POLITIČKO OGLAŠAVANJE: TV SA i tuzlanske televizije za promociju javnih preduzeća naplatile 170 hiljada maraka!

Žurnal.info
Pišu: Semir Mustafić/ Azra Omerović

Svake godine iz budžeta Kantona Sarajevo isplaćuje se oko 3,4 miliona maraka Kantonalnoj televiziji Sarajevo (TVSA). Pored ovih sredstava TVSA dobija dodatna sredstava kroz ugovore sa javnim institucijama i preduzećima. Prema podacima sa portala javnih nabavki u toku 2015. i 2016. godini od javnih preduzeća i institucija ova televizija naplatila je više od 74.000 KM bez PDV-a za usluge marketinga i oglašavanja

Međutim, ovi podaci nisu potpuni jer ugovori o pribavljanju, razvoju, produkciji ili koprodukciji programa za radio i TV emitovanje ne podliježu Zakonu o javnim nabavkama. Tako većina javnih preduzeća i institucija ne objavljuju javne pozive za nabavku ovih usluga. Ugovori koji se objavljuju uglavnom su sklopljeni direktnim sporazumima ili pregovaračkim postupcima, koji su apsolutno netransparentni.

Tako je TVSA u 2015. i 2016. godini dobijala ugovore za oglašavanje sa Fondom za izgradnju stanova Kantona Sarajevo, Gradskom upravom grada Sarajeva-13.000KM,  JU Centar za socijalni rad – 5.000 KM,  KJKP Toplane, KJKP Vodovod i kanalizacije – 12.000 KM, Lutrija BiH 9.000 KM, Općinom Ilijaš i Općinom Stari Grad, Poreznom Upravom Federacije BiH 2.500KM, Univerzitetom u Sarajevu-7.000 KM, Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 6.000 KM.  

U odgovoru na Žurnalov upit iz Fonda za izgradnju stanova KS kažu da su u 2015. i 2016. godini sa TVSA imali ugovore za reklame.

„Cijena reklamne prezentacije  putem TVSA  iznosila je u ukupnom iznosu 3.928,86 KM sa uračunatim PDV-om. U navedenu cijenu je uračunata reklamna prezentacija putem TV insertera i telopa, objavljenih u neprekidnom trajanju 4 različita mjeseca navedene dvije godine i određenom broju objava u različitim dnevnim terminima.“

Iz Gradske uprave Grada Sarajeva, do objavljivanja ovog teksta nisu odgovorili na upite Žurnala.

Poslovna saradnja TVSA sa javnim institucijama i preduzećima je nastavljena i u  2017. godini, uglavnom direktnim sporazumima.

POSLUŠNOST MEDIJA SE PLAĆA IZ BUDŽETA

Pored ovih ugovora, TVSA svake godine od Općine Centar u vidu subvencija dobija od 20 do 30 hiljada maraka. Tako je u budžetu za 2015. godinu Općina Centar  za TVSA planirala 30 hiljada maraka. Do septembra iste godine isplaćeno je 23.400 KM  za praćenje rada Općine. U izvršenju budžeta iz Općine Centar naveli su da ovaj iznos predstavlja  subvenciju za rad javnih preduzeća. Kao subvencija isplaćeno je dodatnih 10.000 KM bez obrazloženja za šta su namijenjena ta sredstva.

I u budžetu za 2016. godinu Općina Centar izdvojila je 23.400 KM za TVSA, sredstva su namijenjena za praćenje rada Općine Centar. Potrebno je naglasiti da je tadašnji direktor  TVSA Elvir Resić kadar SDA, kao i direktori većine javnih preduzeća i institucija od kojih je ova televizija dobijala poslove.

Iz Transparency Internationala ovakvu praksu javnih institucija smatraju apsurdnom jer najčešće se javna preduzeća ili institucije oglašavaju upravo u onim medijima koji su bliski stranci koja njima rukovodi.

– Praksa pokazuje da se tu često radi o protežiranju određenih medijskih kuća, odnosno pokušajima da im se iz budžeta, kroz različite vrste projekata ili kampanja, namaknu dodatna sredstva, kojima se posebno u izbornim godinama zapravo indirektno finansira izborna kampanja, odnosno osigurava promocija određenih političkih stranaka. To se može vidjeti i kroz uvećano izdvajanje sredstava javnih preduzeća i institucija za potrebe oglašavanja i reprezentacije u izbornim godinama – kaže za Žurnal Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.

Ovo potvrđuju i podaci objavljeni na portalu javnih nabavki. Od ukupno 74.000 KM vrijednih poslova koje je TVSA dobila u 2015. i 2016. godini, više od pola  oko 50.000 KM TVSA dobila je u 2016. izbornoj godini.

Drastičan rast prihoda TVSA zabilježen je dolaskom nove uprave. Elvir Resić za direktora TVSA imenovan je polovinom februara 2016. godine. U istom periodu imenovana je i nova glavna urednica TVSA Amra Sadžak – Zolj, supruga Adema Zolja višegodišnjeg kadra SDA i direktora u Cestama KS.

U Izvještaju o radu i poslovanju TVSA za 2016. godinu navedeno da su “prihodi od marketinga povećani sa 675.000 KM u 2015. na 723.000 KM, dok je za 2017. godinu planiran prihod od 825.000 KM. U 2016. godini zabilježen je rekordan broj klijenata koji se oglašavaju na TVSA. Pri tome treba imati u vidu činjenicu da su mediji u istom periodu uglavnom imali smanjenje prihoda od marketinga.”

“Ako uporedimo postignuti finansijski rezultat u ovoj sa prethodnim godinama, vidljiv je solidan rast, a posebno činjenica da smo u prethodnoj godini ostvarili saradnju sa ukupno 141 klijentom (rast od 19,5%,), što je ujedno i najveći broj klijenata koje je TVSA imala u prethodnih 18 godina svoga postojanja,” navedeno je u Izvještaju.

U odnosu na 2015. godinu ukupan rast neto prihoda je veći od  7 posto. Bivši član Nadzornog odbora TVSA Ahmed Burić u razgovoru za Žurnal kaže da se javni mediji na taj način kontrolišu jer su uslovljeni novcem koji dobijaju od javnih preduzeća i institucija.

To je metod – ja izmislim projekt da biste mi vi dali novac za njega, a znamo da ništa od toga nema, da smo povezani interesno-nacionalno-mafijaškim polugama, u kojima vama ja isplaćujem nešto da biste vi bili mirni, odnosno da biste pisali ono što ja hoću – kaže Burić za Žurnal.

Sredstva iz budžeta Grada i gradskih općina i prethodnih godina su redovno isplaćivana TVSA. Od Grada i šest općina na teritoriji KS, u 2013. godini, TVSA je naplatila više od 160 hiljada KM. Već naredne 2014. godine taj iznos je premašio 175.000 KM. Bitno je naglasiti da je 2014. bila izborna godina. O ovome je Žurnal ranije opširno pisao. 

Do objavljivanja ovog teksta iz TVSA nisu odgovorili na upite Žurnala.

MILIONI IZ BUDŽETA I 100 HILJADA ZA OGLAŠAVANJE JAVNIM SERVISIMA U TUZLI

Iz budžeta Vlade Tuzlanskog Kantona, Radio-televizija Tuzlanskog Kantona dobila je  milion i 320 hiljada maraka  2015. godine.  Naredne dvije godine taj iznos se povećao za približno pola miliona. 2016. godine iznosio je milion i 800 hiljada maraka, a 2017.  milion i 850 hiljada maraka. Planirani budžet Vlade TK za RTV TK u 2018. godini iznosi dva mliona i 100 hiljada maraka.    

U trenutku ovih transakcija u 2015. i 2016. godini u Vladi TK moć odlučivanja su imali ministri SDA SBB-a.

Pored toga, prema podacima objavljenim na portalu javnih nabavki Radio-televizija Tuzlanskog Kantona za oglašavanja od javnih institucija i javnih kompanija u 2015. i 2016. godini, naplatila je više od 84 hiljade KM bez PDV-a.

U 2015. godini za oglašavanja RTV TK kroz ugovore zaradila je više od 11 hiljada maraka, dok je narednu izbornu godinu dobila 7 puta više –72 i po hiljade. 

Kroz dvije godine RTV TK sarađivala je sa Gradskom upravom Tuzla, JKP „Pannonica“, Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okolice TK, Ministarstvom trgovine saobraćaja i turizma TK, Općinom Banovići, Elektrodistribucijom Tuzla, Termoelektranom Tuzla. 

Na direktorskim i ministarskim pozicijama većine javnih institucija, u 2015. i 2016. godini, kada su sklopljeni ugovori sa RTV TK nalazili su kadrovi SDA i SBB-a. Na čelu Ministarstva prostornog uređenja TK i Termoelektrane Tuzla su kadrovi SDA Hasan Ferhatović Izet Džananović, dok u Ministarstvu trgovine i saobraćaja TK i Elektrodistribucije Tuzla su SBB-ovi kadrovi Mirsad Gluhić  i Mahir Nurkanović, koji je prošle godine optužen za zloupotrebu položaja pri zapošljavanju u Elektrodistribuciji Tuzla.

Do obavljivanja ovog teksta RTV TK na upite Žurnala nije odgovorila. Iznosi od više stotina hiljada maraka za oglašavanje na godišnjem nivou, govore o prisutnosti vladajućih stranaka u medijima.

„Također veoma opskurne i neprecizne konstrukcije poput “Nabavka usluga medijskog izvještavanja” ili “Podrška objektivnom radu medija…” samo su ilustracija kako se hiljade maraka javnog novca koji dolazi iz džepa građana usmjeravaju onako kako SDA i njihovi koalicioni partneri žele. Naravno, ista bi slika bila i da je opozicija na vlasti.“ govori za Žurnal Šejn Husejnefendić, docent Filozofskog fakulteta u Tuzli sa odsjeka Žurnalistika.

Drugi javni medij RTV 7 Tuzla prema podacima sa portala javnih nabavki,  za oglašavanja od javnih institucija i kompanija u 2015. i 2016. godini, naplatio je više od 17 hiljada KM bez PDV-a. 6 hiljada maraka u 2015., a 11 hiljada u 2016. godini. Međutim, u odgovoru RTV 7 na upit Žurnala iznosi su mnogo veći:

„JP RTV 7 d.o.o.Tuzla je u 2015. godini sklopila 36 ugovora sa javnim preduzećima i kompanijama . U 2016. godini sklopljen je 31 ugovor. U 2015. godini vrijednost sklopljenih ugovora iznosila je oko 76.410,00 KM,  a u 2016. godini oko 66.400,00 KM.“, kaže Jasna Kapetanović direktorica RTV 7 Tuzla.

O kakvoj se netransparentnosti za oglašavanje javnih institucija i kompanija radi pokazuje i ovaj primjer. Na portalu javnih nabavki objavljeno je samo 10%  ugovora, dok iz odgovora RTV 7 možemo vidjeti da su cifre mnogo veće.

U 2016. i 2017. godini  RTV 7 imala je saradnju sa JU “Gradski stadion Tušanj“ Tuzla, JU „ Dom penzionera“ Tuzla, JKP „ Saobraćaj i komunikacije-Tuzla“ d.o.o., JKP „ Pannonica“, JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Tuzla, JZU Dom zdravlja sa poliklinikom „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla.     

48 HILJADA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA I REKLAME 

Većina ugovora između RTV TK i javnih kompanija i institucija sklopljeni su putem direktnih sporazuma. Ostali ugovori sklopljeni su kroz izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama,  u takvim slučajevima nije provođen postupak javne nabavke.

Na sceni je ništa drugo do legalizovana korupcija, odnosno kupovina medijskog prostora na jako perfidan i maliciozan način, tvrdi Šejn Husejnefendić sa Filozofskog fakulteta u Tuzli, i dodaje:

„Nažalost mnogi vlasnici medija sa TK su se “navikli” na ovaj vid finansiranja i voljni su odreći se objektivnog i kritičkog izvještavanja o vlasti zbog nekoliko hiljada KM a u konačnici gube svoj identitet, svrhu i legitimitet do kojeg mediji teško dolaze“ 

RTV TK naplatila je od Grada Tuzla 5.000 KM za „usluge medijskog izvještavanja“Ministarstvo prostornog uređenja TK platilo je 2.564 KM za „LOT1 podizanje svijesti o potrebi očuvanja zaštite prirode“, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK isplatilo je 2.564 KM za „ugovor o produkciji i koprodukciji TV emisije“. Od Općine Banovići, RTV TK dobila je 5 hiljada maraka za „Usluge informisanja i izrade priloga na televiziji sa ciljem promovisanja općine Banovići“, od Zavoda zdravstvenog osiguranja naplatila je 2.290 KM za „Usluge gostovanja, snimanja i emitovanja TV reportaža“.

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK u nekoliko ugovora, kroz izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama koji su dostupni na portalu javnih nabavki, za zakup poslovnog prostora platilo je RTV TK više od 28 hiljada maraka. 

Rudnik mrkog uglja „Banovići“ za „reklamno propagandne usluge“ platio je čak 20 hiljada maraka Radio-televiziji Tuzlanskog Kantona kroz „pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci“. Postavlja se pitanje da li je iznos od 20 hiljada maraka realan za „reklamno propagandne usluge“.

Upitne su i transakcije koje su političari u TK davali za ono što su oni nazivali „fer izvještavanje“ kažu sa Filozofskog fakulteta:

„Primjera radi, Bego Gutić, bivši premijer TK i Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle, dali su u 2016. godini 80 000 KM medijima za „fer, korektno i objektivno“ izvještavanje. Mislim da je i djeci u osnovnoj školi jasno da takvo šta ne dolazi u obzir kad uzmete novac koji vam dodijele političari a koji je, ponovit ću još 100 puta, došao iz džepova građana.“  obrazlaže Šejn Husejnefendić sa Filozofoskog fakulteta u Tuzli.

(zurnal.info)

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI