REVIZORI UTVRDILI: Četiri kantonalne komisije za ravnopravnost spolova nisu imale nikakve aktivnosti

Iz ove institucije upozoravaju da sistem zbrinjavanja žrtava nasilja nije uređen na odgovarajući način, te ukazuju na to da "nije jasno uređena proceduralna obaveza institucija da u proces izrade akata uključuju principe ravnopravnosti spolova".

Institucije nadležne u oblasti rodne ravnopravnosti tokom protekle četiri godine nisu bile dovoljno efikasne a mjere za postizanje rodne ravnopravnosti i sprečavanje nasilja nad ženama nisu bile uspješno planirane niti realizovane, stoji u izvještaju Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je proveo reviziju učinka iz oblasti rodne ravnopravnosti.

U ovom izvještaju, koji je Ured objavio krajem prošle godine, prezentiraju se rezultati revizije učinka “Rodna ravnopravnost i sprečavanje nasilja nad ženama” te se ističe da zakonska regulativa za uređenje ove oblasti nije adekvatna.

– Cilj revizije bio je ispitati efikasnost nadležnih institucija u postizanju rodne ravnopravnosti i sprečavanju nasilja nad ženama, a njome su bile obuhvaćene aktivnosti 33 subjekta i to Gender centra Federacije BiH, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, 11 komisija/odbora za ravnopravnost spolova u FBiH, 10 kantonalnih ministarstava nadležnih za socijalnu politiku i 10 centara za socijalni rad, navodi se u izvještaju Ureda.

Dio iz izvještaja Ureda za reviziju FBiH

Iz ove institucije upozoravaju da sistem zbrinjavanja žrtava nasilja nije uređen na odgovarajući način, te ukazuju na to da “nije jasno uređena proceduralna obaveza institucija da u proces izrade akata uključuju principe ravnopravnosti spolova”.

– Zakon o zaštiti od nasilja u porodici nije u potpunosti usklađen s Istanbulskom konvencijom, iako je BiH ratificirala ovu konvenciju prije deset godina. Pored toga, Zakonom niti odgovarajućim podzakonskim aktom nije uređeno osnivanje, rad i finansiranje sigurnih kuća. U Federaciji BiH nisu uspostavljeni odgovarajući institucionalni mehanizmi, s obzirom na to da Federalna i kantonalne komisije za ravnopravnost spolova nisu imale redovne i odgovarajuće aktivnosti, stoji u izvještaju.

Ključne institucije za oblast nasilja u porodici su izostavljene, smatraju u Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (GC FBiH) i to policija kojoj se prijavljuju slučajevi nasilja u porodici i koji provode četiri od šest zaštitnih mjera, te pravosuđe koje izriče sankcije u krivičnom postupku i zaštitne mjere koje izriče prema Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici. U GC pojašnjavaju da je Federalno ministarstvo pravde pripremilo Prednacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, ali da ovaj proces, još uvijek, nije okončan.

Podsjetimo da je krajem decembra 2023. godine istekao rok kojim je Parlament Federacije još u septembru prošle godine obavezao Vladu Federacije BiH da u roku od 90 dana u parlamentarnu proceduru dostavi novi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici koji će biti u skladu sa Istanbulskom konvencijom kao i prijedlog izmjena i dopuna Krivičnog zakona FBiH sa oštrijim sankcijama za nasilnike. Razlog za izmjenama je, između ostalog, uslijedio i nakon prošlogodišnjih učestalih slučajeva nasilja nad ženama od kojih su neka rezultirala i monstrouznim ubistvima (Nizama Hećimović, Emira Maslan, Aida Dendić…).

Sa sastanka iz septembra 2023. /Federalno ministarstvo pravde

Federalni ministar pravde Vedran Škobić je 20. septembra 2023. godine održao radni sastanak na temu analize i unapređenja Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, kao i dosljednije primjene. Sastanak se organizirao u saradnji sa Ujedinjenim narodima u BiH, na čelu sa rezidentnom koordinatoricom Ingrid Macdonald a nakon brutalnih ubistava i brojnih inicijativa koje su pokrenuli predstavnici Vlade Federacije BiH, kao i nevladinih organizacija.

Do danas ni Zakon o zaštiti od nasilja u porodici ni izmjene Krivičnog zakona FBiH, a za što je nadležno Federalno ministarstvo pravde, nisu upućeni u Parlament FBiH.

Revizijom je utvrđeno da Komisija za ravnopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, kao ni kantonalne komisije/odbori, nisu poduzimale dovoljne aktivnosti vezane za postizanje rodne ravnopravnosti. Navode da su četiri kantonalne komisije u Posavskom, Hercegovačko-neretvanskom, Hercegbosanskoj županiji i Bosanskoj-podrinjskom kantonu “samo formirane”, ali da one “nisu imale nikakvih aktivnosti, niti su održavane sjednice”.

– U šest kantona (HNK, HBŽ, USK, BPK, PK i SBK) zakoni koji uređuju socijalnu zaštitu ne prepoznaju žrtve nasilja kao korisnike socijalne zaštite. Uvidom u izvještaje o radu Komisije utvrđeno je da su na održanim sastancima razmatrani jedan Prijedlog i dva nacrta zakona. Komisija je u parlamentarnu proceduru uputila jedino Nacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Jedan od uzroka ovakvog stanja je činjenica da se članovi Komisije nisu redovno pojavljivali na sjednicama tako da često nije bilo potrebnog kvoruma za donošenje odluka, stoji u izvještaju revizora.

Naime, poslanik ima pravo i dužnost da prisustvuje sjednici Predstavničkog doma i sjednicama radnih tijela Predstavničkog doma čiji je član i da učestvuje u njihovom radu i ocjenjivanju, ali za ne prisustvovanje sjednicama “nisu propisane sankcije”.

Pitanja rodne ravnopravnosti i nasilja u porodici, kako piše u izvještaju, nisu adekvatno strateški uređena. U četiri kantona nisu izrađeni gender akcioni planovi (PK, HNK, ZHK i HBŽ), dok se u dva kantona (USK i ZHK) nisu izrađivali i donosili dvogodišnji programi mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici. Također, kantoni koji su izradili dvogodišnje programe značajno su kasnili u njihovoj izradi, iako su prema odredbama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici (za koji je analizom konstatovano da je pun nedostataka) bili u obavezi redovno izrađivati ove programe još od 2013. godine.

– Jedna od najozbiljnijih posljedica rodne neravnopravnosti je nasilje nad ženama, koje je u Federaciji BiH veoma raširena pojava. U periodu 2019-2022. godine u FBiH ukupan broj žrtava nasilja u porodici iznosio je 10. 294, a od toga su 78 %, odnosno 8. 038 bile žene. Međutim, s obzirom na to da se ne vode evidencije o rodno zasnovanom nasilju izvan porodice, nisu poznati podaci o ukupnom broju žena žrtava nasilja, utvrđeno je analizom revizora.

U Gender centru FBiH InfoRadaru je pojašnjeno da “dvogodišnji planski dokument, njegovo kontinuirano donošenje i implementacija ovisi o samom radu koordinacionog tijela koje imenuju pojedine kantonalne vlade što ponekad ovisi i od konstituisanja vlade u određenom kantonu”.

Hodović smatra da su preporuke Ureda tačne i korektne

– Preporuke koje su proizašle iz ove revizije su jako dobre, tačne, korektne i daju nam smjernice da se pozivamo i na taj izvještaj jer je on nama sada ozbiljan alat. Dobijene preporuke su svakako u korist svih nas u državi, ali do sada smo nailazili na političke opstrukcije, nerad, neshvatanja, ali i razne vrste odbojnosti prema nečemu što nosi Zakon o ravnopravnosti spolova, kaže za InfoRadar Lejla Hodović iz Gender centra FBiH.

Otkriva da će javnosti uskoro biti prezentiran “obrazac za praćenje učinka koji je ključan kada se govori o žrtvama nasilja u porodici” a koji je rađen u saradnji sa Federalnim MUP-om.

U vezi aktivnosti za zbrinjavanje žena žrtava nasilja, federalni revizori su utvrdili značajne probleme s kojima se centri za socijalni rad susreću prilikom provedbe mjera za zaštitu žrtava nasilja.

– Centri nemaju dovoljan broj zaposlenih socijalnih radnika i psihologa kako bi mogli adekvatno odgovoriti svim potrebama žrtava nasilja. Utvrđeno je da Federacija BiH ne raspolaže dovoljnim kapacitetima za zbrinjavanje žrtava nasilja, te da nije osiguran smještaj za žrtve u svim kantonima. Uzimajući u obzir standard Istanbulske konvencije, u sigurnim kućama nedostaje 96 mjesta za smještaj žena žrtava nasilja. Trenutno je dostupno 126 mjesta, dok bi, prema broju stanovnika u FBiH, na raspolaganju trebala biti 222 mjesta. S obzirom na to da sigurnim kućama upravljaju nevladine organizacije, federalno i kantonalna ministarstva nadležna za socijalnu politiku ne vrše odgovarajući i redovan nadzor nad njihovim radom, zaključuju revizori.

U FBiH 52,8 posto žena od svoje 15 godine doživjelo je neki oblik nasilja/ILUSTRACIJA

Treba podsjetiti i na istraživanje o nasilju nad ženama u Bosni i Hercegovini a koje je pokazalo da je u FBiH 52,8 posto žena od svoje petnaeste godine doživjelo neki oblik nasilja, uključujući i nasilje od strane intimnog partnera, nepartnera, uhođenje ili seksualno uznemiravanje. Preciznije rečeno, skoro četiri od deset žena (38 %) izjavile su da su iskusile psihičko, fizičko ili seksualno nasilje od petnaeste godine od partnera ili nepartnera (FBiH: 36 %, RS: 39 %).

Prema nezvaničnim i nepotpunim statistikama, od 2015. u Bosni i Hercegovini ubijeno je više od 60 žena, u 2019. godini 12, a godinu iza osam. Uglavnom su ih ubili muževi ili vanbračni partneri. Međutim, djela se ne kvalifikuju kao femicid, odnosno ubistvo žene od muškarca motivisano mržnjom i osjećajem nadmoći, jer ovaj termin nije pravno definisan u pravosuđu BiH. Ovakva djela se, najčešće, kvalifikuju kao nasilje u porodici jer je blaža kazna, a ne kao teško ubistvo, za šta je moguća kazna zatvora i do 45 godina.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI