Mešić protiv UIO-a: Svjedok tvrdi kako postoji progon ljudi koji se bore protiv korupcije

Pred Sudom Bosne i Hercegovine danas je počeo glavni pretres u postupku koji se po tužbi Emira Mešića, zaštićenog prijavitelja korupcije, vodi protiv Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH) zbog diskriminacije.

Riječ je o tužbi za diskriminaciju nastalu njegovim premještajem na niže radno mjesto, te pokretanjem disciplinskih postupaka, čime ga se kažnjava zbog ukazivanja na nepravilnosti u radu.

Strane u parnici su se prvo očitovale o nalazu vještačenja Nurke Pranjić, doktorice medicine rada.

Pravobranilaštvo BiH, koje predstavlja Nađa Hozić, iznijelo je primjedbe jer smatra da je, između ostalog, vještakinja prekoračila granice ovlaštenja. Pranjić je na navode Pravobranilaštva rekla kako ostaje pri svom nalazu i da je jasno i jezgrovito odgovorila na svoj zadatak. Također, predstavnici “umješača” Transparency Internationala (TI) BiH su istakli da prigovor Pravobranilaštva nije argumentovan, a Mešićeva punomoćnica Biljana Radulović usprotivila se iznesenoj primjedbi uz obrazloženje kako je Pranjić, između ostalog, stalna sudska vještakinja.

Na pitanje punomoćnice Radulović da li žrtva diskriminacije može da izvrši suicid, vještakinja je odgovorila potvrdno, dodavši da je “bilo takvih slučajeva”.

Svjedok tužitelja Jusuf Avdispahić, koji je inspektor Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), kazao je na upit Mešićeve punomoćnice da na osnovu Mešićevih informacija postoje četiri predmeta o nezakonitostima i zloupotrebi položaja.

On je rekao kako se zbog toga desila “odmazda u UIO-u”, te kako se ona desila i u SIPA-i.

“Moje rukovodstvo je zanimalo ko mi daje informacije (…) Desio se sistematski progon ljudi koji se bore protiv korupcije”, kazao je Advispahić.

Pravobraniteljica je pitala svjedoka da li zna na koje je poslove bio raspoređen Mešić, na što je on rekao kako ne može znati sa sigurnošću. Pravobranilaštvo je iznijelo prigovor na iskaz svjedoka.

Svjedok tužitelja Mehmedalija Osmić, bivši inspektor za reviziju i kontrolu UIO-a, kazao je kako se o lošim stvarima koje se dešavaju u UIO-u može pričati danima.

“Morali smo stati problemima u kraj i odlučio sam prikupljati podatke o kriminalu (…) Emir je prisustvovao mnogim sastancima i mogao sam se osloniti na njega”, rekao je Osmić, između ostalog.

Pravobranilaštvo je istaklo kako Osmić ne može znati okolnosti diskriminacije protiv Mešića jer je bio penzionisan 2017. godine, na što je Osmić kazao kako je i nakon penzionisanja nastavio s vezama sa UIO-om.

Svjedokinja Pravobranilaštva Amela Glavaš ispričala je kako je ona osoba koja je bila inicijator za podnošenje dva disciplinska postupka protiv Mešića.

“Bila sam Mešiću prvi pretpostavljeni. Prvi postupak ticao se neovlaštenog istupanja u medije, što je bilo u suprotnosti s pravilima UIO-a”, rekla je Glavaš, dodavši kako nije znala da je Mešić bio zaštićeni prijavitelj korupcije, ali da bi postupila isto da je imala tu informaciju.

Iz TI-a BiH su istakli da je Zakon o zaštiti prijavitelja korupcije iznad pravilnika i kodeksa UIO-a.

Danas je održan i drugi upravni postupak po tužbi Mešića, u vezi s disciplinskim postupkom koji je protiv njega vodio UIO, jer je, prema mišljenju Uprave, pristupao i pregledao bazu “e-Porezi”, koja je bila izvan Mešićeve nadležnosti.

Glavaš je na upit Mešićeve punomoćnice odgovorila kako je on imao ovlaštenje da uđe u “e-Poreze”, ali samo do određenog nivoa.

Pitana o tome koje je dokaze predočila, Glavaš je kazala da je u prvom postupku bila riječ o stranici samog medijskog istupanja, a u drugom postupku to su bili podaci poreskih obveznika kojima je Mešić pristupao.

Mešićeva punomoćnica se usprotivila iskazu Glavaš jer smatra kako zvuči kao “napamet naučena odbrana”, a iskazu su u potpunosti prigovorili i predstavnici TI-a BiH.

Nastavak saslušanja svjedoka planiran je za 26. maj 2022. godine.

Kada je u pitanju raniji zahtjev za spajanje svih parnica pred Državnim sudom proisteklih iz Mešićevih prijava za povredu prava iz radnog odnosa, punomoćnica Radulović se složila sa sutkinjom Nadom Papo o tome da razmotri povlačenje jedne tužbe, o čemu će se Radulović izjasniti naknadno, dok je ročište o tom pitanju zakazano za 6. oktobar 2022. godine.

Izvor: detektor.ba

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI