Političari u Kantonu Sarajevo ne mare za diskriminaciju građana pri rješavanju stambenog pitanja

Tokom prošle godine u Kantonu Sarajevo subvencionirano je oko 500 kupovina nekretnina u iznosu od 10 hiljada maraka za mlade do 38 godina života, dok oni stariji koji prvi put rješavaju stambeno pitanje bivaju diskriminisani.

U Bosni i Hercegovini podrška mladima pri stambenom zbrinjavanju nije ujednačena na cijeloj teritoriji. U Federaciji BiH podrška se razlikuje u zavisnosti od kantona, dok u entitetu Republika Srpska mladima i mladim bračnim parovima se subvencioniraju kamatne stope na stambene kredite. Najizdašniji je Kanton Sarajevo koji subvencionira 10 000 maraka za rješavanje stambenog pitanja, ali samo za one do 38 godina života.

Edin iz Sarajeva kaže kako je u 43. godini života započeo proces kupovine stana. Tada nije ni slutio kako će biti drugačije tretiran u odnosu na one koji imaju samo nekoliko godina manje od njega.

“Kupio sam stan i morao sam platiti 7 000 maraka poreza, od čega su ‘mladi’ do 38 godina oslobođeni. Na subvenciju od 10 000 KM također nemam pravo, zbog svojih godina starosti, iako kupujem prvu nekretninu i rješavam stambeno pitanje”, započinje priču Edin.

On pojašnjava kako vlasti ne interesuje činjenica da mladi ljudi teško dobijaju stambene kredite, te da je vrlo teško kupiti stan prije četrdesetih.

“Ispada da je za političare u Sarajevu, koji žive u paralelnom svijetu, totalno neshvatljivo da neko ne može dobiti stambeni kredit, da ne radimo svi u državnim institucijama i da nemamo bogate očeve da nam kupe stanove”, govori Edin, te dodaje da subvenciju Kantona Sarajevo za kupovinu stana često dobijaju djeca imućnih porodica bliski političkim strankama.

Razočarano ističe da pored toga što mlađi od 38 godina dobiju subvenciju, budu oslobođeni i dijela plaćanja poreza.

“Neko ko radi više od deceniju i plaća poreze, a nije mogao dobiti stambeni kredit do 38. godine, te se odluči nakon četrdesete godine kupiti stan, dodatno se kažnjava sa porezom na nekretnine. To je jedna odvratna situacija koja je savršeno normalna za političare u Kantonu Sarajevo. Time šalju poruku da nemamo šta tražiti u ovoj državi koju sve više ne osjećamo svojom”, pojašnjava on.

S druge strane, ističe da pozivanje mladih na ostanak u državu isprazna priča.

“Njih ne interesuje rješavanje stambenog pitanja onima kojima je to zaista potrebno. Političari u Kantonu Sarajevu svjesno podržavaju diskriminacijsku proceduru stambenih subvencija što su utvrdili i Ombudsman BiH”, zaključuje naš sagovornik.

Tužba protiv Kantona Sarajevo za diskriminaciju

Dženis Ćatić iz Sarajeva pojašnjava kako je prilikom kupovine stana doživio diskriminaciju na osnovu godina, zbog koje je pokrenuo tužbu.

“Kada sam kupio stan u poreznoj su mi objasnili da moram platiti porez jer imam više od 38 godina. Odmah sam se obratio Ombudsmanu BiH, gdje su konstatovali diskriminaciju i predložili skupštini Kantona Sarajevo da promijeni taj zakon. Međutim, oni su se oglušili i nisu nikad ništa promijenili te i dalje vrše diskriminaciju osoba koje prvi put rješavaju stambeno pitanje”, kaže Ćatić, te dodaje kako je pokrenuo upravno spor zbog poreza koji mlađi od njega ne moraju platiti.

Ćatić: Tokom ove borbe stotinu puta sam se pokajao što nisam otišao iz ove zemlje dok sam bio mlađi, a i danas razmišljam da sa porodicom napustim ovu zemlju

On ističe kako tu nije bio kraj, već da je nastavio doživljavati diskriminaciju na osnovu godina.

“Kanton Sarajevo je tada raspisao poziv za subvenciju od 10 000 maraka pri kupovini stana, odnosno rješavanja prvog stambenog pitanja. Aplicirao sam za subvenciju, ali sam odbijen isključivo radi mojih godina, jer i tu je bio limit do 38 godina života”, razočarano govori Ćatić.

On pojašnjava da je zbog odbijenice za subvenciju pokrenuo parnični postupak, gdje je nakon nekoliko odgađanja zakazano ročište početkom oktobra ove godine.

“Oni su limit godina za subvenciju odredili paušalno, bez ikakvog utemeljenja. Pozivaju se na zakon o mladima, a taj zakon kaže da su mlade osobe do 30 godina, a oni neutemeljeno navode gornju granicu od 38 godina. E to je momenat gdje smatram da je počinjena diskriminacija između mene i osoba koje imaju do 38 godina”, kaže Ćatić.

Iako je sam pisao tužbe, Ćatić ističe kako ga je cijeli proces koštao živaca i vremena.

“Kad svi dobiju subvenciju koji su aplicirali, a ja dobijem odbijenicu samo zato što sam se rodio tri godine ranije, eto je stvarno velika nepravda. Tokom ove borbe stotinu puta sam se pokajao što nisam otišao iz ove zemlje dok sam bio mlađi, a i danas razmišljam da sa porodicom napustim ovu zemlju”, zaključuje Ćatić.

Potrebno pronaći sistemsko rješenje stambenog zbrinjavanja mladih

Pored nekoliko pokušaja, redakcija InfoRadara nije uspjela stupiti u kontakt sa premijerom Kantona Sarajevo Nihadom Ukom, na temu subvencija za rješavanje stambenog pitanja za mlade u ovom kantonu.

Na poziv se odazvao Damir Marjanović, zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo, koji je istakao kako je potrebno pronaći sistemsko rješenje za one koji kupuju prvu nekretninu.

“Vjerujem da subvencija djelomično može olakšati onima koji kupuju prvu nekretninu, ali u njemu ne prepoznajem jasnu demografsku političku odrednicu koja je usmjerena ka mladima. Čini se da je ovo jedno kombinovano rješenje kojim se aplikantima želi olakšati kupovina prve nekretnine. S tim u vezi, jedan takav poziv ili bi trebao da prati zakonske definicije mladih ljudi i da bude usmjeren ka osobama do 30 godina, ili bi trebao da obuhvati jasno definiranu kategoriju osoba koje prvi put kupuju nekretninu, bez obzira na starosnu dob. Vlada će se morati odlučiti šta im je prioritet”, kaže Marjanović.

Marjanović: Potrebno je sistemski riješiti i odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine

Pojašnjava kako je mladim ljudima prije svega potreban moderan sistem obrazovanja, usklađen sa tržištem rada, sa mogućnošću zapošljavanja i samozapošljavanja, kako bi onda sami stvorili uvjete za kupovinu prve nekretnine.

“S druge strane, mislim da bi bilo mnogo efikasnije pokrenuti projekat izgradnje stanova za mlade i to u konceptu državnih stanova, koje bi mladi u svojim prvim fazama samostalnog života mogli povoljno koristiti dok ‘ne stanu na noge’. Takve subvencije mi imaju više logike”, smatra Marjanović.

Potrebno je sistemski riješiti i odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine, te kako navodi Marjanović, napraviti okruženje koje je potrebno mladom čovjeku za ostanak u državi.

“Potrebne su institucije kulture, kulturna zbivanja koja uživaju njihovi vršnjaci u svijetu, odgovarajuća zdravstvena zaštita, mogućnost bavljenja vrhunskim sportom, znanosti ili kulturnom djelatnošću, moderni vrtići i osnovne škole za djecu tih novih generacija. Kao što vidite, govorim o stvarima koje se sistemski mogu i moraju izmijeniti. No, čini se da je većini aktera naše scene sve to nezanimljivo jer nema tu previše senzacionalizma, brzih populističkih političkih poena i velikih medijskih natpisa koji donose lajkove”, zaključuje Marjanović.

Zbog poskupljenja stanova mladi ostaju živjeti sa roditeljima

Iako ne postoje zvanični podaci, istraživanje o položaju mladih koje je objavio Friedrich Ebert Stiftung (FES) ukazuje na to da oko 250 000 mladih živi sa roditeljima. Jedna od tih mladih osoba je i Edis iz Vogošće, koji je trenutno razmišlja o kupovini stana .

“Raspitujem se o cijenama stanova, ali najveći problem mi je što sam prešao u novu firmu i imam ugovor na određeno vrijeme. Za kupovinu stana bih morao podići kredit, pa mi je potreban ugovor za stalno, što još uvijek nemam i što mi predstavlja problem pri kupovini”, kaže Edis.

Edis: Previsoke cijene stanova za životni standard u BiH

Globalna stopa inflacija odrazila se i na Bosnu i Hercegovinu, a cijene stanova su sve veće. Edis pojašnjava da su cijena stana toliko porasle da je izuzetno teško mladim osobama osigurati novac za kupovinu stana.

“Naveo bih primjer stana u kojem trenutno živim s majkom. Taj stan je prije devet godina koštao oko 90 hiljada maraka, a danas njegova cijena dostiže 160 hiljada maraka. To su zaista previsoke cijene za naš standard života”, dodaje Edis.

Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine prоsјеčnа ciјеnа prоdаtih nоvih stаnоvа po metru kvadratnom u prvom kvartalu 2023. godine iznosi 2 368 KM. Najskuplji stanovi su u Sarajevu i Banjoj Luci, gdje cijene premašuju 3 000 maraka po kvadratnom metru.

Podrška pri kupovini stana mnogo znači mladima u BiH

Edis iz Vogošće govori kako je informisan o subvenciji koju dodjeljuje Kanton Sarajevo, te da bi mu podrška od 10 000 maraka itekako značila.

“Prijatelj mi je dobio subvenciju za rješavanje prvog stambenog pitanja i detaljno mi je pojasnio proces apliciranja. Razmišljam da iskoristim ovu pogodnost kada dođe vrijeme za kupovinu, jer ispunjavam uslove i imam manje od 38 godina”, pojašnjava Edis.

Ognjen iz Banja Luke je 2019. godine dobio podršku za kupovinu stana od vlade Republike Srpske. Kaže da su tadašnji uslovi bila da se radi o mladom bračnom paru koji moraju imati do 35 godina života, te da su visokoobrazovani.

Ja sam tačno dobio IRBRS (Investiciono-razvojna banka Republike Srpske) kredit koji ide onda putem neke komercijalne banke. Pogodnosti koje smo mi tada dobili je fiksna kamatna stopa što je nakon ovih inflacija bilo izrazito važno”, pojašnjava Ognjen.

Vlada Republike Srpske refundira dio kamate svakog mjeseca, kaže Ognjen, a u konačnici kada se podvuče crta, refundira se polovina od kamate. U njegovom slučaju kamata je iznosila 10 hiljada maraka, te mu je u konačnici vraćeno pet hiljada maraka, što mu je kako ističe, mnogo značilo kao mladoj osobi koja po prvi put rješava stambeno pitanje.

Mirnes Bakija
Mirnes Bakija
Mirnes Bakija je magistrirao na Odsjeku za komunikologiju na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Kroz svoj novinarski angažman najčešće izvještava o kršenju ljudskih prava, marginalnim skupinama, ali i drugim temama. Sarađivao je sa mnogim medijima i organizacijama civilnog društva u Bosni i Hercegovini i regionu.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI