Ambasador Bosne i Hercegovine u Australiji Mirza Hajrić glavni je akter afere koja je uzdrmala ovo iznimno važno diplomatsko-konzularno predstavništvo (DKP) BiH zbog više nego spornog postupka javne nabavke iz oktobra prošle godine.

Hajrić je, naime, višestrukim kršenjem Zakona o javnim nabavkama u predmetu izvođenja sanacionih radova na zgradi Ambasade BiH u Kamberi (krečenje fasade i unutrašnje molerisanje) favorizirao firmu E§M Painting Servis, čija je ponuda bila skuplja za pomalo nevjerovatnih 50.000 KM od najpovoljnije za ovu vrstu posla.

ŠTO BI JEFTINO KAD MOŽE SKUPLJE

Inforadar je došao i u posjed dokumentacije koju smo zvanično dobili od Ministarstva vanjskih poslova (MVP) BiH u proceduri provednoj prema Zakonu o slobodi pristupa informacijama.

U jednom dokumentu, među obiljem koji su u našem posjedu, navedeno je kako je Hajrić 15. oktobra prošle godine donio odluku o pokretanju postupka javne nabavke „za sanacione radove na zgradi Ambasade BiH“. Zanimljivo je da je već tada procijenio da bi radovi mogli da koštaju oko 77.000 KM (koliko je približno bila i krajnja prihvaćena ponuda).

Foto: Faksimil Hajrićeve odluke o pokretanju postupka javne nabavke “najpovoljnijeg” ponuđača

Najprije je pokušao da imenuje sebe za predsjednika komisije u postupku dodjele „najpovoljnijeg ugovora“, što je suprotno svim zakonima i pravilnicima.

Foto: Faksimil odluke o formiranju komisije za izbor ponuđača; ambasador Hajrić sam sebe postavio za predsjendika

Nakon što je takva odluka poništena – jer nije u skladu sa Zakonom, formirane su nove komisije, započet je proces javne nabavke te su pozvane firme da šalju ponude.

Prema navodima iz dokumenata, domaća kompanija AS Pengers, koja je za tražene radove ponudila više nego prihvatljivih 25.682 KM (s PDV-om) eliminirana je bez ikakvog obrazloženja, a prihvaćena je mnogostruko skuplja ponuda firme E§M Painting Servis od 75.768 KM.

Vlasnik firme koje ja dobila posao je izvjesni Edi Merdžanić.

Foto: Faksimil dokumenta o pristiglim ponudama za krečenje; daleko najpovoljnija eliminirana bez objašnjenja

Zbog niza nepravilnosti jedan od članova Komisije Momo Ševarika izuzeo je mišljenje u donošenju takve odluke. Sve je obrazložio time da komisija „nije vodila postupak u skladu sa Pravilnikom o ugovorima koje dodjeljuje DKP“.

„Postupak je vođen bez sazivanja Komisije, a u roku od mjesec dana donesene su tri različite odluke o personalnom sastavu Komisije (27. septembra, 2. decembra i 30. oktobra), i jedna krajnje nelogična u kojoj ambasador sam sebe imenuje za predsjednika Komisije“, naveo je Ševarika.

ČLAN KOMISIJE „SE IZUZEO“ ZBOG MULJANJA

On dalje obrazlaže kako je s odlukom o pokretanju postupka izbora za izvođenje sanacionih radova na objektu Ambasade, koja je donijeta 15. oktobra 2018. godine, upoznat tek na sastanku 9. novembra, naglašavajući da je kao član Komisije morao biti upoznat po njenom donošenju te da je ona morala da bude osnova za dalji rad Komisije u vezi s procedurama prikupljanja ponuda i dodjeli ugovora.

Poziv potencijalnim izvođačima vršen je bez znanja i uključivanja Komisije (do 1. novembra kad je održan inicijalni sastanak), a pozivima nisu precizno naznačeni radovi koji se zahtijevaju, nisu navedeni rokovi za dostavu ponuda, kao ni uslovi koje ponuđači moraju ispuniti. Također nije pojašnjen ni način dostave ponuda, što je obaveza Komisije prema članu 13. Pravilnika.

„Smatram da su formalnim aktima s ciljem ubrzavanja procedura za završetak prikupljanja ponuda i izbora ponuđača, u kom se favorizuje ponuđač koji nema ekonomski najprihvatljiviju ponudu, načinjeni ozbiljni propusti koji kompromituju proceduru i ne želim učestvovati u donošenju odluka“, obrazložio je Ševarika.

Foto: Faksimil više nego spornog postupka javne nabavke kojeg je kreirao Hajrić

Inforadar je stupio u kontakt i sa samim ambasadorom Hajrićem, kako bismo mu dali mogućnost da kaže svoju stranu priče. Na pitanja čime se rukovodio kad je sam sebe postavio za predsjednika Komisije, obzirom da zbog funkcije apsolutno ne bi smio biti uključen u odlučivanje o ponuđaču, te po kojem je osnovu eliminirao 50.000 KM jeftiniju ponudu da bi prihvatio isto toliko maraka skuplju – Hajrić nije želio da odgovori.

Foto: Hajrić na jednom od prijema

U privatnoj korespondenciji (kako nam je to sam naglasio) najprije je rekao da je to sve trač, a nakon što smo mu naveli da posjedujemo sva dokumenta, koja smo zvanično dobili – i to od MVP-a BiH, odgovorio je da, „ako MVP to bude tražio, odgovoriće pravnim dokumentima i neoborivim dokazima“.

HAJRIĆ BI SADA U KATAR

Sve u svemu nije ovo prva ovakva situacija i derogiranje visoke javne funkcije koju Hajrić obnaša. Podsjećamo i na aferu proisteklu iz Hajrićeve samovolje nakon što je potpisao Memorandum između BiH i Australije kojim se regulira pravo na rad za članove porodica zaposlenih u Ambasadi BiH u Australiji, iako za to nije bio ovlašten.

Foto: Faksimil teksta i o ranijoj Hajrićevoj samovolji

Nakon što je država Australija o tome obavijestila BiH, Predsjedništvo BiH je ovaj dokument stavilo van snage. Na upit novinara Hajrić je priznao da je potpisao Memorandum bez ovlaštenja Predsjedništva BiH, uz opravdanje „da nije bio informiran da je takvo nešto neophodno“, iz čega proizilazi da ambasador jedne države javno priznaje da ne poznaje procedure koje bi morale biti zakonski okvir njegovoga rada.

Podsjećamo, ambasador Hajrić blizak je SDA, a na ovu funkciju ga je predložio Bakir Izetbegović, bivši bošnjački član Predsjedništva BiH i lider ove stranke.

Prema pouzdanim saznanjima Inforadara, Hajrić sada lobira da, nakon završetka misije u Australiji, preuzme bh. ambasadu u Kataru, budući da bi sadašnja ambasadorica u ovoj zemji, inače dugogodišnji odani kadar SDA Bisera Turković, trebalo da postane novi šef diplomatije nakon što se formira nova vlast.

OSTAVITI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Unesite Vaše ime