U policiji RS-a zaposleno 93 posto Srba, a samo jedan posto Hrvata i pet posto Bošnjaka

Prema podacima koje je Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH dostavila Direkcija za koordinaciju policijskih tijela od 05.12.2017. godine, u ovoj instituciji na dan 30.09.2017. godine bilo je ukupno 817 zaposlenih. Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ovoj direkciji nisu popunjena 24 radna mjesta (državni službenici).

U Direkciji za koordinaciju policijskih tijela zaposlena su 442 Bošnjaka, 256 Srba, 112 Hrvata i sedam pripadnika Ostalih. Na rukovodećim pozicijama nalaze se dva Bošnjaka, dva Hrvata i jedan Srbin. Spolna struktura zaposlenih 30. septembar 2017. godine bila je 721 muškarac i 96 žena.

U Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine istog dana bilo je ukupno 2.099 zaposlenih. Prema trenutnoj sistematizaciji radnih mjesta u Graničnoj policiji BiH nije popunjeno 100 radnih mjesta i to 93 policijska službenika i sedam državnih službenika.

Podaci govore da je u Graničnoj policiji BiH zaposleno 868 Bošnjaka, 698 Srba, 486 Hrvata i 47 Ostalih. Na rukovodećim pozicijama nalazi se sedam Bošnjaka, četiri Srbina i tri Hrvata. Spolna struktura zaposlenih 30. septembra 2017. godine bila je 1. 826 muškaraca i 273 žene.

Aktom Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja Ombudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine obaviješteni su da je 30.09.2017. godine u ovoj Agenciji bilo 26 zaposlenih, od toga 17 državnih službenika, osam zaposlenika i jedna imenovana osoba. U ovoj agenciji nisu pupunjena radna mjesta 22 državna službenika.

Najveći broj zaposlenih dolazi iz reda Srba (12), zatim Bošnjaka (devet), Hrvata (četiri) i jedan Ostali. Na rukovodećim pozicijama nalaze se tri Srbina i dva Bošnjaka. Ombudsmeni navode da je spolna struktura 30. septembra 2017. godine iznosila 13 muškaraca i 13 žena.

U Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova zaposlene su 43 osobe dok je sistematizovano 65 radnih mjesta. To u prijevodu znači da nisu popunjena radna mjesta 15 državnih službenika i sedam namještenika.

Nacionalna struktura zaposlenih u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova iznosi 15 Bošnjaka, 14 Hrvata, 10 Srba i četiri pripadnika Ostalih. Što se tiče rukovodećih pozicija, na njima se nalaze po jedan Bošnjak, Srbin i Hrvat. Spolna struktura zaposlenih 30. septembar 2017. godine bila je 18 žena i 25 muškaraca.

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH uradila je izvještaj i o uposlenima u Agenciji za policijsku podršku BiH u kojoj su 30. septembra 2017. godine bile zaposlene 33 osobe. Ovoj agenciji nedostaje 13 državnih službenika čija su radna mjesta predviđena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Od 33 zaposlene osobe, 20 osoba izjasnilo se kao pripadnici bošnjačkog naroda, osmero kao pripadnici srpskog naroda, šestero kao pripadnici hrvatskog naroda, a jedno kao pripadnik Ostalih. Na rukovodećim pozicijama nalaze se dva Bošnjaka i po jedan Srbin i Hrvat. Spolna struktura zaposlenih 30. septembra 2017. godine bila je 17 muškaraca i 18 žena.

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) je aktom od 02.11.2017. godine Ombudsmenima za ljudska prava Bosne i Hercegovine dostavila informaciju da je u ovoj Agenciji zaposleno ukupno 686 osoba.

SIPA-i nedostaje 150 radnika s obzirom na to da je sistematizacijom predviđeno još 115 radnih mjesta za policijske službenike i 35 radnih mjesta za državne službenike. Iz SIPA-e su naveli kako se na rukovodećim pozicijama nalaze 23 Srbina, 18 Bošnjaka i 11 Hrvata. Spolna struktura zaposlenih 30. septembra 2017. godine iznosila je 503 muškarca i 183 žene.

U Službi za poslove sa strancima, zaključeno s 30. septembrom 2017. godine bilo je zaposleno 230 osoba među kojima su i tri imenovana službenika. Ovoj upravnoj organizaciji nedostaje 47 državnih službenika s obzirom na to da Služba za poslove sa strancima ima sistematizovano 310 radnih mjesta.

Najveći broj zaposlenih dolazi iz reda Bošnjaka (94), zatim Srba (88), Hrvata (44) i u konačnici iz reda Ostalih (četiri). Na rukovodećim pozicijama nalaze se po dva Srbina, Bošnjaka i Hrvata. Spolna struktura zaposlenih 30. septembra 2017. godine bilaje 150 muškaraca i 80 žena.

Izvještajem je obuhvaćena i Agenciji za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) u kojoj je 30. septembra 2017. godine bilo zaposleno 146 osoba. Sistematizacijom je predviđeno da ova agencija ima ukupno 238 uposlenih što znači da u IDDEEA-i nedostaju još 51 državni službenik i 41 namještenik.

U IDDEEA-i je zaposlen najveći broj Srba (60), a slijede ih Bošnjaci (51), Hrvati (21), Ostali (12) i dva zaposlenika koji pripadaju nacionalnim manjinama u BiH. Na čelnim pozicijama nalaze se dva Bošnjaka, dva Hrvata, jedan Srbin i jedan pripadnik Ostalih. Spolna struktura zaposlenih 30. septembra 2017. godine bila je 92 muškarca i 54 žene.

Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost krajem septembra prošle godine imala je 19 uposlenika i to 15 državnih službenika i četiri namještenika dok nisu popunjena radna mjesta 11 državnih sčužbenika (sistematizovana 34 radna mjesta).

U ovoj agenciji zaposleno je devet Bošnjaka, šest Srba i četiri Hrvata, a na rukovodećim pozicijama nalaze se dvojica Bošnjaka i po jedan Srbin i Hrvat. Spolna struktura zaposlenih na kraju septembra prošle godine bila je 13 muškaraca i šest žena.

Obavještajno-sigurnosna agencija (OSA) BiH informisala je ombudsmene da Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine nosi oznaku tajnosti “Povjerljivo” zbog čega su za potrebe izvještaja dostavili procentualnu nacionalnu strukturu.

Uprkos čestim optužbama vlasti iz bosanskohercegovačkog entiteta RS kako OSA radi samo u interesu bošnjačkog naroda, zvanični podaci govore da je u ovoj državnoj agenciji zaposlen i velik broj pripadnika srpskog i hrvatskog naroda.

Naime, u OSA-i je 30. septembra 2017. godine bilo zaposleno 45,68 posto Bošnjaka, 32,28 posto Srba, 19,88 posto Hrvata i 1,73 posto Ostalih. Na rukovodećim pozicijama nalazi se 49,32 posto Bošnjaka, 26,02 posto Srba i 24,66 posto Hrvata. Spolna struktura zaposlenih krajem septembra 2017. godine iznosila je 73, 62 posto muškaraca i 26, 38 posto žena.

Što se tiče entiteta Federacija BiH, u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova BiH na dan 30. septembar 2017. godine bilo je zaposleno 140 osoba od 226 sistematizovanih radnih mjesta. Ministarstvu unutrašnjih poslova FBiH nedostaje 60 državnih službenika.

Podaci koje je dostavila ova upravna organizacija govore da je u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova zaposleno 115 Bošnjaka, 13 Hrvata, devet Srba i tri pripadnika Ostalih. Na rukovodećim pozicijama nalaze se samo dva Bošnjaka. Spolna struktura zaposlenih 30. septembra 2017. godine bila je 56 muškarca i 84 žene.

U Federalnoj upravi policije (FUP) krajem septembra prošle godine radilo je 709 osoba. Pravilnikom u unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđena su 1.039 radna mjesta, odnosno 755 policijskih službenika, 86 državnih službenika i 198 namještenika. FUP-u nedostaju 44 državna službenika.

Najveći broj uposlenih u federalnom policijskom organu dolazi iz reda bošnjačkog naroda (492), zatim iz reda hrvatskog naroda (127), iz reda srpskog naroda (62), iz reda Ostalih (27) i jedan pripadnik nacionalne manjine. Što se tiče rukovodećih pozicija, na njima se nalazi devet Bošnjaka, četiri Hrvata i jedan Srbin. Spolna struktura zaposlenih krajem septembra prošle godine bila je 577 muškaraca i 132 žene.

U Sudskoj policiji Federacije BiH popunjena su skoro sva sistematizovana radna mjesta. Od sistematizovanih 550 radnih mjesta popunjeno je 504, a Sudska policija FBiH navela je da joj nedostaju četiri policijska službenika.

Većinu zaposlenih čine Bošnjaci (302), a slijede ih Hrvati (127), Srbi (70) i Ostali (pet). Na rukovodećim pozcijama nalazi se 41 Bošnjak, 21 Hrvat, šest Srba i dva pripadnika Ostalih. Spolna struktura zaposlenih 30. septembra 2017. godine bila je 448 muškaraca i 56 žena.

U bosanskohercegovačkom entitetu Republika Srpska, odnosno u Ministarstvu unutrašnjih poslova RS-a sistematizovano je ukupno 7.158 radnih mjesta od čega policijskih službenika 5. 745 (popunjeno 5.425), državni službenici 979 (popunjeno 1.034) i namještenici 434 (popunjeno 461), što ukupno iznosi 6.920 popunjenih radnih mjesta.

U MUP-u RS-a zaposleno je 6.444 Srba, 356 Bošnjaka, 70 Hrvata, 33 pripadnika Ostalih i 17 osoba koje pripadaju nacionalnim manjinama. Na rukovodećim pozicijama nalazi se 584 Srba, 18 Bošnjaka, četiri Hrvata i sedam pripadnika Ostalih. Spolna struktura zaposlenih 30. septembra 2017. godine bila je 1.571 žena i 5.349 muškaraca.

Slična nacionalna struktura je u Sudskoj policiji RS-a u kojoj je krajem septembra 2017. godine bilo zaposleno 219 osoba. Iz ove institucije naveli su da im nedostaje jedan policijskih službenika te da je sistematizacijom predviđeno 255 radnih mjesta.

U Sudskoj policiji RS-a radi 205 Srba, sedam Bošnjaka, četiri Hrvata, jedan pripadnik Ostalih i dva pripadnika nacionalne manjine. Na rukovodećim pozicijama nema ni Bošnjaka, ni Hrvata, ni Srba, a ni nacionalnih manjina s obzirom na to da se na rukovodećim pozicijama nalazi samo 18 pripadnika srpskog naroda.

Izvor: Klix

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI