Minić najavljuje rezove u „Šumama“ zbog nezakonitog rada

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske tražiće odgovornost odgovornih lica iz javnog preduzeća „Šume RS“ zbog kašnjenja u izradi šumsko-privrednih osnova (ŠPO) za šumska gazdinstva „Zelengora-Kalinovik“, „Majevica-Lopare“, „Treskavica-Trnovo“ i „Doboj-Doboj“ zbog čega je šumarska inspekcija prošle sedmice izrekla zabranu redovne sječe u ova četiri šumska gazdinstva.

Piše: D. Momić (Capital)

„Ministarstvo je u dva navrata tražilo od javnog preduzeća da dostavi izrađene ove četiri ŠPO. Međutim, iste su dostavljene prije deset dana za Trnovo, Lopare i Kalinovik, a za Doboj još nije ni dostavljena. Zbog svega toga,  ministarstvo će tražiti odgovornost odgovornih lica iz javnog preduzeća“, kažu za CAPITAL iz resornog ministarstva.

Podsjećamo, CAPITAL je u subotu otkrio da šumska gazdinstva „Zelengora-Kalinovik“, „Treskavica-Trnovo“, „Doboj-Doboj“ i „Majevica-Lopare“ rade izvan zakonskih okvira, jer  nemaju važeće šumsko-privredne osnove zbog čega im prijeti zabrana rada.

Nakon toga, šumarska inspekcija je izašla u kontrolu i potvrdila naše navode, zbog čega su izdali rješenja o zabrani redovne sječe u navedena četiri gazdinstva.

„Kada su u pitanju ugovori za izradu šumskoprivrednih osnova za područja kojim gazduju ŠG „Zelengora-Kalinovik“, „Majevica-Lopare“, „Treskavica-Trnovo“ i „Doboj-Doboj“, oni su potpisani 2021. godine i po njima je izvođač radova „Šume Republike Srpske“ – „Istraživačko-razvojni i projektni centar“ bio obavezan izraditi ŠPO i dostaviti ministarstvu do 30. septembra 2023. godine“, navodi se u odgovoru resornog ministra Save Minića na naša pitanja.

Oni dalje kažu da je ministarstvo dužno da donese rješenje o davanju saglasnosti na ŠPO u roku od 60 dana od dana prijema osnove, ukoliko je dobijeno pozitivno mišljenje Komisije za recenziju.

Međutim, zabunu unose odgovori „Šuma RS“ ili preciznije „Istraživačko-razvojnog i projektnog centra“ koje je CAPITAL objavio u subotu u kojima se kaže da je „Ugovor za izradu šumsko-privredne osnove za ŠPP „Majevičko“ potpisan 12. oktobra 2020. godine, za ŠPP „Kalinovačko“ i „Trnovsko“ 13. oktobra 2020. godine, a za ŠPP „Dobojsko-derventsko“ 16. novembra 2021. godine“.

Prema ovim odgovorima iz IRPC-a ispada da u ministarstvu iz koga navode da su potpisani 2021. godine, ne znaju ili nemaju tačne podatke o tome kada su potpisani ugovori za izradu ŠPO za četiri sporna gazdinstva.

Pored ova četiri šumska gazdinstva, problem sa planskim dokumentima ima i Centar za gazdovanje kršom Trebinje koji takođe gazduje bez važećeg Program gazdovanja područjem krša i kome takođe prijeti zabrana rada.

„„Šume Republike Srpske“ su se 24. januara 2024. godine obratile Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa zahtjevom za produženje važnosti programa, sa obrazloženjem da isti nije urađen u potrebnom roku iz razloga objektivne prirode“, navodi se u odgovoru resornog ministarstva na pitanja CAPITAL-a.

Oni preciziraju da je ugovor za izradu Programa gazdovanja područjem krša potpisan 25. oktobra prošle godine i da je tim ugovorom „Istraživačko razvojni i projektni centar“ obavezan izraditi Program do 31. decembra 2024. godine.

„Članom 95. Zakona o šumama definisano je da se nadoknada za unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma (proširena reprodukcija šuma), između ostalog, koristi i za izradu Dugoročnog programa gazdovanja područjem krša. U skladu sa navedenim u budžetu su planirana sredstva za ove namjene i plaćanje će biti izvršeno u skladu sa dinamikom izvršenih radova u izradi Programa, po isporučenim situacijama“, kažu iz ministarstva i preciziraju da je ukupna vrijednost radova utvrđena na osnovu Cjenovnika na izradu šumsko-privrednih osnova za državne šume i iznosi 476.600 KM bez PDV-a.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI