BANJALUKA –  Vlada Republike Srpske dozvolila je da se direktorima javnih službi, koje imaju manje od 100 zaposlenih, nezakonito isplaćuje plata.

Naime, Zakon o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske u članu 9. definiše da se rukovodioci javnih službi, odnosno Fonda PIO RS, Fonda zdravstvenog osiguranja RS, Zavoda za zapošljavanje RS, Fonda za dječiju zaštitu, Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida RS, javnih ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač RS, „Voda Srpske“, javnih ustanova i fondova čiji je osnivač RS, razvrstavaju u dvije platne grupe.

U prvoj platnoj grupi su: direktor ustanove koja ima više od 500 zaposlenih i direktor ustanove koja ima od 100 do 500 zaposlenih.

U drugoj platnoj grupi su: zamjenik direktora ustanove koja ima više od 500 zaposlenih, zamjenik direktora ustanove koja ima od 100 do 500 zaposlenih i zamjenik direktora ustanove koja ima do 100 zaposlenih.

Ovaj zakon stupio je na snagu 1. avgusta 2018. godine.

Zakonom nije definisan koeficijent koji treba da se primjenjuje za direktora ustanove koja ima manje od 100 zaposlenih, a u Sindikatu uprave RS tvrde da zbog toga nema pravnog osnova da se isplaćuje plata direktorima Javnog fonda za dječiju zaštitu RS i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida. Pored pomenuta dva fonda, nezakonita je i isplata plata u domovima penzionera čiji je osnivač Vlada, a koji imaju manje od 100 zaposlenih.

Da se plata ne isplaćuje u skladu sa važećim Zakonom utvrdila je i Glavna služba za reviziju javnog sektora RS kontrolišući poslovanje Fonda za dječiju zaštitu.

„Zakonom  o  platama  u  javnim  službama, između  ostalog, definisan je platni koeficijent za direktore u javnim ustanovama koje imaju više od 100 zaposlenih. S obzirom da Fond ima manji broj zaposlenih od 100, članom osam Pravilnika o platama, naknadama plata i drugim isplatama zaposlenih u JU Javni fond za dječiju zaštitu, definisan je koeficijent za obračun plate direktora, pozivajući se na naprijed navedeni zakon, a kojim nije definisan platni koeficijent za direktore ustanova koje imaju do 100 zaposlenih“, konstatovali su revizori.

Direktor Javnog fonda za dječiju zaštitu RS Nedeljko Jović rekao je da je Glavna služba za reviziju dala pozitivno mišljenje za poslovanje Fonda.

“Skrenuta je pažnja na akt u vezi sa platama. Kada revizor skrene pažnju, to znači da rukovodstvo Fonda nije moglo da utiče na to, nego to zavisi od drugih organa. Mi ne donosimo zakon, ako ima propusta u zakonu, neka se Sindikat obrati Vladi i Narodnoj skupštini. Mi smo tražili pisano tumačenje od Ministarstva finansija i dobili da se plata obračunava kao i ranije, da se ništa ne mijenja. Imamo validne dokaze o svemu tome. Moja plata je bila 1.900 KM, a kada je bilo povećanje za sve, povećana je na 1.930 KM po formuli koju je propisalo Ministarstvo finansija. Plata nije obračunata ni u kakvom većem iznosu, nego što je ranije bila”, kazao je Jović.

Predsjednik Sindikata uprave RS Božo Marić kaže da je stupanjem na snagu aktuelnog Zakona prestao da važi prethodni zakon na osnovu kojeg su u Fondu donosili Pravilnik.

„Nadležnost upravnih odbora fondova je jasno propisana, da moraju da prate zakonske procedure i sve što je propisano Zakonom. Zakon o zaposlenim u javnim službama jasno je definisao da se zaposlenima ne mogu isplaćivati druga davanja osim onih definisanih Zakonom o platama zaposlenih u javnim službama“, rekao je Marić.

U Vladu Srpske CAPITAL je uputio pitanje na osnovu kojih akata se direktorima javnih službi koje imaju manje od 100 zaposlenih isplaćuje plata, ko je odgovoran za kršenje propisa i kako je moguće da se više od godinu dana ne izvrše izmjene i dopune Zakona o platama u javnim službama u kojem je izostavljen platni koeficijent za pomenute direktore. Do objave ovog teksta, nismo dobili odgovor iz Vlade.

CAPITAL: Svjetlana Šurlan

 

OSTAVITI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Unesite Vaše ime