring i analize vode se rade od avgusta 2022. godine i to svaki mjesec. U zahtjevu JP Vodokom Kakanj od 24.5.2023. godine a koji je dostavljen Federalnoj upravi za inspekcijske poslove pored ostalog se ukazuje na trend enormnog i konstantnog povećanja prisustva kadmijuma u rađenim analizama vode u odnosu na nulto stanje iz aprila 2021. godine. Kadmijum je metal IIB grupe i element velike toksičnosti (nekoliko puta veće od arsena.) Ima kancerogeno dejstvo, oštećuje bubrege, izazova anemiju i bolesti kostiju“, naveo je u dopisu načelnik Bajtarević.

Dalje u svom dopisu Općina Kakanj upozorila je na stanje u i oko korita rijeke Bukovica i Borovičkog korita koji se koriste za snadbijevanje vodom za piće Općine Kakanj.

 

Stanje u i oko korita u gornjem dijelu rijeke Bukovice, odnosno Borovičkog potoka, a koje JP Vodokom koristi za snadbijevanje pitkom vodom stanovišta Općine Kakanj (II vodozaštitna zona), dosta složeno i izuzetno otežavajuće u konteksu postupaka JP Vodokom u procesu proizvodnje i prerade vode. Na dionici uz rijeku Bukovicu izvršena je gola sječa šume u dužini oko 800 metara i pojasu širine 30-40 metara, lijevo/desno uz rijeku Bukovicu, što u postupku prerade i proizvodnje vode stavra velike probleme prije svega pojavom konstantno visoke mutnoće na samom vodozahvatu a postoji i potencijalno velika opasnost konataminacije vode drugim zagađujućim materijama kao što su nafta, motorno ulje… Mutnoću vode prouzrokuje i izgradnja objekata za potrebe rudnika“, naveli su iz Općine Kakanj.

 

JP Vodokom krajem avgusta 2021. godine podnijelo je tužbu protiv Federalnog ministasrtva energije, rudarstva i industrije zbog rješenja kojim je privrednom društvu Easter Mining, sada Adriatic Metals, izdata dozvola za podzemnu eksploataciju kompleksne rude olova, cinka i barita. Sud još uvijek nije donio odluku po ovoj tužbi iako se, kako navode iz Općine Kakanj, radi o životnim pitanjima stanovnika Kaknja.

Iz Općine Kakanj, u dopisu Skupštini ZDK, naveli su da, iako su se obraćali svim nadležnim institucijama, do danas nisu dobili adekvatne reakcije nadležnih i odgovornih kantonalnih i federalnih ministarstva i inspekcija te nisu poduzete posebne mjere i aktivnosti kako bi se spriječilo ugrožavanje vodosnadbijevanja Kaknja pitkom vodom sa zahvata Bukovica.

Tužbe za aktiviste

Građani okupljeni oko grupe Zaštitimo Mehorić-Kakanj, koji već mjesecima upozoravaju na potencijalnu opasnost od rudnika u neposrednoj blizini izvorišta pitke vode. podsjećaju da građane a ni Općinu Kakanj nije niko ništa pitao iako će oni trpiti posljedice rudarenja na području Općine Vareš.

Predstavnica građana okupljenih u grupi Zaštitimo Mehorić-Kakanj Hajrija Čobo u razgovoru za Žurnal kaže da je rješenje da se raskine koncesioni ugovor sa firmom Adriatic Metals.

– Postoji način da Vlada ZDK, ministar privrede i premijer sjednu sa stručnim ljudima koji nisu plaćeni da lažu i koji svoju čast i obraz i svoje znanje nisu prodali za novce i koji će utvrditi stvarno stanje. Koji će reći istinu da se radi o području koje je izuzetno vrijedno sa strane biodiverziteta, koje je neprocjenjivo vrijedno sa strane izvorišta pitke vode i vodotoka. Koji će utvrditi da je kompanija svojim aktivnostima izašla iz koncesionog polja onog dana kada su se pojavili u Mehoriću, da je kompanija napravila krivično djelo pustošenja šume kada su kao greškom posjekli 3 hiljade kvadrata šume, koji će utvrditi da premijer Federacije Nermin Nikšić visokovrijednu šumu naziva šikarom da to nije uredu i koji će na kraju raskinuti ovaj koncesioni ugovor u najboljem interesu za zdravlje stanovništva, kaže Čobo.

Firma Adriatic Metals podnijela je tužbu za klevetu protiv Hajrije Čobo zbog njenih izjava o aktivnostima ove firme.

Iz nevladinih organizacija ranije su upozorili da tužbu Adriatic Metalsa treba posmatrati i u kontekstu odluke Sekretarijata Bernske Konvencije pri Vijeću Evrope kojom se nalaže nadležnim vlastima u Bosni i Hercegovini da zaustave eksploataciju ruda u Varešu, dok se ne razjasne činjenice koje je u svojoj tužbi iznijela upravo aktivistica Čobo.

Sekretarijat je izrazio žaljenje zbog izostanka zvaničnog odgovora bh. vlasti, potpisnice Bernske konvencije, ključnog sporazuma za zaštitu prirodnih vrsta i njihovih staništa. Sekretarijat je izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog problema koje je tužitelj iznio o rudarskim aktivnostima Adriatic Metalsa, što može rezultirati gubitkom vrsta, degradacijom staništa i zagađenjem zraka, vode i tla te štetnim posljedicama za ekosistem. Također, istaknuta je zabrinutost zbog nedostatka učešća lokalnog stanovništva u procesu donošenja odluka.

zurnal.info

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI