UZALUDNE PRESUDE I AKADEMSKI PRINCIPI: Rektor i dalje štiti nezakonito imenovanje Predraga Ćeranića

Prema riječima sagovornika Žurnala, Ćeranić se ponaša kao da rukovodi seoskom zadrugom ili malim staničnim odjeljenjem policije i to u maniru pravog diktatora. Nastavno osoblje zatražilo je nakon presude Okružnog suda u Banjaluci zatražilo hitnu sjednicu Naučno nastavnog vijeća FBN-a, ali Ćeranić odbija da je zakaže, jer zna da bi na njoj bio smijenjen.

Piše: Ljiljana Kovačević (Žurnal)

Predrag Ćeranić je još 2016. godine nezakonito izabran za nastavnika na banjalučkom Fakultetu bezbjednosnih nauka (FBN), kao što je nelegalno imenovan za dekana ove visokoškolske institucije, o čemu je Žurnal objavio niz tekstova.

Cijeli slučaj zapečatila je presuda Okružnog suda u Banjaluci iz maja prošle godine, prema kojoj je Senat Univerziteta u Banjaluci (UNIBL) morao da poništi nezakonito raspisan konkurs, na kojem je u novembru 2016. godine Ćeranić izabran u naučno-nastavno zvanje docenta, a potom, takođe mimo zakona, imenovan za dekana FBN-a.

Senat UNIBL i rektor Radoslav Gajanin osmu godinu, ne samo da tolerišu Ćeranićev nezakonit izbor za nastavnika, a potom i dekana FBN, već odbijaju da izvrše pravosnažnu sudsku presudu, kojom su mu oduzeta naučna zvanja docenta i vanrednog profesora.

U međuvremenu, Ćeranić je ostao i bez podrške kolega i nekadašnjih najbližih saradnika sa FBN-a, jer su ostavke podnijeli prodekani dr Velibor Lalić, dr Žana Vrućinić i šef master studija dr Dragana Vasiljević. Umjesto da se povuče i podnese ostavku, Ćeranić, kako tvrde izvori Žurnala sa FBN-a, prijeti profesorima koji su mu otkazali poslušnost otkazima, a na njegovom udaru se našlo i vannastavno osoblje, koje je izloženo ozbiljnom mobingu.

Prema riječima sagovornika Žurnala, Ćeranić se ponaša kao da rukovodi seoskom zadrugom ili malim staničnim odjeljenjem policije i to u maniru pravog diktatora.

Nastavno osoblje zatražilo je nakon presude Okružnog suda u Banjaluci hitnu sjednicu Naučno nastavnog vijeća FBN-a, ali Ćeranić odbija da je zakaže, jer zna da bi na njoj bio smijenjen.

Diplomirani pravnici unutrašnjih poslova, kako je sebe naslovila grupa koja insistira da se saga „Ćeranić“ institucionalno okonča, uputili su 12. januara pismo Odboru za bezbjednost Narodne skupštine RS, u kojem zahtjevaju da sprovede istragu i izvrši parlamentarni nadzor u skladu sa Zakonom o parlamentarnom nadzoru sektora bezbjednosti u Republici Srpskoj. Uz to, zahtjevaju da se u slučaj „Ćeranić“ uključi Republički inspektorat i resorno ministarstvo. Od rektora UNIBL Gajanina traže da, kada to Ćeranić odbija, on sazove sjednicu Naučno-nastavnog vijeća FBN-a i da profesori demokratskim glasanjem izaberu legalno rukovodstvo, u skladu sa Zakonom i statutom Univerziteta i FBN-a.

Među onima koji traže smjenu Ćeranića su i prof.dr Duško Vejnović, redovni profesor, predsjednik naučno-istraživačke organizacije „Evropski defendologija centar“, kao i prof.dr Dragomir Jovičić, vanredni profesor, bivši ministar unutrašnjih poslova i bivši vlasnik privatnog Fakulteta za bezbjednost i zaštitu.

Rektor Gajanin tihuje u vezi sa zahtjevom da sazove sjednicu Naučno-nastavnog vijeća FBN-a, a malo je vjerovatno da će učiniti takav korak, s obzirom da je odbacio presudu banjalučkog Okružnog suda, kojom su, de facto, Ćeraniću oduzeta i zvanja docenta i pozicija dekana tog fakulteta.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI