NEZAINTERESIRANOST BH INSTITUCIJA: Koga briga za 20 miliona maraka vrijednu imovinu kod Dubrovnika

Žurnal.info
Piše: D.Obrdalj

„Nemamo mi ništa s tim“, odgovorio je direktor ZOI84 Midhat Hubijar na naše pitanje o statusu Hotela “Vis 2” kod Dubrovnika, koji je nekada bio vlasništvo firme ZOI 84. Kako državna firma čije je hotel nekad bio vlasništvo “nema ništa s tim“, onda bi za tu imovinu trebala biti zadužena država. Ali, država Bosna i Hercegovina toliko dobro stoji financijski da joj 20 miliona maraka koliko se procjenjuje da vrijedi Hotel Vis 2 po svemu nije potrebno. Jer da jeste, znalo bi se konkretno ko je zadužen za tu imovinu, te bi postojao neki plan.

POTRAGA ZA NADLEŽNIM

Prva adresa na koju smo se obratili bila je Agencija za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine. Tvrde da  nemaju ništa s tim!

„Hoteli “Vis 1” i “Vis 2” su u vlasništvu države Bosne i Hercegovine i isti su u nadležnosti Vijeća ministara BiH, te Vas upućujemo da svoj upit proslijedite Vijeću  ministara BiH“, navode u svom odgovoru na Žurnalov upit iz Agencije za privatizaciju FBiH.

Kolika je zainteresiranost Agencije za ovaj slučaj govori i činjenica da u svom odgovoru navode da je i Hotel “Vis 1” vlasništvo BiH, što nije istina.

„Hotel “Vis 1” dio je hotelske grupacije Hoteli Maestral d.d. čiji je vlasnik Republika Hrvatska“, odgovor je Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika.

Onda smo se obratili Vijeću ministara BiH. Odgovor:  nemaju ništa s tim!

Proslijedili su nas dalje:

„Za odgovor na ovo pitanje,nadležna je Komisija za državnu imovinu“.

Ministarstvo civilnih poslova BiH,također – nema ništa s tim. Dali su nam isti prijedlog:

„Ministarstvo civilnih poslova BiH nije nadležno za pitanje koje Vas interesuje. Mislim da bi bilo dobro da se obratite Komisiji za pitanje državne imovine BiH i s njima vidite da li raspolažu informaciju koja Vam je potrebna“.

Komisija za državnu imovinu, nam je dala odgovor. Pogađate kakav? Nemamo ništa s tim!

„Komisija za državnu imovinu nije ovlaštena za vođenje evidencije i/ili upravljanje državnom imovinom u zemlji ili inostranstvu“


Foto: dubrovacki.hr

ODGOVOR

Iz komisije iako nisu ovlašteni, tvrde da prema podacima koje posjeduju  da je u B listu zemljišnoknjižnog izvatka, na osnovu Uredbe o zabrani raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske, zabilježena zabrana raspolaganja i opterećenja navedenom nekretninom.

A kad već Komisija za državnu imovinu, nema ništa sa državnom imovinom, obratili smo se Upravi Grada Dubrovnika. Tvrde da je Hotel “Vis 2” predmet sudskog spora kojim se zahtijeva povrat imovine.

Od Pravobranilaštva BiH saznali smo da se “Vis 2” trenutno nalazi u posjedu više fizičkih lica, građana Republike Hrvatske, kojima je ista dodijeljena na korištenje od strane organa grada Dubrovnika. Pred nadležnim sudom u Dubrovniku vodi se parnični postupak radi predaje predmetne nekretnine u posjed Bosni i Hercegovini.

“Pravobranilaštvo BiH planira da u narednom periodu, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, nastavi sa pokrenutim aktivnostima u navedenom pravcu”

Prošlo je više od 25 godina od raspada Jugoslavije, a od tada se, kako saznajemo i vodi sudski postupak za Hotel “Vis 2” kod Dubrovnika. Država BiH koja je vlasnik tek – planira da u narednom periodu, nastavi sa pokrenutim aktivnostima…

(zurnal.info)

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI