POSAO U PREDSJEDNIŠTVU BIH: Anonimna dojava i prolongiranje rezultata

Istraživački tim Inforadara

 

Skoro prije pola godine, tačnije 4. jula 2023.godine, Agencija za državnu službu BiH  je raspisala javni oglas za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Sekretarijatu Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Preciznije, riječ je o popunjavanju Kabineta generalnog sekretara i njegova dva zamjenika iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda čija su mjesta ostala upražnjena. Konkurs je istekao 25.jula 2023.godine a kako saznaje Inforadar, procedura prijema, u oktobru  je naprasno zaustavljena.

 

FOTO: KONKURS ADS BiH

Tako je Kabinet generalnog sekretara, umjesto 3 člana, trenutno  popunjen samo sa jednim i to srpskim članom koji je i generalni sekretar. To je Zoran Đerić, koji na službenoj stranici nema e-mail adresu, a i danima se ne javlja na službeni broj telefona. Na istoj stranici Predsjedništva Bosne i Hercegovine, još uvijek su vidljivi sada već bivši zamjenici Dženan Selimbegović koji je ovo radno mjesto, pri kraju mandata  napustio zbog kandidature za načelnika Starog Grada i Igor Planinčić kojem je istekao mandat.

FOTO: SLUŽBENA STRANICA  PREDSJEDNIŠTVA

Kao što smo rekli, konkurs je zatvoren krajem jula i prema našim saznanjima iz Predsjedništva BiH na konkurs se prijavilo više od očekivanog broja  pretendenata na ove rukovodeće pozicije. Samo za kandidata iz bošnjačke kvote prijavio/la se preko 25 kandidata/kinja. Od dobro upućenog izvora  saznajemo i da su neprestano do kabineta i bošnjačkog i hrvatskog člana Predsjedništva, svakodnevno stizale intervencije iz stranačkih centrala.

Krajem septembra, nakon godišnjih odmora, izabrana je konkursna komisija i pristupilo se konkursnoj proceduri. Održan je  javni ispit za kandidate kojima je nedostajao obavezni stručni ispit za prijavu. Procedura je takva da se prvo  polaže javni ispit za javne službenike, a potom slijedi provjera stručnog znanja na pismenom i usmenom ispitu pred komisijom.

Međutim, neposredno poslije održanog javnog ispita kojem su pristupila dva kandidata jer su ga ostali prijavljeni na konkurs ranije položili,  u Agenciju  za državnu službu BiH stigla je anonimna prijava da su neki kandidati umjesto originalnih dokumenta, priložili falsifikate. Tako je konkursna procedura zaustavljena.

Iz Agencije za državnu službu BiH, za naš portal ističu da u ovome nema ništa sporno: “Konkursna procedura za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Sekretarijatu Predsjedništva Bosne i Hercegovine, oglašena pozicija 1/01 Zamjenik generalnog sekretara, dva izvršioca, nije prekinuta i trenutno je u toku.”

Ovaj odgovor na adresu našeg portala, stigao je 30. novembra prošle godine, dakle čak skoro pet mjeseci nakon završenog konkursa. Do danas, termin za pismenu provjeru znanja, nije zakazan.

Foto: Odgovor ADS-a

Dakle, u pitanju su rukovodeći državni službenici sa, kako je navedeno u oglasu,  posebnim zadatkom.  Naš izvor dodaje da bi generalnom sekretaru Đeriću odgovaralo da za svoje zamjenike vidi ljude od povjerenja. Komentar od generalnog sekretara o ovom konkursu i uticaju na izbor kandidata, iako smo ga pokušali u više navrata kontaktirati, nismo uspjeli dobiti.

Jedna od takvih je, prema tvrdnjama našeg izvora,  jedna osoba (Ime poznato redakciji)  na visokoj poziciji u  zajedničkoj službi u Parlamentu BiH koja se zbog navodnog odlaska u Predsjedništvo BiH, sa kolegama u Parlamentu počela opraštati još prije dva mjeseca.

Kada je u pitanju zamjenik iz reda hrvatskog naroda, saznajemo da je budući kandidat najvjerovatnije osoba  koja će biti delegirana iz Kabineta Željka Komšića, a koja zadovoljava uslove konkursa.

FOTO:USLOVI KONKURSA

Zanimljivo je da su posebni uslovi u konkursu za ovakvo radno mjesto bili ispod očekivanja, a to su:VSS fakultet društvenih ili tehničkih nauka; najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci; tri (3) godine na rukovodećim poslovima; položen stručni upravni ispit.

Inače, prema Pravilniku, zamjenik generalnog sekretara pomaže generalnom sekretaru u radu, obavlja poslove i zadatke koje mu povjere generalni sekretar i članovi Predsjedništva, koordinira rad organizacionih jedinica u Sekretarijatu, u saradnji s generalnim sekretarom raspoređuje poslove i zadatke na organizacione jedinice i mijenja generalnog sekretara u slučaju njegovog odsustva ili spriječenosti, te obavlja i druge poslove koje odrede generalni sekretar i Predsjedništvo. Zamjenik generalnog sekretara za svoj rad odgovara generalnom sekretaru i članovima Predsjedništva.

FOTO:ODGOVOR MINISTARSTVA PRAVDE

U međuvremenu, u cijeli proces se uključilo Ministarstvo pravde BiH iz kojeg su nam potvrdili da je sve zaustavljeno zbog anonimne prijave, te da je njihov Upravni inspektorat kako su istakli: “izvršio neposredne inspekcijske nadzore u Agenciji za državnu službu BiH i Tajništvu Predsjedništva BiH, te tom prilikom nije utvrdio nepravilnosti u pogledu primjene propisa koji su predmet kontrole Upravnog inspektorata.”

Takođe, dodali su da u ovakvom slučaju, u skladu sa zakonom “određene navode iz anonimne prijave u svezi natječaja koji nije okončan, može cijeniti Povjerenstvo za izbor u postupku javnog natječaja ili druga nadležna tijela u odgovarajućim postupcima, ukoliko se steknu uvjeti za pokretanje istih, a ne inspekcijsko tijelo.”

Prema riječima našeg izvora poznati su “anonimni” doušnici i riječ je o čistom nepotizmu u ovoj instituciji BiH. U više navrata, pokušali smo doći do Povjerenstva ili Komisije za izbor da odgovore na naša pitanja:

Kako je moguće da je skoro pola godine Kabinet generalnog sekretara Predsjedništva BiH, nepopunjen ?

Šta je razlog prekinute konkursne procedure?

U kakvoj vezi su budući rukovodeći državni službenici sa aktuelnim zvaničnicima Predsjedništva BiH?

Prema našim informacijama, iz Parlamenta BiH dolazi nova zamjenica generalnog sekretara. Prema tvrdnjama našeg izvora ta osoba je sama nagovještavala odlazak na novo radno mjesto iako nije završena konkursna procedura. Da li je to nepotizam? Odgovore iz kabineta Denisa Bećirovića i Željka Komšića, te Kabineta generalnog sekretara, čekamo puna dva mjeseca.

Iz svega ovoga otvara se pitanje da li je u pitanju stranačko ili interesno uhljebljenje sa prestižnom osnovnom platom od preko 3.300 KM i statusom rukovodećeg državnog službenika sa posebnim zadatkom?

Dodaju li se tu ostali dodaci, u pitanju je plata blizu 4.000 KM koja nije namjenjena običnom smrtniku. Mediji su i ranije pisali o uticajima pri zaposlenju u ovoj instituciji i državnoj službi: https://cin.ba/posao-u-predsjednistvu-bih-konkurs-bez-iznenadenja/ https://ba.voanews.com/a/1493800.html.

Očito je da kabineti članova Predsjedništva BiH igraju na kartu dobijanja vremena tvrdi naš izvor, te dodaje da s druge strane to odgovara i generalnom sekretaru Đeriću u čijim rukama je već pola godine administrativno-tehnička i stručna služba Predsjedništva Bosne i Hercegovine, a to znači ugovori, javne nabavke, kamioni, avioni.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI