KADA SREĐUJE ČIKA MIRO: Kćerka prisne Džakuline saradnice primljena na namještenom konkursu pa prebačena na biranu destinaciju

Jana Majstorović može da bira gdje će da radi s obzirom na blisku povezanost sa direktorom UIO preko svoje majke Jelene Majstorović

Jana Majstorović, kćerka Jelene Majstorović, uticajne šefice Grupe za sprječavanje krijumčarenja u Regionalnom centru Banja Luka i prisne saradnice direktora Uprave za indikretno oporezivanje (UIO) BiH Mire Džakule, na konkursu raspisanom 17. decembra 2019. primljena je na radno mjesto koje organizaciono pripada kabinetu – Mire Džakule.

Da je riječ o još jednom u nizu namještenih konkursa jasno je iz dokaza koji su u posjedu Inforadara. Jana Majstorović, naime, primljena je na poziciju 1/02 (administrativni saradnik u Odsjeku za upravljanje i održavanje objekata Uprave i graničnih prelaza pri Kabinetu direktora). Iz teksta javnog oglasa vidljivo je da su propisani uslovi: SSS – IV stepen upravnog ili ekonomskog smjera ili gimnazija, šest mjeseci radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, te poznavanje rada na računaru.

Foto: Radno mjesto na koje je primljena Jana Majstorović a onda ekspresno prebačena na najpoželjniju destinaciju


Jana Majstorović, koja se nije proslavila ni učenjem u srednjoj školi (u Gimnaziji u Prnjavoru jedva prolazila dobrim), nije ispunavala uslove za prijem u radni odnos, između ostalog, jer do tog trenutka nije imala dana radnog staža, a što opet dokazuje njena radna knjižica.

Letimičnim pregledom knjižice uočljivo je da je Jana Majstorović ekspresno, nakon svega mjesec i 11 dana, prestala da radi “na radnom mjestu” na koje je primljena kako bi bila premještena na najpoželjniju destinaciju među carincima – Carinsku ispostavu (CI) Gradiška.

Iz ovoga proizilazi da je kćerka Jelene Majstorović primljena samo fiktivno u kabinet kod Mire Džakule, inače čovjeka od povjerenja Dragana Čovića i HDZ-a, na “radno mjesto” koje je odmah nakon toga vjerovatno opet upražnjeno ili je tu primljen neko na određeno ili po osnovu ugovora o djelu, što je ustaljena praksa direktora UIO BiH (iako to predstavlja grubo izigravanje pravnih normi propisanih Zakonom o radu u institucijama BiH, UIO godinama angažira iste zaposlenike po osnovu ugovora o radu na određeno vrijeme, prekidajući im povremeno ugovore na nekoliko dana).

Dakle, posao u UIO za Janu Majstorović bio je – prvi, te i po tom osnovu nije ispunjavala uslove konkursa. A kako nije imala dana radnog staža, tako nije mogla položiti ni stručni upravni ispit, jer je za pristupanje polaganju potreban radni staž. Tako Jana nije imala položen stručni upravni ispit u momentu prijema u radni odnos, ali ga, prema informacijama Inforadara, nije položila ni nakon zasnivanja radnog odnosa.

Iz radne knjižice je također uočljivo da je Jana Majstorović diplomirala 7. juna 2019., a konkurs je, koje li slučajnosti, raspisan 17. decembra 2019. godine, tačno šest mjeseci i 10 dana od njenog diplomiranja.

Podsjećamo da u skladu sa Članom 104. stav 4. Zakona o radu u institucijama BiH radnik predaje radnu knjižicu poslodavcu na dan kad počne raditi. Jana Majstorović je radnu knjižicu otvorila tek 18. maja 2020, iako u podacima o radnom odnosu kao datum zasnivanja radnog odnosa stoji 16. mart 2020. – što je razlika veća od dva mjeseca. Još jedan u nizu dokaza višestruko privliegiranog odnosa za kćerku Jelene Majstorović.

Ova zanimljiva priča dobija na zapletu nakon što je, 40 dana po prijemu na radno mjesto pri Džakulinom kabinetu, Jana Majstorović rasporođena na drugo radno mjesto, kao saradnik-carinik u Carinskoj ispostavi Gradiška.

Vrijedi napomenuti da se nakon desetina tekstova Inforadara u kojima smo tretirali veliki broj afera u UIO CI Gradiška izdvojila kao najpoželjnija destinacija među carinskim službenicima budući da se preko ove ispostave odvijaju najveći poslovi, pa tako i ilegalni.

Veliki je broj svjedočenja i informacija koje ukazuju na to da ono što se u kuloarima naziva “na kafu” na Carinskoj ispostavi Gradiška za pojedine carinike višestruko prelazi iznos plate.

Dakle, sam premještaj Jane Majstorović u roku od 40 dana jasno ukazuje da ona nije bila potrebna i neophodna kao radnik tamo gdje je primljena, a da je mjesto na koje je primljena ili i dalje upražnjeno, ili je popunjeno nekim drugim zaposlenikom po osnovu ugovora o radu na određeno vrijeme ili čak ugovora o djelu.

Kada je, pak, riječ o Jani Majstorović (njena uticajna majka i šefica Grupe za sprječavanje krijumčarenja Jelena Majstorović je prije nekoliko mjeseci u svom rodnom gradu Prnjavoru izgubila pravnosnažno presudu po tužbi protiv Inforadara odnosno glavnog urednika i autora ovog teksta, op.a.) ona može da bira gdje će da radi s obzirom na blisku povezanost aktera ove priče.

Almedin ŠIŠIĆ
Almedin ŠIŠIĆ
Bosanskohercegovački novinar, glavni i odgovorni uradnik portala Inforadar.ba

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI