TUŽILAŠTVO SBK MORA DONIJETI NOVU ODLUKU: Hoće li (i)ko odgovarati za neplaćanje koncesija milionske vrijednosti?

- Rješenjem je Uredu glavnog kantonalnog tužioca KT SBK naloženo da krivični predmet vrati u odgovarajuću fazu postupka, te je ukazano na određene radnje koje postupajući tužilac treba preduzeti u cilju potpunog utvrđivanja okolnosti i činjenica za donošenje pravilne i zakonite odluke u odnosu na prijavljena i / ili druga odgovorna lica, pojasnili su u Federalnom tužilaštvu.

Federalno tužilaštvo je prošlog mjeseca poništilo odluku Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona (SBK) da ne sprovodi istragu protiv odgovornih lica iz Vlade SBK za neplaćanje koncesionih naknada vrijednih preko 1,7 miliona KM, te je predmet vratilo na novo odlučivanje, potvrđeno je InfoRadaru u Federalnom tužilaštvu.

– Rješenjem je Uredu glavnog kantonalnog tužioca KT SBK naloženo da krivični predmet
vrati u odgovarajuću fazu postupka, te je ukazano na određene radnje koje postupajući
tužilac treba preduzeti u cilju potpunog utvrđivanja okolnosti i činjenica za donošenje
pravilne i zakonite odluke u odnosu na prijavljena i / ili druga odgovorna lica, pojasnili su u Federalnom tužilaštvu.

Federalno tužilaštvo uvažilo žalbu Transparency International-a u BiH

Tužilaštvo SBK je, u naredna dva mjeseca dužno obavijestiti Tužilaštvo FBiH, o tome šta su uradili.

– Međutim, to ne znači da je konačnu odluku, po predmetnoj prijavi, KT SBK dužno donijeti u tom roku, nego preduzimanjem svih radnji na koje je ukazano donesenim Rješenjem i eventualno drugih radnji, koje nakon toga ocijeni potrebnim u cilju nedvojbenog utvrđivanja svih odlučnih činjenica, vodeći računa i o efikasnom postupanju po prijavi, pojašnjavaju u Tužilaštvu FBiH.

Rješenje Federalnog tužilaštva je uslijedilo nakon pritužbe Transparency International-a u BiH koji je ovaj slučaj prijavio prije dvije godine, ali su postupajući tužilac, a zatim i glavni tužilac SBK, odlučili da ne sprovode istragu protiv odgovornih osoba u kantonalnoj Vladi, a koji su propustili da pokrenu postupke prinudne naplate. TI BiH je u prijavi ukazao da veliki broj koncesionara u ovom kantonu nije plaćao obaveze, da su neki u međuvremenu i ugašeni a Ministarstvo privrede SBK nije raskidalo ugovore, dok Ministarstvo finansija nije pokretalo procedure prinudne naplate putem aktiviranja mjenica. Od zaprimanja zahtjeva do blokade računa pojedinih koncesionara prolazilo je i po devet mjeseci, čime je koncesionarima omogućavano da izbjegnu plaćanje obaveza, zbog čega je nastala značajna šteta po budžete kantona i opština.

– Za nas je odluka Federalnog tužilaštva izuzetno značajna jer nismo često imali situaciju da se po našim prijavama reaguje na ovaj način, odnosno da se poništavaju odluke kantonalnih tužilaštava, kaže Srđan Traljić iz Transparency Internationala u BiH.

Tužilaštvo SBK, smatra on, nije ulazilo u suštinu problema i nije preduzelo sve radnje da utvrdi okolnosti koje su dovele do nastanka značajnih dugova za koncesije.

Traljić: Tražili smo da se utvrdi odgovornost za napravljene propuste

– Istraga, dakle nije otvorena. Tražili smo da se utvrdi odgovornost za propuste jer se nisu raskidali ugovori sa spornim koncesionarima koji nisu plaćali obaveze, nisu pokretane procedure prinudne naplate ili nisu pokretane na vrijeme, tužbe su kasno podnošene zbog čega je dio dugovanja zastario, kaže Traljić i dodaje da je u jednom slučaju zbog neblagovremenog podnošenja tužbe protiv jednog koncesionara zastario dug od 59.339,74 KM i to zbog toga jer je tužba podnesena tri godine nakon dospijeća zadnjeg potraživanja.

Na potrebu da nadležni organi ispitaju postupanja odgovornih u ovom slučaju ukazao je i Ured za reviziju FBiH koji je u izvještaju naveo da su “odgovorne osobe za navedeno nepostupanje dale usmeno pojašnjenje da je za raskidanje ugovora potrebno dobiti saglasnost Vlade Kantona, ali nije prezentovana dokumentacija koja potvrđuje da je Ministarstvo saglasnost i tražilo”.

Ured za reviziju institucija u FBiH je još prije nekoliko godina dao mišljenje da Vlada
FBiH, kao i Vlade kantona ovom pitanju trebaju posvetiti pažnju što je prije moguće.

Uprkos svemu, Kantonalno tužilaštvo SBK odbilo je sprovoditi istragu. Na naša pitanja da li su odgovorne osobe (koje su u predmetnom periodu bile u Vladi SBK), ispitane i kada, da li je i koliko svjedoka saslušano prije nego je uslijedila odluka o neprovođenju istrage, te da li su i koje provjere obavljene, u Tužilaštvu SBK nam je rečeno da je “nakon prikupljene materijalne dokumentacije i preduzetih drugih zakonom predviđenih mjera i radnji, donesena naredba o neprovođenju istrage”.

– Obzirom da je Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine uvažilo pritužbu, postupa se po uputama istog, te će se po preduzimanju svih zakonom predviđenih mjera i radnji donijeti tužilačka odluka, pojasnila je za InfoRadar Ernesa Beganović iz Tužilaštva SBK.

Odluka Tužilaštva SBK o neprovođenju istrage je poništena

U TI BiH napominju da Tužilaštvo SBK ima jako malo procesuiranih slučajeva korupcije.

– Kada uporedite broj podignutih optužnica, broj presuda za korupciju i to posebno za visoku korupciju vidjećete da je ovo tužilaštvo jedno od onih koji najmanje procesuiraju krivična djela korupcije. Zbog toga je ovaj slučaj, gdje je nastala značajna šteta po budžet kantona i lokalnih zajednica, po našem mišljenju izuzetno važan za ovaj kanton i nadamo se da će se ispitati okolnosti zbog kojih se sve ovo dogodilo, dodaju u TI.

Podaci TI BiH o rezultatima istraga Tužilaštva SBK

– Naravno, loša naplata koncesionih naknada problem je cijele BiH. Zbog nedostupnosti podataka ova pojava nije u prethodnom periodu bila predmet interesovanja ni javnosti niti se o njoj raspravljalo u zakonodavnim tijelima zbog čega imamo ogroman prostor za zloupotrebe. Mi smo izradili registar koncesija gdje smo prikupili dio ovih podataka kako bi se mogli pratiti trendovi jer je to prvi korak u prevenciji korupcije, pojašnjava naš sagovornik iz TI BiH.

Dio iz Registra koncesija koji je izradio TI BiH

Udio korupcije u procesu dodjela koncesija je pitanje koje ima značajan uticaj na raspolaganje prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini te je, ističu u TI, svrha registra da pruži informacije o pravnom okviru, dozvolama, naknadama, koncesionarima i budžetskim prihodima ostvarenih od koncesija Bosni i Hercegovini. Javnosti ali i nadležnim organima su stavljeni u uvid podaci o koncesionarima, uplatama koncesionih naknada, dugovima koje nastaju po ovom osnovu i prihodima koje svi nivoi vlasti ostvaruju.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI