RERS: Koncesionar bez građevinske dozvole prijeti arbitražom

Regulatorna komisija za energiju Republike Srpske saopštila je danas da nije odobrila podsticaje preduzeću „Eol Prvi“, jer ono nije ispunjavalo zakonom predviđene uslove za to.

Piše: M. LJ. (Capital)

Reagujući na tekst koji je CAPITAL juče objavio pod naslovom „BiH pred arbitražom teškom 200 miliona maraka“, a u kojem ih je pravni zastupnik preduzeća „Kerams Energija“ označio kao krivce zbog kojeg ovo preduzeće nije realizovalo projekat vjetroelekrane „Trusina“, iz RERS-a su naveli da investitor nije imao građevinsku dozvolu i da je to razlog zbog kojeg nisu dobili podsticaj.

„Preduzeće „Eol Prvi“ nije posjedovalo građevinsku dozvolu neophodnu za dodjelu podsticaja, odnosno građevinska dozvola mu je poništena rješenjem Ministarstva za urbanizam, ekologiju i građevinarstvo RS 13. februara 2018. godine“, naveli su iz Regulatorne komisije za energetiku.

Uz dopis su dostavili i zaključak o odbacivanju zahtjeva za podsticaj preduzeća „Eol Prvi“,  kao i rješenje Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju o poništavanju građevinske dozvole ovom preduzeću.

Podsjećamo, CAPITAL je juče objavio da je „Kermas Energija“, kao većinski vlasnik preduzeća „Eol prvi“, uputila Savjetu ministara BiH opomenu pred pokretanje arbitražnog postupka teškog 102 miliona evra.

Njihov pravni zastupnik Predrag Baroš je naveo da je Regulatorna komisija za energetiku RS onemogućila koncesionaru da ostvari pravo na podsticaj tako što je svaki od njegovih zahtjeva za priznanje prava na podsticaj odbila, a da je nekoliko zahtjeva odbijeno uz izostanak bilo kakvog pravnog osnova.

S obzirom na to da projekat izgrdanje vjetroparka „Trusina“ nikada nije započet jer „Kermas energija” nije dostavila traženu bankarsku garanciju, Vlada RS je 2019. godine raskinula ugovor o koncesiji, a „Kermas Energija“ je sada najavila arbitražu.

„Jednostrani raskid ugovora o koncesiji doveo je do nastupanja štetnih posljedica „Kermas Energiji“ kao većinskom vlasniku koncesionara koji je u projekat realizacije vjetroparka „Trusina“ uložio oko pet miliona evra, zbog čega se obratio sa opomenom pred pokretanje arbitražnom postupka Savjetu ministara, potražujući vraćanje nezakonito oduzete koncesije ili isplate novčanog iznosa od 102 miliona evra“, naglasio je Baroš.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI