SOA u BiH: Objavljujemo svjedoke i dokaze koje je ignorisalo Tužilaštvo BiH!

Piše: Avdo Avdić

Kada je donosilo Naredbu o neprovođenju istrage u slučaju SOA, Tužilaštvo BiH svjesno je zanemarilo sve dokaze i svjedoke koji inkriminišu hrvatske obavještajce i zvaničnike HDZ-a BiH koji su uključeni u ovu aferu.

Stoga ćemo u ovom tekstu objaviti neke dokaze o umiješanosti SOA-e u vrbovanje bh. državljana, te dokaze o umiješanosti Mije Krešića u slučaj podmetanja terorizma Bosni i Hercegovini. Žurnal nije pravosudna institucija, naši dokazi su novinarski, ali smatramo da ih je Tužilaštvo BiH moralo ozbiljno razmatrati.

No, na početku ćemo razjasniti nekoliko detalja o samom Tužilaštvu BiH.

Tužilaštvo BiH se moralo izuzeti prilikom istrage u ovom slučaju

Zakon o krivičnom postuku Bosne i Hercegovine, član 29, tačka f) propisuje da „sudija ne može vršiti sudijsku dužnost ako postoje okolnosti koje izazivaju razumnu sumnju u njegovu nepristrasnost“. Istim Zakonom o krivičnom postupku, član 34, stav 1, propisano je da „odredbe o izuzeću sudije shodno se primjenjuju i na tužioca“. U Zakon o Tužilaštvu BiH, član 5 stav 1, piše da „glavni tužilac predstavlja Tužilaštvo BiH i rukovodi njegovim radom“.

Glavni tužilac Tužilaštva BiH je Gordana Tadić. U „slučaju SOA“ pominju se Mijo Krešić i Mato Đaković. Prema njihovim izjavama, objavljenim u medijima Faktor, Face TV i Naša TV Mostar, Krešić i Đaković su prvi rođaci glavne tužiteljice Gordane Tadić. Zakon o krivičnom postupku propisuje da tužilac „ne može vršiti dužnst ako postoje okolnosti koje izazivaju razumnu sumnju u njegovu nepristrasnost“. Bliske rodbinske veze, svakako, izazivaju razumnu sumnju u nepristrasnosti.

Povezanost Mije Krešića sa podmetanjem terorizma BiH

Dokaz 1. 

U svojstvu zamjenika ministra sigurnosti BiH Mijo Krešić je, bez znanja tadašnjeg ministra sigurnosti BiH Sadika Ahmetovića, 5. februara 2010. godine, potpisao, te u Ujedinjene nacije uputio dokument sa spiskom 45 navodnih terorističkih organizacija koje djeluju u BiH.

„Tužiteljstvo BiH raspolaže informacijom Grupe za borbu protiv terorizma koja sadrži spisak 45 organizacija za koje postoje operativne informacije da su u mogućoj sprezi sa teroristima i terorističkim aktivnostima na teritoriju BiH“, navedeo je Krešić. (dokument 1)

Dokaz 2.

Mijo Krešić je kao prilog svom dokumentu upućenom Ujedinjenim nacijama priložio krivotvoreni dokument sa zaglavljem Vijeća ministara BiH, te vodenim žigom Republike Srpske u kojem je, između ostalog navedeno, da su sa terorizmom i terorističkim aktivnostima povezani AIR BOSNA, te BBI Banka.

Dokaz 3. 

Zamjenik ministra sigurnosti BiH Mijo Krešić, 8. oktobra 2015. godine, u intervjuu srbijanskoj agenciji Tanjug kazao je da „nije isključeno da u BiH postoje teroristički kampovi“.

Na ove okolnosti zamjenik ministra sigurnosti Mijo Krešić uopće nije saslušan, iako je protiv njega, još 2010. godine, Ministarstvo sigurnosti BiH podnijelo prijavu zbog krivotvorenja dokumenata kojima se Bosni i Hercegovini podmeće terorizam.

Vrbovanje bh. državljana i njihovo proglašavanje teroristima

Dokaz 1. 

Prigovor na rad uposlenika SOA-e dostavljen u tu obavještajnu agenciju 19. 7. 2016. godine., na adresu Savska cesta 39/1. Bh. državljanin E.O., rođen u Zavidovićima, tada privremeno nastanjen u Zagrebu, izvijestio je rukovodstvo SOA-e da ga službenik te Agencije tjerao na saradnju, tjerao na druženje sa selefijama, na odlazak u Gornju Maoču i Bočinju, te konstantno vršio pritisak na njega da se druži sa pripadnicima selefijkog pokreta.

Dokaz 2. 

(Viber poruke službenika SOA-e upućene državljaninu BiH inicijala E.O.)

Bh. državljanin E.O. koji je direktora SOA-e izvijestio o nezakonitom postupanju njihovih uposlenika, posjeduje viber prepiske sa službenikom SOA-e koji se predstavio kao Zvonko, a u kojem mu traži šifre sa pristup njegovom facebook profilu.

Nakon što je odbio izvršavati upute obaveštajaca, MUP Republike Hrvatske je, na prijedlog SOA-e, donio Rješenje broj: 511-19-23/1 PB-58162-UP/ I-3170/1-16 kojim bh državljanina E.O. proglašava „opasnošću po nacionalnu sigurnost Republike Hratske“.

Ovaj svjedok nije saslušan u okviru „predistražnih radnji“ na osnovu kojih je Tužilaštvo BiH donijelo Naredbu o neoprovođenju istrage.

Dokaz 3. 

Bh državljanin H.Č. rođen u Zenici, prema vlastitom priznanju, prošle je godine obavijestio  bh. sigurnosne agencije da su ga hrvatski obavještajci tjerali na saradnju, te da su od njega tražili da prebacuje paket sa oružjem i eksplozivom iz Doboja u Zenicu. Direktor hrvatske Obavještajne službe SOA- Danijel Markić je 21. marta 2019. godine novinarima kazao da su njegovi službenici „razgovarali sa H.Č., te da oni znaju ko je on“.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI