Vasić i ‘Zvornikputevi’ oslobođeni optužbe za poresku utaju

Sud Bosne i Hercegovine, pretresno vijeće Odjela II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivičnog odjeljenja, nakon okončanog glavnog pretresa, donijelo je presudu kojom je optuženi Jelenko Vasić oslobođen optužbe.

Vasić je oslobođen optužbe za produženo krivično djelo poreske utaje ili prevare obzirom da nije dokazano da je optuženi učinio krivično djelo za koje je optužen. Takođe, i optuženo pravno lice “Zvornikputevi“ a.d. Zvornik oslobođeno je optužbe za produženo krivično djelo poreske utaje ili prevare.

Optuženi su oslobođeni optužbe da su Jelenko Vasić, kao odgovorno lice-direktor u pravnom licu „Zvornikputevi“ a.d. Zvornik, izbjegao platiti davanja propisana poreskim zakonodavstvom BiH pružanjem lažnih podataka o činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje iznosa obaveza,  pri čemu je stekao protivpravnu imovinsku korist od 208.296,00 KM,  a pravno lice „Zvornikputevi“ a.d. Zvornik da je raspolagalo protivpravno ostvarenom imovinskom koristi koju je uime, za račun i u korist iste ostvario Vasić u svojstvu direktora odgovornog lica.

Optuženi su u cjelosti oslobođeni naknade troškova krivičnog postupka, te isti padaju na teret budžetskih sredstava, saopšteno je iz Suda BiH.

(Agencije, Nezavisne)

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI