JAVNI DUG

Ukupni javni dug BiH u 2022. godini iznosi 29.17% BDP

Ukupni javni dug Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2022. godine iznosio je 13.008.290.000 KM, od čega vanjski dug 9.802.119.150 KM, a unutrašnji dug 3.206.170.000 KM.

U ukupnom javnom dugu Federacija Bosne i Hercegovine (FBiH) učestvuje sa 50.16%, Republika Srpska (RS) sa 48.86%, Distrikt Brčko sa 0.37%, a institucije Bosne i Hercegovine sa 0.61%.

Javni dug u 2022. godini bio je u vrijednosti 29.17% bruto društvenog proizvoda (BDP), vanjski dug 21.98% BDP-a, a unutrašnji dug 7.19% BDP-a.

Ministarstvo finasija i trezora Bosne i Hercegovine predvidjelo je servis vanjskog državnog duga u 2023. godini u iznosu 1.607.420.000 KM.

Servisiranje obaveza vanjskog državnog duga u 2023. godini iznosiće 1.186.630.000 KM, obaveza vanjskog duga entiteta 410.730.000 KM, obaveza vanjskog duga jedinica lokalne samouprave 4.830.000 KM, a servisiranje obaveza vanjskog duga javnog preduzeća 5.230.000 KM.

Razmatranje Informacije o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2022. čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine tema je 6. sjednice Komisije za finasnije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koja će biti održana 6. juna 2023. godine.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI