Za pola godine oduzeto čak 15.480 vozačkih dozvola

Broj oduzetih vozačkih dozvola u prvih šest mjeseci ove godine gotovo je trostruko veći od broja oduzetih dozvola za isti period 2016. godine.

“U prvih šest mjeseci 2018. godine oduzeto je 15.480 vozačkih dozvola, dok je u istom periodu 2017. godine oduzeta 8.901 dozvola, a 5.954 vozačke dozvole su oduzete u prvih šest mjeseci 2016. godine”, istakli su u MUP-u RS.

Naglasili su za “Nezavisne” da je broj oduzetih vozačkih dozvola povećan zbog povećanja broja dostavljenih prekršajnih naloga od strane policijskih stanica za obradu prekršaja na području BiH, a u cilju izvršenja zaštitnih mjera zabrane upravljanja vozilom.

Ovo, prema njihovim riječima, podrazumijeva da ukoliko je neko izvadio vozačku dozvolu na području RS, a prekršaj napravio na području FBiH, prekršajni nalog stiže u RS, što, ističu, ranije nije bio slučaj.

Naglasili su da je broj oduzetih vozačkih dozvola povećan i zbog pooštravanja određenih kriterijuma.

“Povećan je broj oduzimanja dozvola vozačima kojima je u roku jedne godine, zbog učinjenih prekršaja, određeno najmanje sedam kaznenih bodova, na osnovu pravosnažnih konačnih i izvršnih prekršajnih naloga, odnosno pravosnažnih sudskih rješenja”, ističu u MUP-u i dodaju da su to vozači koji se nisu odazvali na predavanja ili koji prilikom podnošenja prijave nisu podnijeli dokaz o plaćenim troškovima za prisustvo na predavanjima, koja proizlaze iz nepoštivnja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa.

Milija Radović, direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja RS, kazao je za “Nezavisne” da je uglavnom prekoračena brzina glavni razlog oduzimanja vozačke dozvole.

“Sasvim je sigurno da je manji broj poginulih i teško povrijeđenih u 2017. godini indirektno rezultat povećanog broja vozača s izrečenom mjerom zabrane upravljanja vozilom”, pojasnio je Radović.

On je dodao da je izmjenama zakona predviđeno da se za svako prekoračenje brzine preko 20 km/h od dozvoljene brzine kretanja kažnjava, osim novčane kazne, kaznom zabrane upravljanja vozilom u trajanju od 30 dana.

“Mislim da je ta mjera najviše doprinijela povećanom broju oduzetih vozačkih dozvola, a to se, naravno, pozitivno odrazilo i na smanjenje broja poginulih, jer ako smanjite prosječnu brzinu kretanja za pet odsto, smanjićete broj poginulih za 30 odsto”, pojašnjava Radović.

U MUP-u su istakli da je, osim prethodno navedenih, Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH regulisano da licu koje prvi put stekne pravo upravljanja vozilom kategorije B, a koje u toku dvije godine od dana sticanja prava upravljanja vozilom sakupi četiri kaznena boda, nadležni organ za izdavanje vozačke dozvole oduzme i poništi dozvolu, čime on, kako ističu, gubi pravo upravljanja vozilom.

Kazali su da, prema istom zakonu, ako je vozaču ili instruktoru vožnje izrečena mjera bezbjednosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom, organ koji vozača vodi u evidenciji oduzeće mu dozvolu i držaće je kod sebe dok zabrana traje.

“Ovlašteno lice će na licu mjesta privremeno oduzeti vozačku dozvolu i isključiti iz saobraćaja vozača kojeg zatekne da upravlja vozilom, ili pokušava da upravlja, ako je očigledno da je vozač u takvom psiho-fizičkom stanju da nije sposoban da bezbjedno upravlja vozilom”, navode u MUP-u.

Takođe su dodali da će ovlašteno lice oduzeti vozačku dozvolu i vozaču za kojeg se utvrdi da u organizmu ima alkohol ili da pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola.

“Vozačku će ovlašteno lice oduzeti i instruktoru vožnje kojeg zatekne da osposobljava kandidata za vozača pod dejstvom alkohola”, naglasili su u MUP-u.

Ističu da će, ukoliko se vozač nakon prijema poziva da dostavi vozačku dozvolu radi izvršenja zabrane upravljanja vozilom ne odazove pozivu, nadležni organ donijeti zaključak o prinudnom oduzimanju vozačke dozvole.

U ZDK oduzete 5.163 dozvole

U MUP-u Zeničko-dobojskog kantona naveli su da su za prvih pet mjeseci ove godine oduzete 5.163 vozačke dozvole.

Podsjećanja radi, novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH stupio je na snagu 15. februara prošle godine, otkada je, prema riječima nadležnih organa u BiH, primjetno znatno povećanje broja oduzetih vozačkih dozvola u odnosu na raniji period.

Izvor: Nezavisne

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI