FINANSIJSKI HAOS U ZZO HNK: Otkrivene nezakonitosti i skrivanje dokumentacije, ZZO naručuje novu reviziju

Istraživački tim Inforadara

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona spada među one koji nisu bili zadovoljni revizijom Ureda za revizije FBiH pa su se odlučili novcem građana angažovati novu koja bi zadovoljila njihov ugled i šminkanje poslovanja.

Naime, Ured za reviziju institucija BiH u septembru ove godine je objavio izvještaj o finansijskoj reviziji koju je napravio u ZZO HNK, a tom prilikom uočili su veliki broj nepravilnosti u poslovanju, loše poslovne odluke, a i na kraju nisu dobili potrebnu dokumentaciju o ‘Petom katu’, aferi bivšeg direktora Rade Bošnjaka koja je predmet SIPA-e i FUP-a. Samo mjesec dana nakon objavljenog izvještaja, ZZO HNK objavio je konkurs u kojem traži nove revizorske usluge.

 Foto: Zgrada ZZO

Nova revizija na račun poreskih obveznika

Netom nakon objavljenog izvještaja revizora, Zavod je raspisao konkurs za novom revizijom 28. septembra, a kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji na ovu reviziju planiraju potrošiti 10 hiljada maraka bez PDV-a.

Rok za izradu revizije koja bi vrlo vjerovatno, s obzirom na sve okolnosti odgovarala čelnicima Zavoda, je do 15. aprila 2024., a prema tenderskoj dokumentaciji nije dozvoljena alternativna ponuda.

Rok za predaju ponuda bio je 3. oktobra što je isto vrlo sporno budući da su potencijalni revizori imali svega 5 dana za vidjeti i prijaviti se na ovaj tender. Iako su ponudili tako vrlo kratak rok za predavanje ponuda, u Zavodu još uvijek nisu objavili rezultate konkursa preko mjesec i po dana od predviđenog roka.

Foto: Tender za novu reviziju

Kriterij za dodjelu ovog posla je ekonomski najpovoljnija ponuda, a u dokumentaciji se navodi da 50 posto ponude čini cijena, 30 posto broj sati utrošenih na revizorske radnje te 20 posto na broj sati koji je utrošen na predrevizorske radnje. ZZO se na svojim web stranicama također hvali i vlastitim uredom za internu reviziju, a na toj poziciji imaju zaposlenu rukovoditeljicu još od 2013. godine.

ZZO HNK smo pitali za razloge nove revizije

„Ured za reviziju FBiH je radio reviziju poslovanja Zavoda za 2022. godinu. Stajalište upravo Ureda za Reviziju F BiH i zakonska obveza Zavoda ( Zakon o računovodstvu i reviziji F BiH) je angažovati reviziju koja će revidirati onu godinu kada to ne radi Ured za reviziju institucija u F BiH s ciljem da svaka godina bude revidirana“, kazali su u svom odgovoru za Inforadar.

Kako tvrde, spornih elemenata revizije nije bilo: „Ne znamo na šta tačno mislite, revizija je obavljena bez poteškoća i sukladno planu provođenja iste“, ističu.

O prikrivanju dokumentacije za ‘Peti kat’ i legitimitetu v. d. direktorice kažu: „Ured za revizije institucija FBiH uradio je reviziju poslovanja Zavoda za 2022. godinu sukladno svojim ovlastila i nadležnostima. Direktorica Vidačak je imenovana od strane Vlade HNK i upisana je u sudski registar kao odgovorna osoba za vođenje Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK“, stoji u njihovom odgovoru na naše upite.

 Šta su federalni revizori pronašli u Zavodu?

Rashodi po osnovu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju nisu knjigovodstveno evidentirani niti priznati na osnovu nastanka poslovnog događaja. To je imalo za posljedicu da su rashodi precijenjeni za 290.730 KM. Osim toga, nisu evidentirane obaveze po istom osnovu koje se odnose na 2022. godinu, zbog čega su obaveze potcijenjene za 1.759.193 KM.

Također, Zavod ne posjeduje dokumentaciju o vlasništvu za poslovne prostore koje koristi u Čitluku i Čapljini, koji su iskazani u poslovnim knjigama.

Foto: Iz revizorskog izvještaja

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je 9. 12. 2022. godine privremeno imenovala Anu Vidačak za direktoricu Zavoda do okončanja postupka izbora i imenovanja direktora, a  najduže na period od tri mjeseca. Nakon njenog imenovanja, Upravni odbor nije zaključio novi ugovor o radu s privremeno imenovanom direktoricom, koja je zaposlenica Zavoda na radnom mjestu savjetnika za zdravstveno osiguranje. Nakon isteka perioda do tri mjeseca, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona nije imenovala direktora Zavoda.

 

Foto: Ana Vidačak

Svi rade isto, a ministarstvo obezglavljeno

Revizori su utvrdili da se u Zavodu zdravstvenog osiguranja HNK vođenje evidencija o radnom vremenu vrši na način da je kod svih zaposlenika iskazano identično dnevno radno vrijeme u trajanju od 7 h i 30 minuta, zbog čega izražavaju sumnju u njihovu vjerodostojnost. U nastavku izvještaja se navodi i da nisu stečeni uslovi da Zavod sačini program zdravstvene zaštite s obzirom na to da plan i program mjera zdravstvene zaštite na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji se utvrđuje na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo, nije donio nadležni ministar zdravstva. Podsjetimo, HDZ-ov ministar zdravstva Goran Opsenica podnio je ostavku koju premijer Nevenko Herceg nije potpisao, a ministarstvo je bilo duži period na stand-by modelu i niko nije previše mario za takvo stanje.

Foto: Iz revizorskog izvještaja

Uz sve to,  u izvještaju se navodi da Zavod finansira kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove po osnovu obaveza koje je preuzeo i izmiruje od Hercegovačko-neretvanskog kantona (krediti Saudijskog fonda za razvoj i kredit Export-import banke Republike Koreje).

Zavod zdravstvenog osiguranja zabavljen oko silnih miliona bez plana i programa

Izvještaj je utvrdio i kako u ovoj državnoj instituciji nije sačinjen plan i program redovnih kontrola za 2022. godinu, zbog čega nije vršeno praćenje i kontrola izvršenja rashoda zdravstvene zaštite ukupne vrijednosti 134.998.121 KM u skladu s Pravilnikom o načinu provođenja nadzora i kontrole i zaključenim ugovorima sa zdravstvenim ustanovama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

‘Peti kat’ – posebna priča

Federalni revizori, a i pojedini federalni poslanici godinama upozoravaju da ovakav rad ove institucije nema nikakvog smisla. Osim što im zakonski nije moguće propisati određenu kaznu za propuste ili nemar u državnim preduzećima, revizorima se često dešava da se od njih sakriva dokumentacija, ne predaje u zakonski predviđenom roku ili jednostavno ne dozvoljava raditi svoj posao.

Podsjećamo i da je bivši direktor ZZO HNK i HDZ-ov istaknut član Rade Bošnjak probao  prema pisanju pojedinih  medija oformiti svoj vlastiti informacijski sistem pacijenata na način da kopira već postojeći koji masno plaćaju tvrtki iz Hrvatske, a koji se mogao prodati drugim Zavodima u BiH. Taj slučaj je trenutno predmet istražnih organa jer je nejasno kojim novcem je plaćao IT stručnjake koji su to radili, da li je oštetio budžet ZZO HNK i ko je sve sudjelovao u paralelnom sistemu koji je navodno koštao već 2 miliona maraka.

Foto: Rade Bošnjak

Trenutna v. d. direktorica u to vrijeme bila je zaposlenica preduzeća pa je vrlo moguće da je upoznata s cijelom pričom koja je rezultirala sakrivanjem potpunih dokumenata i analiza.

Kada su revizori zatražili informacije oko IZIS-a (Integrisani zdravstveni informacioni sistem) dobili su odgovor da je to zapravo poslovna tajna iako nema nikakvog osnova za to, a revizorima su dali mrvice koje nisu nikako mogle kompletirati jasnu sliku trenutnog poslovanja.

„Zbog toga revizori tvrde kako: “Uvidom u dostavljenu dokumentaciju konstatovano je da nisu predstavljene nove činjenice, te da nije dostavljena dokumentacija koja bi utjecala na izmjene nalaza u Izvještaju. Na osnovu dostavljene dokumentacije ne može se potvrditi navode odgovornih iz Zavoda da je konzultant u „Analizi IZIS-a“ predložio da se razvojem trenutnog IZIS-a ne rješavaju ili vrlo teško mogu riješiti glavni problemi trenutnog informacionog sustava (kvaliteta usluge dobavljača, kvaliteta podataka, nemogućnost integracije s ostalim sistemima) i da su problemi povezani prije svega s postojećom softverskom arhitekturom i servisnim procesima.

Foto: Iz revizorskog izvještaja

Aktivisti smatraju da je djelovanje ZZO HNK apsolutno protuzakonito

„Poslujući izvan zakonskih okvira narušavali su temelje zdravstvenog sistema i stvorili svoj paralelni sistem koji odgovara samo uhljebima i jastrebovima. Ne poštuje se mehanizam javnih nabavki, tako da se nikad nije osigurala zakonom  najbolja zagarantovana usluga. Podigli smo krivičnu prijavu prije godinu i nešto dana protiv Rade Bošnjaka, ministra zdravstva, premijera i drugih, zbog toga što su protuzakonito potrošili 500 miliona maraka u periodu od pet godina. Napominjemo da je ova garnitura upravljala našim zdravstvom više od devet godina“, kazao je za Inforadar Marin Bago, predsjednik Udruženja Futura iz Mostara koja se bavi problematikom kvalitete života građana u HNK.

 Novu naručenu reviziju ZZO-a smatraju ismijavanjem države

„Mi smo na Sudu s Bošnjakom već petu godinu zbog toga što ne dozvoljava javnosti na uvid ugovore koje sklapa Zavod u naše ime, sa zdravstvenim ustanovama. Mi ne znamo gdje ni pod  pod kakvim se uslovima liječimo, niti su ljekari i medicinsko osoblje plaćeni po učinku kako to Zakon nalaže. To je mnogo opasnije po zdravlje nego afera “Peti kat”. Prikrivali su i još uvijek prikrivaju mnogo toga. Tužilaštvo HNK šuti više od godinu dana po ovom pitanju“, kazao je Bago koji smatra da Zavodom još uvijek upravlja Rade Bošnjak preko svojih ljudi.

Rad Zavoda došao i na Skupštinu HNK, kritikovali ih vladajući HDZ-ovci i SDA-ovci

U Hercegovini je nepojmljivo vidjeti unutarstranačku kritiku pogotovo u javnosti, no na rad ZZO-a teško je ostati imun. Ministar za boračka pitanja Oliver Soldo (HDZ BiH) bio je žestok na spomen ove institucije.

“Mi smo izvrnuli redoslijed stvari. ZZO je sistem koji bi trebao brinuti o korisniku, njegovim potrebama i pravima i trebao bi biti u potpunosti usmjeren ka korisnicima koji ga plaćaju. Cijelo vrijeme ga podređujemo potrebama loše organizovanog zdravstvenog sistema i pokušavamo gasiti vatre ili krpati rupe, a uglavnom su to rupe bez dna”, naglasio je Soldo na nastavku novembarske sjednice Skupštine HNK koja je zapravo započeta u martu, ali nije nikad završena sukladno Statutu.

Poslanik Harun Kurtović iz SDA zaključio je kako se rebalansi obično rade kada se loše planira, te je pozvao i predstavnike ZZO HNK na odgovornost.

“Što se tiče rebalansa, on je sačinjen 14. marta, što znači da smo već u ožujku imali prvi rebalans, a rebalansi se obično rade kada se loše planira. Da je situacija bila drugačija i da rebalans nije bio odgođen do danas, čini se da bismo imali još dva rebalansa ove godine, s ovakvom dinamikom koja je očito postala standard u ZZO. Kada pogledamo samo rukovodeću strukturu, vidimo direktora, pomoćnika i devet rukovoditelja sektora. Uz sve to, već u martu imamo rebalans i takvo planiranje koje je očito u osnovi pogrešno i nepravilno. Polazišne osnove u samom planiranju proračuna i trošenja novca u Zavodu treba hitno rješavati” kazao je Kurtović.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI