Tužilac Tužilaštva SBK za podizanje optužnice koristio lažnu krivičnu prijavu?

Denis Sijamija, notar iz Bugojna koji je optužen za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja (o čemu je pisao InfoRadar 11. marta ove godine) prijavio je prošlog mjeseca Federalnom tužilaštvu i Uredu disciplinskog tužitelja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Azera Ulemića, tužitelja Tužilaštva Srednjobosanskog kantona za zloupotrebu službenog položaja?!

Ulemić je tužitelj koji je podigao optužnicu protiv Sijamije i njegove kolegice, notarke Jasminke Mahmutbegović (protiv koje je, u međuvremenu, podignuta još jedna optužnica zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja u sticaju sa krivičnim djelom krivotvorenje službene isprave).

Kako se navodi u optužnom aktu, koji je potvrdio Općinski sud u Bugojnu, Sijamija je podstrekao Mahmutbegović na izvršenje navedenog krivičnog djela i to u periodu od početka 2020. do 13. augusta iste godine na području općine Bugojno.

– Sijamija je s umišljajem podstrekao drugoga upućivanjem molbe, ubjeđivanjem i nagovaranjem više puta telefonski i lično da učini krivično djelo tako što je s ciljem da pribavi sebi korist u vidu 1/2 suvlasničkog dijela garaže upisane u ZK ulošku kao vlasništvo Ž. Š. i Lj. N. sa dijelom od po 1/2 iako je znao da je predmetna garaža prodata H. S. i to 16. jula 2003. godine po Ugovoru o kupoprodaji nekretnine Ov. broj 1400/03 Općinskog suda Bugojno od strane uknjiženih vlasnika. Sijamiji je bilo poznato da ugovor nije proveden u zemljišne knjige jer ga je o tome upoznala S. P. nakon čega je on podstrekao notarku Mahmutbegović na izvršenje navedenog krivičnog djela, dio je iz optužnice protiv Sijamije.

On tvrdi da je tužitelj Ulemić ovu optužnicu podigao na osnovu lažne krivične prijave i na osnovu “kopije navodnog kupoprodajnog ugovora od 16. 7. 2003. godine”.

– Radi se o kopiji kupoprodajnog ugovora staroj 21 godinu. Podnosilac krivične prijave dvije godine prije podizanja optužnice je tužitelja Ulemića obavijestio da je upisan u ZK uredu i da nema potraživanja prema meni, tvrdi Sijamija i dodaje da je Federalno tužilaštvo prijavu protiv Ulemića uputilo na dalje postupanje Tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona.

Obavijest Federalnog tužilaštva

S druge strane, Sijamija je, pojašnjava, iz Ureda disciplinskog tužitelja VSTV-a obaviješten da njegov dopis “Ured neće razmatrati kao pritužbu”.

Naime, u skladu sa odredbama Zakona o VSTV BiH, nije u nadležnosti Ureda da
razmatra sudske i tuzilačke odluke u pogledu činjenicnog stanja.
Također, članom 87. stav 1. Zakona o Vijeću, propisano je da sudija ili tužilac ne
odgovara za mišljenje koje daje ili za odluke koje donese u okviru svojih službenih
dužnosti.

– Dakle, član 87. Zakona o Vijeću propisuje funkcionalni imunitet nosilaca pravosudnih funkcija u krivičnom i parničnom postupku i to u odnosu na mišljenje koje daju ili odluke koju donese u okviru svoje službene dužnosti, a što predstavlja jednu od garancija njihove nezavisnosti. Zakonodavac je dao imunitet svim nosiocima pravosudnih funkcija u svakom predmetu u kojem postupaju, bez bilo kakve mogućnosti da Vijeće ili Ured disciplinskog tužioca, odlukom, odobrenjem ili stavom utiču na primjenu ovog instituta u praksi, stoji u odgovoru UDT-a upućenom notaru iz Bugojna.

Sijamija je optužen za zloupotrebu položaja

– Iako sam im dostavio sve dokaze, oni su donijeli odluku da se disciplinski postupak protiv Ulemića neće voditi, kaže Sijamija koji smatra da za tu odluku UDT nema zakonskog utemeljenja.

Original ugovora, tvrdi notar iz Bugojna, ne postoji.

– Tužitelj Ulemić nikada nije dokazao da postoji originalan ugovor. Tereti me da sam koristio službeni položaj notara da sebi pribavim protupravnu imovinsku korist na garaži, dok sam ja bio upisan na 1/2 garaže samo jedan dan (31.8.2020.- 02.9.2020.godine) kada sam izbrisan nezakonito. Podnosilac krivične prijave H. S. je istovremeno bio pokrenuo protiv mene parnicu, a dvije godine prije ove optužnice obavijestio je Općinski sud Bugojno da povlači tužbu, da je upisan 1/1 i da nema prema meni potraživanja. To je nebitno za tužitelja Ulemića. Za dokazivanje navodnog mog podstrekavanja prodavateljice S. P. koristi našu privatnu prepisku koja nije predmet posebnih istražnih radnji iako mu je predočeno da je ista kod notarke Mahmutbegović sačinila protuzakoniti ugovor gdje je imala punomoć od tetke za prodaju po katastru a ona sebi kao punomoćnica daruje spornu garažu po gruntu. Potom dolazi u Bugojno pravi sa mnom ugovor o prodaji garaže i stana, daje potvrdu o prijemu novca za garažu i stan, a prije toga je uknjižila garažu u UK uredu Općinskog suda u Bugojnu, tvrdi Sijamija i dodaje da postoji i presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku da se svi upisi na garažu ponište i suvlasnički dio N. N. Lj. vrati na njeno ime. Sijamija ističe da umjesto toga referentica knjiži ponovno njen dio na H. S. što je za tužitelja Ulemića, nebitno.

U Tužilaštvu SBK su nam kazali da “prema Kodeksu tužilačke etike, tužilac ne daje bilo kakve komentare u javnosti ili privatno, kako u vezi predmeta u kojem postupa ili u kojem bi mogao postupati, tako ni u predmetima drugog tužioca, a koji bi opravdano mogao izazvati sumnju u njegovu nepristrasnost ili bi mogao predstavljati neprimjeren uticaj”.

– Shodno navedenom, ispred ovog Tužilaštva dostavljamo informacije koje se nalaze pod kontrolom ovog organa, a komentar tužioca Azera Ulemić će izostati u skladu sa Kodeksom tužilačke etike, rečeno je InfoRadaru u Tužilaštvu SBK.

Ulemića je, podsjetimo, Ured disciplinskog tužitelja kaznio 2017. i 2021. godine smanjenjem plaće i to jer je “kasnio sa donošenjem i pisanjem presuda i slanjem predmeta Kantonalnom sudu”, kao i jer je “kasnio sa izradom presude i iskazao predmet završenim iako u to vrijeme nije izradio presudu“.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI