DRŽAVNE BIBLIOTEKE: Stevandićeva US namjestila poziciju direktora osobi bliskoj stranci, bivši direktor pretrpio moždani udar

Nakon stupanja na funkciju, nova direktorica Ivana Spasojević obrisala je Facebook stranicu, sajt biblioteke, prekinula sve aktivnosti koje je biblioteka do tada sprovodila, te potpuno obezvrijedila i izbrisala prethodni rad Predraga Ostojića

Predrag Ostojić je historičar, bivši direktor JU Narodna biblioteka Prosvjeta Rudo, u čijem mandatu je biblioteka dobila nagradu Đorđe Pejanović za najbolju u Republici Srpskoj u 2017. godini. Objavio je osam knjiga. Bavi se naučno-istraživačkim i publicističkim radom.

U vrijeme njegovog mandata biblioteka u ovom malom mjestu na istoku BiH je dobila internet-čitaonicu, urađena je digitalizacija knjiga, pokrenut sajt i Facebook stranica biblioteke, organizovani naučni skupovi, predavanja na različite teme, promocije knjiga, pokrenuta izdavačka cjelina Moja prva knjiga, kao pomoć pjesnicima i mladim istraživačima u objavljivanju prve knjige i dr.

POSTAVLJENA BEZ OBRAZLOŽENJA

Međutim, problemi Predraga Ostojića, nestranačkog čovjeka iza kojeg ne stoji niti jedna partija, počinju u novembru 2019., po isteku mandata, kada je Ministarstvo prosvjete i kulture RS objavilo konkurs za direktora biblioteke.

Ostojić o konkursu nije obaviješten, a budući da mu je mandat isticao za sve je saznao iz Službenog glasnika. Nakon prijave na konkurs poziv za intervju u Ministarstvu je dobio samo dan ranije, iako je Rudo od Banjaluke udaljeno 360 kilometara. Šta se sprema bilo mu je jasno kada je vidio da je osim njega kandidat na intervjuu i Ivana Spasojević, iz Ujedinjene Srpske Nenada Stevandića, koja je na ostvarila isti broj bodova kao i Ostojić.

Sve je rezultiralo time da je na mjesto direktora postavljena Spasojević, iako je, kako tvrde Ostojić i njegova kćerka, dostavila falsifikovanu potvrdu o radnom iskustvu te nema potrebne kompetencije za ovu funkciju. Inače, djever Ivane Spasojević je Predrag Spasojević, Stevandićev čovjek od povjerenja, dok je ministarka prosvjete i kulture Natalija Trivić takođe članica Ujedinjene Srpske. Koliko je ovo zapravo očekivano svjedoči i modus operandi po kojem se postavljaju kadrovi ove stranke; naime, u Foči je za direktora bibiloteke US postavila – defektologa!

Foto: Ivana Spasojević (na slici zaokružena desno) i ministrica Trivić (na slici zaokružena lijevo) na predizbornom skupu Ujedinjene Srpske u Rudom

„Konkurs za izbor i imenovanje direktora u narodnim bibliotekama RS raspisuje se najmanje dva mjeseca prije isteka mandata, te je stoga obaveza biblioteka da o isteku mandata direktora obavijeste Ministarstvo prosvjete i kulture, a ne da o tome Ministarstvo obavještava biblioteku“, odgovorili su iz Ministarstva prosvjete i kulture na pitanja Inforadara.

Ostojić, pak, to demantuje, pozivajući se na Zakon o bibliotečko-informacionoj djelatnosti i Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima i kaže da nije bio u obavezi da ih obavijesti. Jer ako o postavljenju odlučuje Ministarstvo, kako on može, kao neko o kome se odlučuje, da pokreće inicijativu ili da ih obavještava. Kaže da se tu radi o prebacivanju odgovornosti i pokušaju Ministarstva da ga diskredituje.

RADILA ISTOVREMENO NA DVA MJESTA

Inače, uslovi na konkursu su bili dosta šire postavljeni u odnosu na uslove iz Statuta Biblioteke, na koje je to isto Ministarstvo dalo saglasnost. Nakon obraćanja ombudsmenu povodom nezakonitosti konkursa, ombudsmen, nalazeći da postoje nezakonitosti na koje je Ostojić ukazao, donosi Preporuku Ministarstvu da poništi konkurs, raspiše novi i obavijesti ih o preduzetim koracima u roku od 30 dana.

Međutim, ništa po tom pitanju nije preduzeto.

Foto: Ministarstvo je hladno izignorisalo preporuku ombudsmena

Iz Mistarstva prosvjete dalje pojašnjavaju da, kada je riječ o uslovima navedenim u Statutu Javne ustanove Narodna biblioteka Prosvjeta Rudo, oni se odnose na činjenicu „da kandidat treba da ima organizacione i menadžerske sposobnosti, i da ne postoji sukob interesa“

„Napominjemo da su kandidati, prema osporenom konkursu, bili dužni su dostaviti potpisanu i ovjerenu od nadležnog organa izjavu o ispunjavanju uslova iz tačka III podt. 4, 5 i 6 javnog konkursa. Na koje su upravo spomenuti uslovi isključujući situacije u kojima je predložena osoba u sukobu interesa. Ministarstvo prosvjete i kulture nije moglo tražiti od kandidata da predaju posebno dokument kojim se dokazuju organizacione i menadžerske sposobnosti. Procjena ovih sposobnosti je provela Komisija, koja je obavila intervju sa kandidatima i na taj način utvrdila da li kandidat posjeduje organizacione i menadžerske vještine. Komisija je za prvoplasiranu kandidatkinju predložila Ivanu Spasojević“, zaključuju iz Ministarstva.

Foto: Faksimil Rješenja o imenovanju Ivane Spasojević

Ostojić pak pojašnjava da se nigdje u konkursu nije pominjala potvrda o kompetencijama, već se samo tražilo da nisu na funkciji u političkoj stranci, ili na funkciji u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti. On je uvjeren da su u Ministarstvu sve ovo osmislili za potrebu odgovora na upit našeg portala.

Kao što smo već naveli, poziv na intervju u Banjaluku Ostojiću stiže dan ranije, iako je Banjaluka od Rudog udaljena 360 km. Nakon intervjua, bez ikakvog obrazloženja u zapisniku se konstatuje da je primljena Ivana Spasojević (djevojački Medović).

Kao jedan od uslova konkurs propisuje radno iskustvo u oblasti kulture i prosvjete u trajanju od najmanje tri godine. No, Ivana Spasojević je dostavila falsifikovanu potvrdu o radnom iskustvu, koju joj je izdalo SKPD Prosvjeta Pale. Vremenski period u kojem je navodno radila u tom društvu, organizujući međunarodne festivale, promocije i predavanja se poklapa sa vremenskim periodom u kojem je Ivana Spasojević radila u Hotelu Comsar Rudo kao recepcionerka.

Ostojić je podnio krivičnu prijavu protiv Ivane Spasojević i Aleksandre Srdanović (koja je u ime SKPD Prosvjeta Pale potpisala potvrdu), no predmet je već godinu u Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu. Podnio je i tužbu Okružnom sudu u Banjaluci protiv Ministarstva prosvjete i kulture.

Foto: Faksimil Ostojićeve prijave policiji

Ostojić je nakon svega pretrpio težak moždani udar, od koga se oporavlja. Njegovo zdravstveno stanje je bilo odlično prije toga, a mišljenje ljekara Univerzitetske bolnice Foča jeste da je glavni uzročnik stres.

Nakon stupanja na funkciju, direktorka Ivana Spasojević obrisala je Facebook stranicu, sajt biblioteke, prekinula sve aktivnosti koje je biblioteka do tada sprovodila, te potpuno obezvrijedila i izbrisala prethodni rad Predraga Ostojića.

——————————————————————————————————

Tekst je napisan i objavljen zahvaljujući Ani Ostojić, kćerki Predraga Ostojića, koja se, teško pogođena zbog nepravde prema njenom ocu, javila našem portalu i dostavila nam potrebnu dokumentaciju.

Vanja ŠUNJIĆ
Vanja ŠUNJIĆ
Vanja Šunjić je bosanskohercegovačka novinarka i aktivistinja. Sarađuje s više medija: Prometej.ba, Magazin BUKA, Omladinski magazin KAR!KE, InfoRadar. Članica je UO Omladinske novinske asocijacije u BiH, gdje vodi projekte koji se bave obrazovanjem mladih. Doktorantica je na Fakultetu za društvene nauke u Ljubljani.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI