AMBASADOR ŠVICARSKE U BiH DANIEL HUNN: Kandidatura Švicarske za članstvo u Vijeću sigurnosti UN-a

Dijalog, izgradnja povjerenja i traženje konsenzusa su dio švicarske DNK. S obzirom na dugoročne i jake odnose sa Zapadnim Balkanom uopće, a posebno sa Bosnom i Hercegovinom, Švicarska ostaje naročito posvećena miru i sigurnosti u ovoj regiji. Naše partnerstvo, koje je podstaknuto značajnim programom saradnje i realizira se već više od 25 godina, te kontinuirani angažman vojnog osoblja u misiji EUFOR/Althea, ostati će visoko na dnevnom redu ako Švicarska bude izabrana u Vijeće sigurnosti.

Autor Daniel Hunn

Švicarska je kandidat za mjesto nestalne članice u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih Nacija za period 2023/24. godine. Izbori se održavaju u New Yorku predstojećeg 9. juna, a mi računamo na podršku Bosne i Hercegovine s obzirom da odnos između naših zemalja i naroda počiva na dubokim i bliskim vezama.

Zašto se pridružiti Vijeću sigurnosti UN-a?

Vlada Švicarske vjeruje da članstvo Švicarske u ovom važnom tijelu Ujedinjenih nacija u kome se donose odluke predstavlja plus za mir u svijetu.

Vanjska politika Švicarske temelji se na promoviranju mira, demokratskog upravljanja i ljudskih prava. Mir i stabilnost u svijetu su ključni faktori za zemlju čija je privreda izrazito orijentirana na izvoz, koja teži otvorenim globalnim tržištima i međunarodno prihvaćenim pravilima i propisima. Švicarska bilježi dugogodišnje uspjehe u mirnom rješavanju sukoba i posredovanju. Izborom Švicarske njeno znanje i iskustvo će postati dostupni Vijeću sigurnosti. Pored toga, iako je punopravna članica Ujedinjenih nacija tek od 2002. godine, Švicarska ima dugogodišnje i jake odnose sa UN-om. Ovo se naročito odnosi na činjenicu da se u Ženevi nalaze sjedišta velikih organizacija UN-a, naime Vijeća UN-a za ljudska prava i niza humanitarnih agencija UN-a.

Da li je mjesto u Vijeću sigurnosti kompatibilno sa švicarskom neutralnošću?

Švicarska ne bi bila prva neutralna država koja se pridružila Vijeću sigurnosti UN-a. Drugi poput Austrije, Irske i Švedske su dokazali da neutralnost nije prepreka. Upravo suprotno, vjerodostojnost neutralnih je prednost, a vrijednosti koje zastupa Vijeće su iste one kojima se rukovodi vanjska politika Švicarske. Kada se Vijeće bavi sukobima i kriznim situacijama, njegove rezolucije uvijek imaju za cilj očuvanje mira i sigurnosti te ponovno uspostavljanje međunarodnog prava. To je uveliko u interesu Švicarske, a davanje doprinosa rješavanju sukoba predstavlja zadatak koji i neutralne države mogu i moraju ispunjavati.

Kako Švicarska može doprinijeti?

Švicarska je posvećena snažnom i efikasnom multilateralnom sistemu. Okosnicu švicarske vanjske politike čine otvorenost i nezavisnost. Dijalog, izgradnja povjerenja i traženje konsenzusa su dio švicarske DNK. Posljednjih godina Švicarska je podržala oko 20 mirovnih procesa i omogućila je pregovore o prekidu vatre u šest zemalja. Naša uloga sile zaštitnice, koja preuzima konzularne i diplomatske zadatke za države koje su prekinule međusobne odnose, datira još s kraja 19. vijeka. Švicarska je aktivna u oblasti izgradnje mira i nudi široku lepezu alata i praktičnih iskustava u oblasti vladavine prava, izgradnje institucija i post-konfliktne rekonstrukcije. Svake godine se više od 200 švicarskih civilnih specijalista za mir stavlja na raspolaganje na zahtjev trećih zemalja i međunarodnih organizacija. Oni, na primjer, pomažu stranama u posredovanju u sukobu ili u radu na tranzicijskoj pravdi, kao što je to bio slučaj u BiH 2014. godine, kada su švicarski eksperti pomogli izradu nacrta strategije tranzicijske pravde u zemlji.

Švicarska također predsjedava Burundijskom konfiguracijom UN-ove Komisije za izgradnju mira. Mi smo jedan od deset najvećih donatora Fonda za izgradnju mira i podržavamo napore UN-a na održavanju arhitekture izgradnje mira. Švicarska je pored toga posvećena jačanju programa Žene, mir i sigurnost, koji je ključni element mira i sigurnosti. Bili smo među prvim zemljama u svijetu koje su usvojile nacionalni akcioni plan i pomogle drugima da izrade vlastite planove. Zajedno sa Južnom Afrikom, Švicarska 2022. godine predsjedava Mrežom žarišnih tačaka programa Žene, mir i sigurnost.

Švicarska osim toga podupire mirovne operacije UN-a osiguravanjem civilnog i vojnog osoblja, razmjenom stručnih znanja i izvođenjem obuka. Oružane snage Švicarske u ovom trenutku služe u 18 zemalja u kojima su raspoređene u multilateralnim mirovnim operacijama. U oblasti razoružanja i neširenja nuklearnog oružja, Švicarska učestvuje u procesima kontrole naoružanja, razoružanja i neširenja nuklearnog oružja. Ostajemo posvećeni svijetu bez nuklearnog oružja. U tom kontekstu Švicarska je trenutno članica Upravnog vijeća Međunarodne agencije za atomsku energiju i predsjedava Režimom kontrole raketne tehnologije u 2022/23. godini. Kako se nove tehnologije budu razvijale i novi rizici pojavljivali, mi ćemo se zalagati za multilateralni odgovor i kooperativni pristup radi odgovora na izazove koji stoje pred nama.

S obzirom na dugoročne i jake odnose sa Zapadnim Balkanom uopće, a posebno sa Bosnom i Hercegovinom, Švicarska ostaje naročito posvećena miru i sigurnosti u ovoj regiji. Naše partnerstvo, koje je podstaknuto značajnim programom saradnje i realizira se već više od 25 godina, te kontinuirani angažman vojnog osoblja u misiji EUFOR/Althea, ostati će visoko na dnevnom redu ako Švicarska bude izabrana u Vijeće sigurnosti. Nakon ulaska u Vijeće, Švicarska će nastojati da osigura da ova regija i dalje dobija pažnju koju zaslužuje.

 

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI