Postavljen rok vlastima u Srbiji: Šta piše u novom GRECO izveštaju o predsjedniku, ministrima, savjetnicima, ali i policiji?

Grupa država za borbu protiv korupcije (GRECO) koja je telo Saveta Evrope poziva vlasti u Srbiji da pojačaju mere kojima se sprečava korupcija na najvišim izvršnim funkcijama u državi uključujući Predsednika Republike, ministre, pomoćnike ministara, državne sekretare, šefove kabineta i političke savetnike, a u posebnom delu se traže i mere za sprečavanje korupcije među pripadnicima policije.

GRECO je pripremio 24 nove preporuke državnim vlastima i očekuje izveštaj o njihovoj primeni do kraja septembra 2023. godine.

U izvještaju o napretku Srbije u ovoj oblasti, GRECO ističe kao centralnu ulogu Agencije za sprečavanje korupcije u mnogim aspektima kao što je izrada planova integriteta javnih organa usvojenih da bi se suzbila korupcija, izveštaji o imovini javnih javnih funkcionera, obuke i savetodavna uloga kao i pravila lobiranja.

GRECO preporučuje da se ojača uloga Agencije tako što bi se objavljivale njene preporuke kao i odgovori Vlade i Predsedništva. Osim toga, delokrug Zakona treba biti proširen na sve osobe sa najvišim izvršnim funkcijama, uključujući šefove kabineta premijera, ministara i potpredsednika Vlade, kao i njihovih savetnika.

Što se tiče centralnih upravljačkih struktura, GRECO poziva na donošenje javne strategije za sprečavanje korupcije koja bi eksplicitno obuhvatila lica sa najvišim izvršnim funkcijama.

Provera integriteta treba da se održi pre imenovanja ministara, kao i prilikom izbora šefova kabineta i savetnika, što uključuje i savetnike predsednika, kako je posebno naznačeno.

Ovakve mere trebalo bi da posluže za sprečavanje mogućih sukoba interesa, navodi se u saopštenju SE.

Standardi integriteta za najviše izvršne funkcije, prema preporukama ovog tela, treba da budu sakupljeni u kodeksu ponašanja, koji je praćen praktičnim uputstvima i sankcijama u slučaju kršenja.

GRECO takođe preporučuje izradu odgovarajućeg dokumenta o ponašanju za Predsednika Republike.

GRECO naglašava da bi izveštaji o imovini javnih funkcionera trebalo da budu sistematski podvrgnuti dubinskom praćenju. Slično tome, i informacije o kontaktima Predsednika i Vlade sa lobistima i lobi grupama treba da budu javno dostupni.

GRECO napominje da je jako mali broj javnih zvaničnika sa najviših izvršnih funkcija u Srbiji  procesuiran zbog optužbi za korupciju i krivična dela, posebno u poređenju sa navodima o slučajevima sukoba interesa o kojima se naširoko izveštava u medijima, i to su svi procesuirani po napuštanju funkcije.

Tačnije, GRECO primećuje da nije doneta nijedna odluka o ukidanju imuniteta nekom od čelnih zvaničnika od 2015. do marta 2022. godine kada je ovaj izveštaj usvojen.

Takođe, odbijanje zahteva za informacijama od javnog značaja od strane Vlade i administracije Predsednika, odnosno njihovo nepostupanje po tim zahtevima, mora biti podložno proceduri žalbe, napominje se u saopštenju.

U domenu sprečavanja korupcije unutar policije, GRECO ističe da mora biti doneta strategija o prevenciji korupcije u policiji. Takođe treba preduzeti mere za otvoreniji i transparentniji postupak imenovanja načelnika policije i drugih viših rukovodećih položaja radi sprečavanja političkih uticaja.

GRECO naglašava da postojeći Kodeks policijske etike treba revidirati kako bi obuhvatio sve relevantne teme integriteta (kao što su sukob interesa, pokloni, kontakti sa trećim licima, spoljne aktivnosti).

Ovo je prvi GRECO-ov izveštaj o Srbiji u petoj rundi evaluacije koji se fokusira na sprečavanje korupcije i promovisanje integriteta u centralnoj izvršnoj vlasti (vrh države) i bezbednosnim strukturama.

Izvor: Danas

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI