POTVRĐENA OPTUŽNICA: Ekrem Julardžija optužen za zloupotrebu položaja, prevaru, krivotvorenje…

Kantonalni sud u Novom Travniku u cijelosti je potvrdio optužnicu Kantonalnog tužilaštva SBK protiv Ekrema Julardžije, Mirzada Julardžija, Ekrema Lubenović, Admira Žužić, Ilijaza Crnica, Zekijada Gasal i Društva za zapošljavanje invalidnih lica „APEL-PROMET“ d.o.o. Travnik. Optuženi se terete za nekoliko krivičnih djela o kojima je Žurnal opširno pisao prethodnih godina, od fiktivnog zapošljavanja do zloupotrebe novca od poticaja

Piše: Azra Omerović (Žurnal)

Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona u saradnji sa Federalnom upravom policije Sarajevo provelo je složenu istragu protiv Ekrema Julardžije, Mirzada Julardžija, Ekrema Lubenović, Admira Žužić, Ilijaza Crnica, Zekijada Gasal i Društva za zapošljavanje invalidnih lica „APEL-PROMET“ d.o.o. Travnik koja je rezultirala podizanjem optužnice pred Kantonalnim sudom u Novom Travniku, te potvrđena u cijelosti od strane istog suda,”saopćili su iz Tužilaštva SBK četiri godine od pokretanje istrage.

Ekrem Julardžija tereti se da je počinio  krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela u vezi sa krivičnim djelom zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela u vezi sa produženim krivičnim djelom Prijevara u privrednom poslovanju i produženim krivičnim djelom Krivotvorenje službene isprave.

Mirzad Julardžija– krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela u vezi sa krivičnim djelom zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja,  krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela u vezi sa produženim krivičnim djelom Prijevara u privrednom poslovanju i produženim krivičnim djelom Krivotvorenje službene isprave,

Ekrem Lubenović– krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela u vezi sa krivičnim djelom zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, Apel promet d.o.o. Travnik krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela u vezi sa krivičnim djelom zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja,

Ilijaz Crnica– krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela u vezi sa produženim krivičnim djelom Prijevara u privrednom poslovanju i produženim krivičnim djelom Krivotvorenje službene isprave,

Admir Žužić– krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela u vezi sa produženim krivičnim djelom Prijevara u privrednom poslovanju i produženim krivičnim djelom Krivotvorenje službene isprave,

Zekijad Gasal– krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela u vezi sa produženim krivičnim djelom Prijevara u privrednom poslovanju i produženim krivičnim djelom Krivotvorenje službene isprave.

Detalji optužnice

Prema optužnici, u vremenskom periodu od novembra mjeseca 2016. godine pa do aprila 2020. godine. u cilju stjecanja imovinske koristi društvu Apel promet, Ekrem Julardžija je udružio navedene optužene te stvorio kriminalni plan prema kojem bi firma Apel promet zaposlila osobe sa invaliditetom, iako je bio svjestan da društvo nema potrebe za njihovim radom i da je zaključivanje ugovora o radu fiktivno. Nakon toga je društvo podnijelo Zahtjev za isplatu novčane naknade i/ili subvencije neto plate. Nakon što je plata uplaćena na račun zaposlenika, oni su sebi zadržali iznos od oko 100 KM, a ostatak plate su vratili društvu Apel promet. Odlukom Apel prometa od 28.11.2016. godine pravdali su svoje radnje obrazloženjem da se radnici dobrovoljno odriču dijela vlastite plaće i naknada radi daljeg rasta i razvoja preduzeća.

Od decembra 2016. do decembra 2018. godine na ovaj načina Ekrem Julardžija, Ekrem Lubenović i Apel promet od zaposlenih su uzeli 198.197 KM. Mirzad Julardžija tereti se da je kao odgovorna osoba Apel promet od decembra 2018. godine do jula 2020. godine od zaposlenih uzeo 96.179 KM.

U vremenskom periodu od 2017. godine do 2019. godine. kao odgovorne osobe privrednih društava i to Ekrem Julardžija i Mirzad Julardžija privrednog društva „Apel Promet“ d.o.o. Travnik, Ilijaz Crnica privrednog društva „RVI Bililo“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, Admir Žužić privrednog društva „RVI Prevoz“ d.o.o. Travnik i Zekijad Gasal privrednog društva „Gasal“ d.o.o. Turbe, sačinjavali su međusobne lažne dokumentacije o utrošku sredstava, pa je Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom pričinjena šteta u ukupnom iznosu od 59.475,28 KM.

Osim toga, Ekrem Julardžija i Ilijaz Crnica dogovorili su da Crnica ispostavi fiktivne račune „RVI Bililo“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje za „Apel Promet“ kako bi tim računima pravdao neutrošena sredstva po Ugovoru o korištenju dodijeljenih sredstva novčanog stimulansa zaključen sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Na taj način postupali su od 2017. godine.

Isto je rađeno i sa drugom firmom pod kontrolom Ekrema Julardžije – RVI Prevoz. Tako se na optužnici našao i Admir Žužić, odgovorno lice ove firme.

sjedište firme RVI prevoz

U vremenskom periodu od dana 15.12.2017.godine do dana 18.06.2018.godine, po prethodnom dogovoru i zajedno, Zekijad Gasal kao odgovorna osoba u svojstvu direktora i zastupnika privrednog društva „Gasal“ d.o.o. Turbe, a Ekrem Julardžija kao odgovorna osoba u svojstvu direktora i zastupnika privrednog društva „Apel –Promet“ d.o.o. Travnik, u namjeri pribavljanja protupravne imovinske koristi privrednom društvu „Gasal“ d.o.o. Turbe, dogovorili su da Ekrem Julardžija ispostavi fiktivne račune „Apel –Promet“ d.o.o. Travnik za privredno društvo „Gasal“ d.o.o. Turbe kako bi tim računima „Gasal“ d.o.o. Turbe pravdao neutrošena sredstva po Ugovoru o dodjeli novčanih sredstava za finansiranje i sufinasiranje programa za razvoj privrednih društava i zaštitnih radionica  zaključen sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom”, navedeno je u optužnici.

Žurnal je godinama pisao o poslovnoj praksi firmi pod kontrolom Ekrema Julardžije ali i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Odgovorna lica u Fondu znala su za ovu praksu ali nisu ništa poduzela. Firme Ekrema Julardžije još uvijek redovno dobijaju poticaje od ovog Fonda. U suštini, niti jednoj javnoj instituciji nije smetala “poslovna praksa” Ekrema Julardžije.

Ni podizanje optužnice protiv Julardžije ne bi trebalo da predstavlja problem za Fond da nastavi podržavati rad firmi pod kontrolom Julardžije. Podsjetimo javnost da na čelu ove firme godinama sjedi čovjek koji je nezakonito imenovan na mjesto direktora – Ahmet Baljić. I direktor Baljić, kao i neki dugogodišnji članovi Upravnog odbora Fonda su pod istragom.

Pisali smo ranije kako je Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu tek krajem prošle godine počelo da istražuje imenovanje Ahmeta Baljića na mjesto direktora Fonda iz 2015. godine! Zbog toga je pokrenuta i istraga protiv tadašnjih članova Upravnog odbora.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI