SLUČAJ MUSTAFE KOVAČEVIĆA: Dobijao sam 100 KM, a ostatak plate vraćao direktoru!

Piše:Azra Omerović

Mustafa Kovačević iz Travnika dijalizni je pacijent i osoba sa stopostotnim invaliditetom. Polovinom 2016. godine preko Saveza ratnih vojnih invalida SBK ponuđen mu je posao u firmi Apel promet u Travniku. Firma je u vlasništvu Saveza i bavi se zapošljavanjem osoba sa invaliditetom. Sekretar Saveza Ekrem Lubenović i predsjednik Saveza Ekrem Julardžija upoznaju tada Kovačevića o “benefitima” koje će imati ako počne raditi u Apel prometu- bit će prijavljen te će čak imati i zdravstveno osiguranje.

Među “benefitima” nije bila uključena i plata. Kovačević kaže da su mu tada rekli da firma nije u mogućnosti da mu isplaćuje i platu ali bar će imati zdravstveno osiguranje i ići će mu radni staž.

Krajem juna 2016. godine Mustafa Kovačević potpisuje ugovor o radu sa Ekremom Julardžijom direktorom firme Apel promet, koji je ujedno i predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida SBK. U ugovoru o radu Kovačević je zaposlen na radno mjesto  programer za rad na mašini za uvezivanje knjiga i časopisa.

Prvih šest mjeseci ja nikako nisam bio u radnom odnosu. Od početka priča je bila da ja ne trebam raditi, da treba da sjedim kod kuće pošto nema adekvatnog radnog mjesta za mene, kaže Kovačević.

Nekoliko mjeseci prije potpisivanja ugovora iz firme Apel promet  apliciraju za poticaje Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Da bi dobili poticaj u aplikaciji navode da će svojim sredstvima zaposliti jednu osobu sa stopostotnim invaliditetom- Mustafu Kovačevića.

 

Na osnovu zapošljavanja Kovačevića od Fonda za profesionalnu rehbailitaciju dobijaju 40.616 KM poticaja. U aplikaciji navode i kako će novac potrošiti.

IZJAVA O VRAĆANJU PLATE POSLOVNA TAJNA

Krajem novembra 2016. godine  potpisana je Izjava kojom Mustafa Kovačević “izražava spremnost” da se na osnovu poziva rukovodstva firme odrekne dijela plate.

Te izvršim povrat istih na žiro račun ili blagajnu društva, sa ciljem daljeg rasta i razvoja istog…Ukoliko se oglušim na poziv društva i ne uplatim odgovarajući iznos iz svojih plata i naknada spreman sam snositi odgovarajuće posljedice uključujući i sporazumni raskid radnog odnosa”, navedeno je u izjavi.

Izjava o odricanju dijela plate Mustafe Kovačevića

Kovačević tvrdi da potpis na izjavi nije njegov te da on nije potpisao navedenu izjavu. Za vraćanje novca firmi kaže da mu je rekao lično tadašnji direktor Apel prometa Ekrem Julardžija.

– Tu je bio i Ekrem Lubenović sekretar RVI, oni su mi tada dali jedan primjerak uplatnice sa brojem računa Saveza RVI. Rekli su mi da mogu da uplaćujem na taj račun ili da donosim lično u firmu, kaže Kovačević

Od 2017. godine Mustafa Kovačević počeo je primati platu u iznosu od 100 KM.

Tada je plata počela da ide na banku i prva uplata je bila 459 maraka. Ja sam morao firmi da vratim 360 maraka a sebi da ostavim 100 KM, kaže Kovačević.

Primjerak uplatnice

Iznose od 100 KM Kovačević je primao do 2018. godine kada je prebačen da radi u suvenirnici u vlasništvu Apel prometa.

Tada sam primao oko 660 maraka s tim da sam 300 maraka ostavljao sebi a 360 maraka sam vraćao u firmu, kaže Kovačević.

U 2018. godini Kovačević je tužio firmu Apel promet. Bez obzira na tužbu novac je vraćao do februara 2019. godine kada je otišao na bolovanje.

– Kada sam saznao da firma dobija novac za mene od Fonda pokušao sam da pitam direktora Julardžiju zašto prikazuje Fondu da ja imam platu 692 KM ili 460 a meni daju samo 100 KM. Pitao sam zašto su uzimali sredstva od Fonda na moje ime a da ja nisam znao za to. Oni su sve to negirali i tvrdili su čak da su mi to rekli i tada su mi pokazali Izjavu kojom se ja odričem dijela svoje plate. Rekli su mi i da Fond ne daje platu za mene već samo refundira firmi doprinose, kaže Kovačević.

Kovačević tvrdi da on nije jedini radnik koji vraća dio plate firmi.

Koliko sam uspio saznati oko 15 radnika vraća novac firmi, kaže Kovačević.

Bivši direktor Apel prometa i sadašnji član Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Ekrem Julardžija ranije za Žurnal negirao je navode radnika navodeći “da su to sve nebuloze”.

(zurnal.info)

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI