Otvoreno pismo Besime Borić amabasadorima Cormack i Wigemark: Etnokratija je ušla u sve spore društva

Otvoreno pismo

“Uvažena ambasadorice Cormack, uvaženi ambasadore Wigemark,

Pročitala sam tekst pod naslovom ”Bosanskohercegovački političari moraju raditi svoj posao”, objavljen na Vašem blogu 29.3., a potom i jednom broju portala i dnevnoj štampi.

Pozdravljam Vaš angažman i na ovaj način jer i ovako približavate Vaše stavove široj javnosti i građanstvu. Pretpostavljam da to radite očekujući građanski aktivizam.

Imam potrebu da Vam se javno obratim u pokušaju da Vam skrenem pažnju na drugačije razmišljanje od onog kojim Vas okupiraju oni koji su najčešće sa Vama u kontaktu, PREDSTAVNICI svojih naroda.

Ja nisam predstavnica nikoga, ja sam pripadnica ogromne porodice socijaldemokrata i socijaldemokratkinja, što je, možda, i najdominantnija crta moga identiteta, uz sve druge koje imam, a to je da sam aktivna političarka i ženska aktivistica, Bosanka i Hercegovka, majka dvoje odrasle djece, prijateljica svojim prijateljima, Bošnjakinja, bivša prosvjetna radnica, a sad penzionerka, Jajčanka, Vogošćanka itd,itd. Nacionalni identitet, kao tek jedan od mnogo identiteta, koje ima svaki čovjek nije svima na prvom mjestu i ne treba ga sakralizirati. Svođenje ljudskog identiteta samo na nacionalnu odrednicu je skrnavljenje ljudskog dostojanstva.

Nadam se da ćete imati strpljenja pročitati moje pismo nakon nabrojanih svih mojih identiteta.

U početku Vašeg obraćanja ste ustvrdili da političkim liderima nedostaje političke volje za postizanje kompromisa. Ja ne mislim tako.

Ne nedostaje našim političarima političke volje. Ono što Vi zovete nedostatkom volje, ja zovem izražavanjem volje same! Mislim da se dio njih zdušno trudi da baš njihovi prijedlozi budu usvojeni kao rješenje. Pa zar to nije izražena politička volja? Prirodno da se ne slažu oko mogućih rješenja. Znate li zašto? Zato što jedni misle, tobože, samo o svom narodu, a, zapravo, samo o svojoj moći i poziciji. Oni drugi, koji pokušavaju da predstavljaju sve građane i građanke BIH, nisu dovoljno glasni, a i Vi ih ne uzimate baš ozbiljno jer Vi uvijek imate opravdanje u Daytonskom sporazumu koji je etničko podigao na pijedestal i zbrisao sve građane pretvarajući ih u kolektivnu masu koja ne treba ni da misli ni da postoji.

Opominjete ih da  građani jedne demokratske zemlje, ljudi u BiH imaju pravo da očekuju da se izbori održe, a njihovi rezultati provedu.

Ne znam da li je akcenat na riječi demokratska zemlja, građani ili na njihovim očekivanjima. Naravno da građani imaju pravo, ali kako da se to provede kad građanin u BIH nije ni priznat ni uvažen. Demokracija kao većinska volja građana je potpuno derogirana jer primat nad njom ima činjenica da si Bošnjak, Srbin, Hrvat ili Ostali. Svaki pokušaj da građanin ili građanka dobije riječ, da se zaštite njihova ljudska prava i slobode, dobija etiketu bivšeg vremena, komunističkog doba i slično.

Vjerovatno očekujete njihovu ozbiljnost, upozoravajući ih da, ukoliko se rezultati općih izbora ne budu mogli provesti, da će biti jako teško formirati institucije vlasti, što će imati negativne posljedice po svakog građanina.

Nismo li isto govorili i dalje govorimo i za građane Mostara? I sve funkcionira deset godina bez izbora. Našlo se neko rješenje. Je li ga trebalo naći? Grubo zvuči, ali bi bilo bolje da nismo obezbijedili funkcioniranje Mostara na način kako jesmo jer se odgovornima godinama ne žuri. A da li ste primijetili ko su odgovorni?

Vječni vladari! Oni koji se lažno predstavljaju kao predstavnici svojih naroda, a u stvari su samo predstavnici svojih ličnih i interesa svoje klijentele. Za pripadnike ionako ne brinemo.

I šta će se dogoditi ako se u FBIH ne budu mogli implementirati izborni rezultati? Ništa. Nastaviće da funkcionira sve kao i dosad. Ili će visoki predstavnik morati preuzeti odgovornost koja mu pripada Daytonskim sporazumom, napokon?

Optimistično vjerujete da, kad spomenete da će jednog dana BiH zauzeti mjesto koje joj pripada u EU i NATO savezu, da će lideri požuriti da postignu dogovor. Neće.

Jednoga dana ćemo biti dio EU i NATO saveza, nadam se. Pa zar vi mislite da ovakvi možemo tamo i da će nam i ulazak u ove značajne i važne zajednice riješiti naše probleme? Neće. To svi znamo. Pa zašto se onda pravimo kao da ne vidimo. Da nam prođu mandati? Da ne ponesete odgovornost da ste mogli, a niste?

Mi znamo da ste vi spremni, kako i pišete, nastaviti pružati podršku sastancima između stranaka i pružati pravnu pomoć vaših stručnjaka jer vjerujete da je rješenje  moguće. Vi ključ vidite u političkoj volji koju mora pokazati svaki lider u BiH.

Znamo da ste spremni pružati pomoć i podršku domaćim političarima da se sastaju. Nemojte više, ako ste samo logistika. Da sam na vašem mjestu, ne bih. Stvarno bih ih pustila da se probaju dogovoriti sami, kad već nekoliko godina na tome insistirate. A to što nema rezultata, vi ne analizirate, nije vam signal da na ovom konceptu nema mogućnosti dogovora, da nije riječ o nedostatku političke volje.

Lijepo zvuči Vaše podsjećanje da u funkcionalnoj demokraciji  građani imaju pravo birati svoje lidere i imaju pravo na funkcionalnu vlast.

Zar vi zaista ne vidite da se dio njih ne zalaže za građane i funkcionalnu vlast nego za svoje narode i svoju vlast? A vi im zdušno u tome pomažete! Zar vi ne vidite da je njima samo cilj napraviti utvrdu u Domu naroda koji je i ovako dobro korišteni mehanizam kočenja za sve što eventualno građanski predstavnici u zastupničkim domovima izglasaju? Zar vi zaista ne vidite da na sceni imamo najgoru moguću kleptomansku etnokratiju koja u korijenu zatire sve što je građansko, individualno?

Da li u Vašim državama biraju pripadnici naroda svrstani u izborne jedinice ili građani i građanke bez obzira na etničku pripadnost?

Svi smo svjesni da se mora naći rješenje u skladu sa presudom Ljubić i svim drugim presudama Ustavnog suda.

Može se nači rješenje, naravno, ali pri tom se mora izmijeniti nadležnost Doma naroda, a to znači izmjenu Ustava FBIH. Može i to, zašto ne.  Ako će Dom naroda činiti predstavnici naroda i ako ćemo to obezbijediti Izbornim zakonom, onda se njegovo djelovanje mora potpuno suziti samo na pitanja od vitalnog interesa za narode. Treba biti naivan pa napraviti ovakvu izmjenu bez reduciranja nadležnosti Doma naroda jer tek tad bi oni postali oaza vladavine nacionalnih lidera i građanska demokracija bi bila potpuno derogirana. Dakle, tad bismo slobodno mogli ukinuti zastupničke domove jer čemu bi oni služili? Da se ljudi malo ispričaju, dobiju paušal i platu, a da poslije toga Dom naroda poništi sve to i da nacionalni lideri urade ono što je njihov interes. Ne hvala. Teško da bi u takvoj zemlji više iko želio živjeti. Da li biste vi?

Nema kompromisa na ovim pitanjima. Pa, da li Vi poznajete i jednu državu u kojoj narodi drže u podaničkom položaju građane kao što je to u BIH? I još bismo trebali to ozakoniti i svezati sebi omču oko vrata za vijeke vjekova?!

Upozoravate, sa pravom, na dugogodišnju nekompletnost Kluba Srba u Domu naroda FBIH.

U pravu ste potpuno, Klub Srba nije nikad popunjen onako kako to Ustav zahtijeva. Zašto nacionalni lideri godinama ništa na tu temu nisu promijenili? Zašto vi niste na tome insistirali? Šta mislite da se Klub Srba dogovori i da sve dosad urađeno u FBIH proglase nelegalnim i nelegitimnim, što bi mogli? Da li bi Ustavni sud imao reakciju i da li bi se pojedini akteri zdušno zalagali da se ovo pitanje konačno riješi i implementira? Pa zašto se to ne uradi kad su već “svi iskazali dobru volju da se ovo pitanje  riješi”?

Mostar je priča za sebe!

Nikada se neće naći rješenje za Mostar ako se traži na način kako je to do sad bilo! Pa oni samo žele podijeliti teritoriju i vladati njome i ništa više! Vidite da to ne može. Postoje snage koje to nikad neće dozvoliti. I među Bošnjacima i među Hrvatima, a i Srbima i Ostalima, među građanima Mostara.

Naravno da situacija u Mostaru nije primjerena zemljama koje se spremaju u EU. A Vi zaista vjerujete našim liderima da žure ka EU?

Presude Evropskog Suda u Strazburu, njih četiri, svaka za sebe nas opominju da smo mi dio Evrope, dio svijeta u kojem je minimum poštivanja ljudskih prava, pravo da budeš biran i da biraš, pravo da budeš ravnopravan na prostoru cijele svoje države, svoje domovine. Svuda, samo ne u BIH. Uostalom, i Ustav BiH propisuje obavezu osiguranja najvišeg nivoa ljudskih prava i osnovnih sloboda, i izričito navodi da se prava i slobode, predviđene Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i njenim protokolima direktno primjenjuju u BiH i da ovi akti imaju prioritet nad drugim zakonima. A ljudska prava su urođena, neotuđiva, nedjeljiva, univerzalna i međusobno ovisna i bilo koje njihovo ograničavanje samo zato što ne pripadate nekom narodu je nedopustivo.

I zar o tome treba da pregovaramo? Sa kim i u vezi sa čim? Da li su ove sudske presude one o kojima se pregovara?

Nudite liderima odabir prioriteta, Dom naroda i Mostar, a odlaganje ostalih obaveza! Pa sve ove godine nešto odlažemo, biramo prioritete, ne ispunjavamo ih, pa prelazimo na druge u nadi da ćemo baš njih uspješno riješiti i krenuti dalje. I ništa! Predugo se čeka! Vječnost. Ja mislim da je upravo sad pravi trenutak da otvorimo sve karte i prestanemo stvari gurati pod tepih.

Baš je sad vrijeme da se ovaj čvor rasplete, baš sad i to u povodu Izbornog zakona. Pa nemamo mi više kud. Zašto nam produžavate agoniju koja će kad-tad dovesti do pucanja po svim šavovima. A djeca nam odoše! Odoše glavom bez obzira dok mi glumimo europejce.

Sjajno ste konstatirali da su uspješni demokratski sistemi izgrađeni na odgovornim institucijama i uvažavanju volje građana.

Uspješni demokratski sistemi zaista počivaju na volji građana, a ne na volji naroda i isključivo naroda. Mudre politike će naći balans između građanskog i etničkog, jer se prožimaju, dopunjavaju, uključuju. Ne dominiraju, ne potčinjavaju, ne poništavaju!

Kako da građani traže odgovornost od svojih lidera kad ih ne mogu ni smijeniti, kad nemamo ni institut vanrednih izbora, kad svake četvrte izborne godine, kao divlje zvijeri, zaoštre vjerske i etničke priče, uznemire i zaplaše ljude. Do kad?

Etnokratija je ušla u sve spore društva i života u BIH tako da mi kao pojedinci i ne postojimo ili i ne treba da postojimo, da razmišljamo, da udišemo vazduh jer za nas to rade koruptivni etnokrati i njihova klijentela.

Jako mi se svidio Vaš poziv na kraju obraćanja ”Prionimo na posao”.

Rado. Puno je nas spremnih da radimo dan i noć da od ove države napravimo dobru, funkcionalnu i prosperitetnu državu, državu ravnopravnih građana i građanki na cijelom prostoru BIH, uz uvažavanje specifičnosti i razlika i naroda i vjera i kultura i afiniteta. Pa bar Vi znate da poštivanje ljudskih prava podrazumijeva poštivanje svih prava, uključujući i nacionalna i vjerska, bez diskriminacije. Pa zar je tako teško shvatiti da samo tako i samo tako možemo živjeti u ovoj lijepoj zemlji i njenim dobrim ljudima.

Pomozite nam, pomozite ovoj državi da opstane i postane dobra za sve njene ljude, u poziciji ste da nam pomognete, nemojte da Vam jednog dana bude žao što niste, kad nas više ne bude!

S poštovanjem,

Besima Borić, građanka BIH”

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI