INTERVJU MIRSAD HADŽIKADIĆ: BiH je u opasnom periodu eskalacije nacionalizma, trebamo novi pristup

Trebamo da objasnimo građanima da, iako je nekima od njih sada prividno bolje, dugoročno gledano ovakva država ne može da opstane i da će na kraju pasti pod pritiskom finansijskog kolapsa, nepravde i društvenih nemira

Nakon što je na općim izborima kao kandidat za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH osvojio 57.000 glasova, Mirsad Hadžikadić, Banjalučanin sa američkom adresom, inicirao je osnivanje nove stranke – Platformu za progres. Na osnivačkoj skupštini održanoj 25. novembra u Sarajevu elektronskim glasanjem za predsjednika Platforme za progres izabran je upravo Hadžikadić, a za potpredsjednicu Aleksandra Marjanović.

U razgovoru za Inforadar, koji smo obavili pisanim putem, Hadžikadić upozorava da je Bosna i Hercegovina ušla u izuzetno opasan period eskalacije nacionalističkih tendencija, da je apatija zahvatila veliki dio stanovništva i da je zato ovo pravo vrijeme za novi pristup rješavanju problema u državi i regionu. Hadžikadić govori i o odgovornosti građana za trenutnu situaciju, značaju bh. dijaspore, potencijalima koje donosi Platforma za progres, te o trenutnoj političkoj situaciji u BiH i regiji.

 

Razgovarao: Adis ŠUŠNJAR

Koji su temeljni ciljevi i program „Platforme za proges“?

HADŽIKADIĆ: Temeljni cilj pokreta je stvaranje uslova da Bosna i Hercegovina postane funkcionalna država u kojoj će svi građani imati ista prava i obaveze bez obzira ko su oni i gdje žive. Da bismo to ostvarili, mi ćemo raditi na uspostavljanju novog sistema vrijednosti u kojem će odgovornost prema državi i građanima, znanje, sposobnost i lični integritet biti jedini kriteriji za napredovanje u karijeri u javnim institucijama i preduzećima. Pri tome ćemo poseban naglasak staviti na ekonomiju, mlade i obrazovanje.

U svom govoru na osnivačkoj skupštini kazali ste da „naše vođe“ vode BiH po svojoj mjeri, a ne po mjeri naroda. Kako bi, po vama, trebalo da izgleda vođenje BiH po mjeri naroda?

HADŽIKADIĆ: Vođenje Bosne i Hercegovine po mjeri naroda definišem kao način vođenja u kojem su interesi Bosne i Hercegovine i svih njenih građana stavljeni prije interesa vođa, stranaka ili konstitutivnih naroda. To je vođenje u kojem se nastoji da se razviju obrazovni, zdravstveni, privredni, kulturni, penzioni, socijalni i odbrambeni sistemi koji omogućuju građanima da se potpuno ostvare kao pojedinci.

Planirate osnivanje Državnog savjeta čiji će zadatak biti definisanje dugoročnog programa za Bosnu i Hercegovinu. Šta podrazumijeva taj dugoročni plan?

HADŽIKADIĆ: Definisanje države kakvu želimo, bez obzira koliko vremena bude potrebno da se ona ostvari, uključujući njen društveni i politički karakter, odnos naroda i nacije, osnovna prava i obaveze svih građana, članstvo u evropskim i svjetskim institucijama i organizacijama, odnose prema susjedima i svjetskoj zajednici i prirodu ekonomskog, zdravstvenog, obrazovnog i odbrambenog sistema države. Taj plan će pomoći da definišemo institucije, strategije, ulaganja i projekte koji će omogućiti ostvarenje države kakvu želimo da imamo.

Da ste trenutno u vlasti, s kim biste ušli u koaliciju?

HADŽIKADIĆ: Da smo na vlasti, ušli bismo u koaliciju sa svakom strankom koja bi potpisala i provela u djelo principe koje smo jasno izložili u dokumentima „Principi“ (principi ponašanja članova i predstavnika), „Bosna i Hercegovina 2030.“ i „Programska deklaracija“.

Koji su vaši planovi za zaustavljanje odlaska stanovništva iz BiH?

HADŽIKADIĆ: Osnovni plan je da radimo na otvaranju radnih mjesta, reformi obrazovnog i zdravstvenog sistema, reformi pravosuđa i uključenju mladih u sve sfere društvenog, političkog i privrednog života. Naravno, promjena svijesti je ključna za sve ovo. Građani moraju da preuzmu svoj dio odgovornosti za stanje u državi i počnu da misle svojom glavom i glasaju za ljude koji će raditi za državu i građane, a ne za sebe, da odbiju učešće u korupciji, da ne dozvole nepotizam u državnim institucijama i preduzećima, da shvate da njima lično može da bude bolje samo kroz razvoj zajednice u kojoj žive.

Hadžikadić: Promjena svijesti je ključna za sve

U BiH svi političari pričaju o demokratiji, a ona ne postoji u većini stranaka. Kako ćete osigurati postojanje demokratije u samoj stranci? Ili će i u ovom slučaju ispred stranke stajati vaše ime, a članovi stranke biti vaše pristalice?

HADŽIKADIĆ: Mi smo već izbrisali moje ime sa imena pokreta. Pokret se sada zove Platforma za progres. Statut i programska deklaracija predviđaju potpuno demokratski proces donošenja svih odluka.

Da li mislite da je u BiH uopće moguće iskorijeniti korupciju i klijentelistički način vladanja ako znamo da većina građana profitira i doprinosi takvom sistemu?

HADŽIKADIĆ: Mi trebamo objasniti građanima da, iako je nekima od njih sada prividno bolje, dugoročno gledano, ovakva država ne može da opstane i da će na kraju pasti pod pritiskom finansijskog kolapsa, nepravde i društvenih nemira. Mi jednostavno sistematski uništavamo tkivo koje nas hrani.

Da li planirate da iskoristite potencijal dijaspore za razvoj BiH i na koji način?

HADŽIKADIĆ: Iseljeništvo je ključno za oporavak Bosne i Hercegovine u svakom pogledu, uključujući obrazovanje, zdravstvo, nauku, privredu, ulaganja, politički uticaj, sport, kulturu i umjetnost. Iseljeništvo ima predstavnika u Predsjedništvu Platforme za progres. Predstavnici iseljeništva će biti uključeni u rad svih njenih organa i asocijacija. Mi iseljeništvo smatramo sastavnim dijelom Platforme. Kada Platforma bude dio vlasti, ona će uraditi sve da predstavnici iseljeništva budu uključeni u rad organa vlasti gdje god je to zakonski moguće. Plus, iseljeništvo će učestvovati u svim glavnim odlukama Platforme.

Kako komentarišete trenutnu političku situaciju u BiH i regiji?

HADŽIKADIĆ: Mislim da je jasno da je Bosna i Hercegovina ušla u izuzetno opasan period eskalacije nacionalističkih tendencija unutar nje same, ali i u regionu. Svjetske sile se ne snalaze baš dobro u suzbijanju tih tendencija ni unutar svojih granica, a kamoli na zapadnom Balkanu. Korupcija je sveprisutna, a ekonomija je gurnuta u pozadinu, dok se političke igre bez granica ne završe. Cjelokupni sistem vrijednosti je na izuzetno niskom nivou, a apatija je zahvatila veliki dio stanovništva. Mislim da je ovo pravo vrijeme za novi način razmišljanja i pristup rješavanju problema u državi i regionu. Platforma za progres je nosilac tih promjena. Mi se ne bojimo te odgovornosti.

Kako bi, po vama, BiH trebala biti uređena, kao građanska država, ili po etničkim principima?

HADŽIKADIĆ: Jedini način da Bosna i Hercegovina krene ka progresu i prosperitetu je da bude uređena na građanskom principu i da bude zemlja u kojoj će svi građani imati ista prava i dužnosti. Koncept konstitutivnih naroda nije demokratski i nije u skladu s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

Adis ŠUŠNJAR
Adis ŠUŠNJAR
Bosanskohercegovački novinar. Magistar novinarstva. Urednik portala Inforadar.ba.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI