KUPOVINA ZGRADE ENERGOINVESTA: Umjesto Federacije, Novaliću prioritet BBI banka

Žurnal.info
Piše: Avdo Avdić

Upozorenja Pravobranilaštva FBiH, Ureda za zakonodavstvo i Službe za zajedničke poslove FBiH da postupa nezakonito ne dotiču federalnog premijera Fadila Novalića i njegove stranačke kolege pojačane ministrima iz SBB-a. Vlada je danas usvojila zaključak kojim je, faktički, obavezala svoje službe da pripreme ugovor za kupovinu zgrade Energoinvesta.

„Kao direktor Službe, ukazujem da mi je dužnost da se u ovakvoj situaciji pozovem na odredbe člana 17. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH i postupim u skladu sa istima“, napisao je u svom dopisu Vladi Federacije BiH direktor Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH Davorin Korać.

To, zapravo, znači da će direktor ove Službe o postupcima premijera i Vlade u slučaju kupovine zgrade Energoinvesta izvijestiti nadležno tužilaštvo. A zakon je, definitivno, prekršen i o tome smo pisali u nekoliko navrata. No, sada objavljujemo i nove dokaze.
„Nema podataka  o ukupnim iznosima potraživanja založnih povjerilaca koja su osigurana založnim pravom – hipotekama na nekretninama, pa ukoliko prodavac blagovremeno ne izmiri dugovanja prema založnim povjeriocima, ta dugovanja bi postala obaveza kupca, što bi u nepoznatom iznosu povećalo izdvajanje finansijskih sredstava iz budžeta FBiH u odnosu na ugovorenu kupoprodajnu cijenu“, napisao je u svom dopisu Vladi Federacije pravobranilac Jakov Dujić.

Pojednostavljeno, s obzirom na to da je zgrada Energoinvesta pod hipotekom, izvjesno je da Vlada ovu zgradu ne može uknjižiti na sebe, jer će za skidanje hipoteke biti potrebna dodatna sredstva. I tu dolazimo do novog problema. Nadzorni odbor Energoinvesta dobio je odluku da će 54 miliona maraka iskoristiti za „tekuće poslovanje firme“, dok su banke dale prethodnu saglasnost u kojoj su navele da će novac od kupovine biti uplaćen njima.
„Koristimo priliku da ukažemo i na tačku 3 Odluke Nadzornog odbora Energoinvest dd od 23.5.2018. godine gdje je precizirano da će se sredstva ostvarena prodajom nekretnina koristiti za realizaciju projekata tekućeg poslovanja, što je u suprotnosti sa pismenim saglasnostima povjerilaca“, upozorila je premijera Novalića federalna ministrica finansija Jelka Milićević.

Ministrica Milićević navodi da se ne pominje izmirenje obaveza po osnovu založnog prava izmirenja dugova prema Poreznoj upravi Federacije BiH, kako bi se kupac, tj. Vlada, mogao upisati kao vlasnik sa udjelom 1/1 na kupljenoj nekretnini.
No, pošto je previdio hipoteke u korist Federacije, premijer Novalić sa saradnicima iz SDA i SBB-a nije previdio hipoteke u korist BBI banke.
Stoga, suprotno odlukama Nadzornog odbora Energoinvesta koji namjerava sredstva usmjeriti u „tekuće poslovanje“, Novalić u današnjem zaključku zadužuje stručne službe da navedu iznose Energoinvesta prema BBI banci, Union banci, Razvojnoj banci i Izvozno kreditnoj agenciji BiH. Da je čitao dokumente koje su mu službe ranije dostavile, premijer bi uvidio da su obaveze prema povjeriocima duplo veće od sredstava koje Vlada izdvaja za kupovinu zgrade. Dakle, kako će hipoteka biti skinuta?

„U prijedlogu Ugovora nisu regulisane nikakve posljedice za prodavca (Energoinvest) u slučaju da prodavac do ugovorenih rokova ne ishodi brisanje upisanih založnih prava – hipoteka nad predmetnim nekretninama“, upozorilo je dodatno Pravobranilaštvo FBiH.
Upravo zbog toga Pravobranilaštvo smatra da se radi o „rizičnoj kupovini“, te da postoji mogućnosti „vođenja brojnih sudskih sporova na štetu Federacije BiH“.
Premijer Novalić se, naravno, ne osvrće na ovo. On ima jasan stranački i koalicijski cilj. A tužilačke i policijske poslove pokrit će federalni ministar unutrašnjih poslova – Aljoša Čampara.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI